Kjersti Toppe (Sp) og Kari Nessa Nordtun (Ap) liker å framstå som de strengeste på regjeringslaget og tar gladelig fatt på oppdrag som kan styrke dette inntrykket. Arbeidet med å lage regler for en trygg digital oppvekst er en del av dette. Gjennom Dagbladet har de lansert tanken om å kreve innlogging på sosiale medier med BankID for å hindre at barn under 13 år får tilgang til sosiale medier. En slik aldersgrense eksisterer allerede på de fleste plattformene, men den fungerer ikke.

Det er bra at det er satt i gang arbeid på dette området. Når elever på de laveste klassetrinn inntar TikTok, Snapchat og andre kanaler blir de utsatt for budskap de ikke kan sette i de rette sammenhengene. Reklamepåvirkningen er stor, de kan bli utsatt for bilder av grov vold og realitetsorienteringen kan havne på vidvanke. I tillegg er det ikke tvil om at mange altfor unge barn bruker altfor mye tid med mobilen. Det går blant annet på bekostning av vanlig relasjonsbygging med venner.

Derfor kan reguleringer som ny innlogging på den ene siden ses på som en håndsrekning fra myndighetene til foreldre og foresatte som sliter med å holde styr på barnas bruk av digitale verktøy. Forslaget er også et velment forsøk på å gjøre reisen gjennom det digitale landskapet trygg.

Dessverre ligger det også en mistillit til de voksne i bunn av en slik regulering. Regjeringen må passe seg for å ikke opptre som en barnepike hver gang det oppstår et problem der vi bekymrer oss for barna våre. Barneministeren og kunnskapsministeren, i sterk samhandling med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), tegner altfor mørke skyer over barnas digitalbruk. For den er det også mye bra og framtidsrettet med.

I tillegg er virkemidlene de foreslår veldig inngripende. De fratar voksnes mulighet til å bidra i barnas helt nødvendige, digitale oppdragelse og mangler de konstruktive forslagene for hvordan vi skal håndtere en digital framtid.

BankID er en enestående oppfinnelse til sitt bruk, men vi må ikke komme i en situasjon der en såpass omstendelig innloggingsoperasjon brukes på de mest vanlige kommunikasjonsformene vi har. Det vil også ramme langt flere enn barn under 13 år og foreldrene deres.

Arbeidet med stortingsmeldingen om digitalbruk er heldigvis ikke over. For svaret på problemene ligger ikke i å overstyre norske familier med tunge og rigide innloggingsrutiner. Derimot er det fullt mulig å innta en tydeligere holdning overfor selskapene som står bak disse plattformene. Der er det også mulig å alliere seg med andre stater, som arbeider med nøyaktig de samme ufordringene.

QOSHE - Regjeringens barnepiker - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Regjeringens barnepiker

14 0
05.04.2024

Kjersti Toppe (Sp) og Kari Nessa Nordtun (Ap) liker å framstå som de strengeste på regjeringslaget og tar gladelig fatt på oppdrag som kan styrke dette inntrykket. Arbeidet med å lage regler for en trygg digital oppvekst er en del av dette. Gjennom Dagbladet har de lansert tanken om å kreve innlogging på sosiale medier med BankID for å hindre at barn under 13 år får tilgang til sosiale medier. En slik aldersgrense eksisterer allerede på de fleste plattformene, men den fungerer ikke.

Det er bra at det er satt i gang arbeid på dette området. Når elever på de laveste klassetrinn inntar TikTok, Snapchat og andre kanaler blir de........

© Dagbladet


Get it on Google Play