We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

MESELE GIDA MI?

14 2 1
25.09.2021

Kapitalizm, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamayı tekeline alan yapı olmanın ötesindedir ve Emperyalizm küreselleşen dünyada içi içe geçmiş durumdadır. Toplumların, adil bir bölüşüm sistemi kurarak küresel sisteme muhtaç/bağımlı olmaktan kurtulmalarını engeller. Bu engellemeyi o toplumlara kendi elleriyle yaptırır.

Kapitalizmin artık sermaye veya üretim araçları gibi klasik argümanlarla tarif edilecek boyutları aşmıştır. İdeolojik yönü daha görünür olmuş ve ön plana çıkmıştır. Aslında seküler küresel irade, küresel hegemonya veya Emperyalizmin artık Kapitalizm, Liberalizm, Demokrasi, insan hakları gibi bileşenlerin tümüne tekabül ettiği söylenebilir.

Kapitalizm, statikliği terk etmiş ve mekânsal ve yöntemsel olarak (küreselleşme) aktifleşmiştir. Haksızlığa, sömürüye, adaletsizliğe, acımasızlığa, bencilliğe dayalı olduğu için kapitalizmin; ihtiyaçları giderme/üretimde/tedarikte/satışta tekel olmayı aşan ve ihtiyaç oluşturma/dayatma yoluna girerek toplumlar üzerinde baskı kurma mekanizmasını geliştirdiği söylenebilir. Bu dönüşüm yeni olmamasına rağmen küreselleşmeyle birlikte bir ivme kazanmış ve küresel irade olma yolunda elitist bir üst yapı örgütlenmesine gitmiştir. Bu irade doğanın ve insanın/fıtratın bozulması yolunda hızla ilerliyor. Doğal kaynaklar tükenmesine, iklim dengesinin bozulmasına rağmen bu tahrifata devam etmektedir. Bu gidiş, belki yeni nesle kötü kavramının kapitalizm/emperyalizm bağlamında anlatılması, kavratılmasıyla durdurulabilir.

Küreselleşmeyle birlikte devlet denen örgütler üzerinde daha etkin olmaya başlayan uluslararası şirketler sayesinde sermaye, güçlü bir küresel aktöre dönüşmüş ve elitist tepe, dünya hakkında fantastik projeler........

© Gazete İpekyol


Get it on Google Play