We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (1959 – 1996)

3 0 1
27.02.2021

İlk İlişkiler
Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerine ilk olarak 31 Temmuz 1959 tarihinde o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ortaklık görüşmelerine başlanması için resmî başvuruda bulunarak başladı. Bu adım siyasî ve ekonomik çıkarların yanı sıra, Yunanistan’ın AET’ye iki hafta önce yaptığı ortaklık başvurusundan ötürü de atılmıştı.
Bu adım gelişmiş sanayi ülkelerinin yüzlerce yılını almış olan gelişmelerini kaydetmek için olağanüstü çabaların gösterildiği bir ülkenin siyasî modernleşmesi yolunda önemli bir kilometre taşı anlamına geliyordu. Özellikle 1923-1938 ve sonrası dönemde öncelik ülkenin hızlı sanayileşmesine ve modernleşmesine tanınmıştı. Savaş sonrası dönemde ise bu politika dış siyasette yön değişikliği ve Batı yönetim biçimlerinin ve hukuk normlarının alınmasıyla daha da sağlamlaştırıldı. Batı’ya yönelme somut olarak ifadesini Türkiye’nin OECD’ye (daha önce OEEC’ye), Avrupa Konseyi’ne ve NATO’ya üyeliğinde buldu.
Bu arka plandaki gelişmelerin ışığı altında AET ve Türkiye arasında yapılan görüşmeler Türkiye hükümetinin ortaklık başvurusunda bulunmasından iki ay sonra başladı ve 12........

© Gazete İlk Sayfa


Get it on Google Play