We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Enerji dönüşümünün getirisi maliyetinden 3 kat fazla

4 6 0
02.07.2021

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ‘Türkiye’de Elektrik Sistemi Dönüşümünün Sosyoekonomik Etkileri’ raporunu açıkladı

Rapora göre, enerji dönüşümü için yılda 12,3 milyar dolar yatırım yapılması gerekiyor. Ancak, dönüşümün sosyoekonomik getirileri finansal maliyetinden üç kat fazla. Rapora göre, Türkiye enerji dönüşümüyle ithal yakıtta yılda 1 milyar dolar tasarruf ederken, 43 bin kişiye istihdam yaratabilir

Bunun yanı sıra, enerji dönüşümüyle karbon emisyonları ve hava kirliliğinin azalması sağlık başta olmak üzere, yıllık 2,7 milyar dolarlık değer yaratabilecek.

Raporun lansmanı için düzenlenen görüşlerini paylaşan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, enerji dönüşümünün sağlık, çevre ve ücret gelirleri açısından olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu söylüyor. Hakman’ın yorumları şöyle: “Türkiye’nin dönüşümün faydalarından ve uluslararası finansmandan yararlanabilmek için enerji dönüşüm yolculuğuna devam etmesi elzem. 2030-2050 arasında iklim hedefleriyle aynı doğrultuda, geniş perspektifli ve uzun vadeli bir plan gerekiyor. Böylesi bir planla iklim değişikliği ile küresel mücadeleye katkıda bulunulurken, aynı zamanda ekonomik kalkınma sağlanabilir.”

IRENA Kıdemli Enerji Dönüşümü Uzmanı Xavier Casals, iklim değişikliğini önlemek üzere enerji sistemlerini dönüştürürken biyolojik çeşitliliği ve toplumu korumak, sosyal sorumluluk, eşitlik ve adalet için küresel işbirliği gerektiğine dikkat çekiyor. Casals, bunun........

© Dünya


Get it on Google Play