We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Smeed klimaatallianties tussen arme en rijke landen

6 0 0
02.11.2021

Elk land moet zich ertoe verplichten de C02-uitstoot in 2030 met de helft te hebben teruggebracht en in 2050 met 100 procent. Alleen dan hebben we een kans een catastrofe af te wenden. Maar arme landen hebben minder mogelijkheden om dit tijdschema te halen en hebben bovendien een punt als ze zeggen dat rijke landen een ‘historische schuld’ hebben in te lossen.

De beste garantie op succes is volgens mij dat elk rijk land met een arm land een duurzame alliantie aangaat. Niet voor 1 of 2 jaar maar tot aan 2050. Deze landen spreken af dat zij elkaar zullen bijstaan om het klimaatdoel tijdig te halen. Met een resultaatverplichting naar de hele wereldgemeenschap. Hun reductie-opgave dient als één totaal in de wereld-CO2-boekhouding te worden opgenomen, en elk van de beide landen is voor het totaal ‘hoofdelijk’ aansprakelijk.

De samenwerking dient bovendien verder te gaan dan CO2-reductie alleen, want ook klimaatadaptatie, dus de aanpassing aan de klimaatverandering, is wereldwijd een essentiële opgave.

Ik roep de deelnemers aan de klimaattop in Glasgow op om deze afspraken met elkaar te maken. Voor Nederland heb ik een suggestie voor een alliantiepartner: Bangladesh. De VS en India zouden ook een paar kunnen vormen. Premier Rutte zei in Glasgow dat Nederland te traag is geweest. Hij heeft nu een kans zich te revancheren en de wereld een stap voor te zijn.

Ad Stavenuiter, Haarlem

Psycholoog Lex Vendrig meent ‘op puur rationele gronden’ dat hij momenteel nog geen vaccinatie nodig heeft omdat hij corona heeft gehad en epidemiologische studies aantonen dat natuurlijk opgebouwde immuniteit langer en beter tegen corona beschermt dan door vaccinatie opgewekte immuniteit. Worden zijn antistoffen te laag, dan laat hij zich onmiddellijk vaccineren.

Hoe moet ik me dit voorstellen? Elke week een test om het antistoffenniveau te meten? Maar als dat dan te laag blijkt te zijn, kan hij intussen al zijn besmet. Dan komt vaccinatie te laat. Erger nog: zijn kans om dan in het ziekenhuis te........

© de Volkskrant


Get it on Google Play