We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Avukatların KDV tevkifatı konusunda kafaları karışık

7 3 0
30.05.2022

Avukatlık mesleğini sürdüren meslek mensupları gelir ve katma değer vergileri sürekli ilgilendikleri konulardır. Son zamanlarda avukat dostlarımızın özellikle katma değer vergisi oranı ve katma değer vergisi tevkifatı konularında önemli sorunları bulunmaktadır. Özellikle getirilen katma değer vergisi tevkifatı konusu oldukça karışık. Kapsamlı oldukça da karışık olan Katma Değer Vergisi Uygulama Genel ile getirilen düzenlemeyi avukat dostlarımız da çok karışık ve anlaşılmaz buluyorlar.

GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA SORUN YOK

Avukatlık hizmeti ya bir işletmeye hizmet akdi ile ya da serbest avukatlık şeklinde yürütülmektedir. Bir işletmeye hizmet akdi ile yani ücretli olarak çalışanlar Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 ve 94’ncü maddelerine göre ücretli olarak vergilendirilirler.

Bir işyeri açarak serbest meslek faaliyeti sürdürenler ise Gelir Vergisi Kanunu’nun 65 ve 94’üncü maddelerine göre gelir vergisine tabidirler.

Avukatların bir işyeri açarak kendi nam ve hesabına serbest meslek mensubu veya bir işletme veya bir kuruma hizmet akdi ile çalışan meslek mensuplarıdır. Gelir Vergisi Kanunu’nun 67’incı maddesinde;

Şeklinde düzenlemeler yapılmıştır. Gelir Vergisi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği tarihten beri uygulanan bu hükümle ilgili bir günümüzde önemli bir sorun bulunmamaktadır.

KATMA DEĞER VERGİSİ KONUSU VE ORANI

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun;

- 1/1’nci maddesinde; Türkiye'de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki teslim ve hizmetlerin katma değer vergisine tabi olduğu,

- 8’inci maddesinde, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer vergisi mükellefi olduğu,

- 20’nci maddesinde, teslim ve hizmet işlemlerinde matrahın, bu işlemlerin karşılığını teşkil eden bedel olduğu ve bedel deyiminin, malı teslim alan veya kendisine hizmet yapılan veyahut bunlar adına hareket edenlerden bu........

© Gerçek Gündem


Get it on Google Play