Softtech tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan teknoloji raporundaki “İnsan ve Çevre” başlığı altında birbirinden değerli uzmanların makaleleri yer alıyor.

Yapay zekânın (AI) etkisi altında yetenek keşfi, yetkinlik modelleri, yeni insan kaynakları yaklaşımı, çalışan bağlılığı, öğrenme çevikliği, organizasyonel dayanıklılık gibi insana dair konuların yanında, endüstriyel sürdürülebilirlik, iklim teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadelede yapay zekâ, dijitalleşme ile sürdürülebilirlik gibi çevresel faktörlerin derinlemesine ele alındığı konular da bulunuyor.

Bu başlıklara uygun bir aforizma için ChatGPT’den bir destek istedim ve bana şu harika sözü üretti: “Teknoloji, insanın yeteneklerini keşfederken, insan da doğanın inceliklerini keşfetmelidir; çünkü gerçek ilerleme, bu ikisinin uyumunda yatar." Raporda ilgimi çeken bazı makaleleri bu derin cümle üzerinden özetlemeye çalışacağım.

Yapay zekâ çağında “Yetenek” kim?

foxhr Turkey Kurucusu Ebru Bağran’ın raporda sorduğu bu soru hakikaten çok kıymetli. Yazarın vurguladığı üzere yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, iş dünyasında birçok geleneksel rolü dönüştürdü. İş dünyası, teknik beceriler yanında iş profesyonellerinin yapay zekâ çağında geçmişe göre daha çok ihtiyaç duyulan duygusal zekâya dayalı yaratıcı problem çözme, bilişsel esneklik, dayanıklılık, öğrenme çevikliği, iş birliği, etki yaratma, liderlik gibi daha geniş bir yelpazedeki yetkinliklere sahip çalışanlara olan ihtiyacını her geçen gün daha çok fark ediyor.

Yazar da Dr. Daniel Goleman’ın 1995’te yayımlanan “Duygusal Zekâ: Neden IQ'dan Daha Önemli Olabilir?” kitabında ortaya koyduğu tespitleri referans alarak yeni nesil yetkinlik modeli oluşturma yaklaşımlarına dikkat çekiyor ve yapay zekâ ile veriye dayalı yetkinlik geliştirme stratejilerinin potansiyelini vurguluyor.

İK departmanları daha etkili olabilir

Crenvo IK Kurucu ve CEO’su Pınar Kutsal’ın tamamlayıcı yazısında da yapay zekâ ve insan kaynakları departmanları arasında bir çatışma yerine, bir işbirliğinden bahsetmenin mümkün olduğunu görüyoruz. Yazarın vurguladığı üzere İK departmanları, yapay zekânın sunduğu avantajları kullanarak daha etkili ve veri odaklı olabilir. Ancak İK profesyonellerinin, aynı zamanda insan etkileşimini ve duygusal bağı da sürdürebilmeleri büyük önem taşıyor.

Çevik öğrenme!

Raporda “Teknik becerileri sosyal becerilerle desteklemek ve çok yönlü olmak yeni dönemin gerek şartı. Bu şartı yerine getirebilmeyi sanırım en iyi “öğrenme çevikliği” ifadesi karşılıyor” gibi önemli bir tespit ortaya koyan academya Kurucu Ortağı Serdar Salepcioğlu bu kavramın ana bileşenlerini birçok başlıkta detaylandırıyor. Zihinsel çeviklik, ilişki çevikliği, değişim çevikliği, sonuç çevikliği, öz farkındalık, öğrenme kültürünü yaratmak, bilgi paylaşımını teşvik etmek, yapay zekâ ve analitikten yararlanmak gibi konuları anlaşılır bir dille aktarıyor.

İklim teknolojileri

TTGV İklim Teknolojileri Elçisi Dr. Hüseyin Güler’in yazısı sürdürülebilir bir geleceğe giden yolda ve uluslararası ticaret kurallarının hızla iklim konusuna uyumlandığı bir ortamda küresel rekabetçiliğimizi teknoloji ile nasıl artırabileceğimize dair tespitlerini paylaşmış.

Yazarın vurguladığı üzere bu teknolojiler; başta enerji, mobilite, endüstriyel üretim, tarım ve inşa edilmiş çevre gibi iklim değişikliğinin en önemli kaynağı olan alanlarda çözüm yollarına odaklanıyor. İleri enerji depolama teknolojileri, temiz hidrojen teknolojileri, karbon yakalama, kullanım ve depolama teknolojileri, akıllı ve hassas tarım teknolojileri gibi teknolojiler, karbon emisyonlarını azaltmanın yanısıra, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel koruma amacıyla geniş bir yelpazede de kullanılıyor.

Girişimlere yatırım akışlarında ise küreselde, daha çok elektrikli ve yenilenebilir kaynaklar açısından zengin bir enerji sistemine doğru kayma olduğunu vurgulayan yazıda bu bilgiler çok sayıda gerçek veri ile destekleniyor. Tamamen ücretsiz ve halka açık bu kıymetli raporda emeği geçen herkese tekrar teşekkürlerimi sunuyorum.

Hibrit çalışmanın en büyük zorlukları

Çalışanlar için 3 zorluk

1. İş kaynaklarına ve ekipmanlara daha az erişim

2. Kurum kültürüne daha az bağlılık hissi

3. Ekiple işbirliğinin azalması Şirketler için

3 zorluk

1. İşyeri iletişimin azalması

2. İşbirliğinin azalması

3. İşyeri kültürü üzerinde olumsuz etki

Hibrit çalışmanın en büyük avantajları

Çalışanlar için 3 fayda

1. İş-yaşam dengesinin iyileşmesi

2. Gün/hafta boyunca zamanı daha verimli kullanma

3. İşyerinde daha az tükenmişlik veya yorgunluk hissi

Şirketler için 3 fayda

1. Tükenmişlik veya yorgunluğun azalması

2. Çalışanların daha uzun süre kurumda kalması

3. Daha yüksek üretkenlik

QOSHE - AI ile İK arasında çatışma yerine işbirliği mümkün - İskender Ada
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

AI ile İK arasında çatışma yerine işbirliği mümkün

17 0
03.04.2024

Softtech tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlanan teknoloji raporundaki “İnsan ve Çevre” başlığı altında birbirinden değerli uzmanların makaleleri yer alıyor.

Yapay zekânın (AI) etkisi altında yetenek keşfi, yetkinlik modelleri, yeni insan kaynakları yaklaşımı, çalışan bağlılığı, öğrenme çevikliği, organizasyonel dayanıklılık gibi insana dair konuların yanında, endüstriyel sürdürülebilirlik, iklim teknolojileri, iklim değişikliğiyle mücadelede yapay zekâ, dijitalleşme ile sürdürülebilirlik gibi çevresel faktörlerin derinlemesine ele alındığı konular da bulunuyor.

Bu başlıklara uygun bir aforizma için ChatGPT’den bir destek istedim ve bana şu harika sözü üretti: “Teknoloji, insanın yeteneklerini keşfederken, insan da doğanın inceliklerini keşfetmelidir; çünkü gerçek ilerleme, bu ikisinin uyumunda yatar." Raporda ilgimi çeken bazı makaleleri bu derin cümle üzerinden özetlemeye çalışacağım.

Yapay zekâ çağında “Yetenek” kim?

foxhr Turkey Kurucusu Ebru Bağran’ın raporda sorduğu bu soru hakikaten çok kıymetli. Yazarın vurguladığı üzere yapay zekâ teknolojilerinin gelişimi, iş dünyasında birçok geleneksel rolü dönüştürdü. İş dünyası, teknik beceriler yanında iş profesyonellerinin yapay zekâ çağında geçmişe göre daha çok ihtiyaç duyulan duygusal zekâya dayalı yaratıcı problem çözme, bilişsel esneklik, dayanıklılık, öğrenme çevikliği, iş birliği, etki yaratma, liderlik gibi daha geniş bir yelpazedeki yetkinliklere sahip çalışanlara olan ihtiyacını her geçen gün daha çok fark ediyor.

Yazar da Dr. Daniel Goleman’ın 1995’te yayımlanan “Duygusal Zekâ: Neden IQ'dan........

© Dünya


Get it on Google Play