We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Halka arz cazibesini mi yitiriyor?

8 0 0
20.09.2021

Nusret Ayyıldız

2021 yılı halka arzlar açısından oldukça hareketli başladı ve öyle de devam ediyor. 2020 yılını toplamda 8 halka arzla tamamlayan Borsa İstanbul, 2021 yılında ise şu ana kadar 28 halka arzla dikkat çekiyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından reddedilen ve sırada bekleyen onlarca başvuru da cabası.

Halka arz, taraflar açısından önemli ve yorucu bir süreç. Doğru kurgulanması halinde şirketlere önemli avantajlar sağlayacağı kesin. Ancak hep avantajlarına odaklanan şirketler bazı noktalarda karşı karşıya kalabilecekleri dezavantajları göz ardı edebilmekteler. Peki, halka açılma rüzgarına kapılan şirketleri bekleyen yükümlülükler neler?

İsterseniz kısa kısa hepsine değinelim.

Halka açık şirketler ticari defterlerini vergi mevzuatına göre tutarken, finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standartlarına (TMS) uygun bir biçimde hazırlamaktadırlar. Bu durum şirketleri TMS’lere uygun finansal tablolar hazırlamak için yatırım yapmaya zorlamakta. Özellikle daha önceki dönemlerde TMS uygulamamış veya denetime tabi tutulmamış bir şirketse bu yatırımı yapmak artık kaçınılmaz.

Bu noktada şirketlerin önünde iki alternatif var. Yasal kayıtlardan TMS finansal tablolara geçişi sağlayan düzeltmelerin atıldığı bir sistem kurmak ya da hem vergi mevzuatına hem de TMS’lere göre kayıtların takibini sağlayan çift kayıtlı bir sistem oluşturmak. Her iki tercih için de şirketlerin önemli ölçüde emek ve zaman harcaması gerekeceği kesin. Bunların yanı sıra kurulacak raporlama sistemiyle birlikte ciddi maliyetler de ortaya çıkabilmektedir. Söz konusu maliyetlerin hacmi ise şirketlerin büyüklüğü ve şirket faaliyetlerinin karmaşıklığına göre artış ya da azalış gösterebilir.

Halka arz kararının alınmasıyla birlikte ilk yapılması gereken şeylerden ilki izahnamede yer alacak finansal tablolara ilişkin özel amaçlı bağımsız denetim raporunun hazırlanmasıdır. Şirketler bu amaçla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilmiş bir bağımsız denetim........

© Dünya


Get it on Google Play