Allah (c.c.) Haşr sûresinde Beni Nadir Yahudilerinin akıbeti ile ilgili şöyle buyuruyor:

“Ehl-i kitap’tan kâfir olanları ilk sürgünde beldelerinden çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah’a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama Allah’ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın, ey akıl sahipleri!” (Haşr, 59/2)

“Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka (başka şekilde) cezalandıracaktı. Âhirette ise onları cehennem azabı beklemektedir.” (Haşr, 59/3)

“Bu, onların Allah ve Resûlü’ne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah’a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir.” (Haşr, 59/4)

Filistin’de, Gazze’de kardeşlerimiz katliama, soykırıma uğruyor. Evlerine, asli yurtlarına ve hastanelerine Yahudi israil siyonisti ve destekçileri ABD tarafından bombalar yağdırılıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve yaralılar bombalanıyor. Yüzlerce şehit… Mevla’m şehâdetlerini kabul eylesin. Allah (c.c.) şehâdetlerini, siyonistlerin şehit ettiği Hz. Zekeriya (aleyhi’s selam), Hz. Yahya (aleyhi’s selam), diğer peygamberler (aleyhim selam) ve tarih boyunca şehit edilen alimler ve salihlerin şehâdetlerine katsın inşallah.

israil siyonistinin tarihi kirlidir. Öldürme, yakma, yıkma, kan akıtma, katliam ve soykırımlarla doludur. Bu katliam ilk değildir fakat inşallah son olacaktır.

israil siyonistinin ve destekçisi ABD’nin bu katliama girişmeleri, acizliklerinin, çaresizliklerinin, gaddarlıklarının, korkaklıklarının ve artık bittiklerinin göstergesidir. Oradaki mücahitlerle göğüs göğüse asla çarpışamazlar. Ancak gemilerden ve uçaklardan mazlum halkın üzerine, sivil yerlere ve sivil alt yapıya ve hastanelere bomba yağdırabilirler. Katliam ve soykırım uygulayabilirler. Demir kubbelerin altında ve kendilerince korunaklı mekânlardan uzaktan mücadele edebilirler. Fakat kinlerinde ve akıttıkları çocukların, kadınların ve mazlum insanların kanlarında boğulacaklar.

Sürdükleri insanlar kendi sürgünlerine dönüşecek, yıktıkları evler kendi evlerini kendi elleri ve müminlerin elleriyle yıkıma dönüşecektir. Tüm Müslümanların ve hatta tüm insanların kalbinde nefret edilen, zelil ve hakir görülen kişilere dönüşmelerine vesile olacaktır.

Tüm kâinatın Rabbi olan Allah yapılanları hakkıyla görmekte ve işitmektedir. Mazlumların yükselen feryadı ve müminlerin duaları elbet kabul edilecektir. Allah müminlerin ve mazlumların dostu ve yardımcısıdır. Onları sahipsiz ve tamamen çaresiz bırakmayacaktır. Bu saldırılara, katliama ve soykırıma azabıyla karşılık verecektir.

Yahudi siyonisti, yaptıkları ile sadece Gazze’deki kardeşlerimize savaş açmamıştır. Açtığı savaş, Allah’a, meleklere, Allah’ın Resûlü’ne (salallâhu aleyhi ve sellem), tüm Müslümanlara ve hatta tüm insanlığa karşı açılan bir savaştır. Açılan bu savaşa karşı iman ehli Müslümanlar, üzerine düşeni yapacaktır. Yapılanlara duyarsız kalmayacak, en üst perdeden tepkilerini göstereceklerdir. Duaları, maddi varlıkları ve bizzat canlarıyla kardeşlerinin yanında yer alacaklarıdır. Sadece çağrılarla yetinmeyecek, Yahudi siyonist ile olan tüm ilişkilerini kesecek, mallarına boykot koyacak, her an ve her vakit bedduasını okuyacak ve yolunu bulduğunda bizzat siyonistle cihad etmekten de kaçınmayacaktır. Siyonist Yahudi bunu böyle bilmelidir.

Allah’ın, meleklerin, tüm Müslümanların, tüm insanların ve lanet edenlerin tamamının laneti israil siyonistinin ve destekçisi Amerika’nın üzerine olsun.

Allah onları kahru perişan eylesin. Beldelerini ve yurtlarını tarumar eylesin. Onları yerle bir eylesin ve akıttıkları kanda boğsun inşallah.

QOSHE - Siyonist katliam ve soykırım - A. Halim Seçkin
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Siyonist katliam ve soykırım

2 0
19.10.2023

Allah (c.c.) Haşr sûresinde Beni Nadir Yahudilerinin akıbeti ile ilgili şöyle buyuruyor:

“Ehl-i kitap’tan kâfir olanları ilk sürgünde beldelerinden çıkaran O’dur. Siz onların çıkacaklarına ihtimal vermemiştiniz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah’a karşı koruyacağını sanıyorlardı. Ama Allah’ın azabı hiç beklemedikleri bir yerden geliverdi. Allah yüreklerine korku düşürdü. Öyle ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin elleriyle yıkıyorlardı. O halde ibret alın, ey akıl sahipleri!” (Haşr, 59/2)

“Eğer Allah onlara sürgünü yazmamış olsaydı, onları bu dünyada yine mutlaka (başka şekilde) cezalandıracaktı. Âhirette ise onları cehennem azabı beklemektedir.” (Haşr, 59/3)

“Bu, onların Allah ve Resûlü’ne karşı gelmelerinden dolayıdır. Kim Allah’a karşı cephe alırsa bilmeli ki Allah cezalandırmada çok çetindir.” (Haşr, 59/4)

Filistin’de, Gazze’de kardeşlerimiz katliama, soykırıma uğruyor. Evlerine, asli yurtlarına ve hastanelerine Yahudi israil siyonisti ve destekçileri ABD tarafından bombalar yağdırılıyor. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar, hastalar ve yaralılar bombalanıyor. Yüzlerce şehit… Mevla’m şehâdetlerini kabul eylesin. Allah (c.c.) şehâdetlerini, siyonistlerin şehit ettiği Hz. Zekeriya (aleyhi’s selam), Hz.........

© Doğruhaber


Get it on Google Play