Det handler om moderne, grenseoverskridende kriminalitet, kriminalitet som for få tiår siden var helt ukjent, men som nå dominerer det norske politiets prioriteringer. Denne uka la toppsjefene for de forskjellige politigreinene fram sin felles trusselvurdering for 2024.

«Trusselen fra organiserte kriminelle nettverk er betydelig og økende, blant annet på grunn av økt profesjonalisering...», skriver Politidirektoratet i rapporten. Politidirektør Benedicte Bjørnland, økokrimsjef Pål Lønseth og kripossjef Kristin Kvigne er opptatt av hvordan kriminelle nettverk bruker Norge, blant annet som transitthavn for store narkotikapartier.

Fra øst truer de svenske, svært voldelige kriminelle nettverkene. Skytedramaet i Moss før jul beviste at dette er mer enn en trussel.

Digitale trusler og kriminalitet i cyberrommet er også helt sentrale stikkord i trusselvurderingene. Bevisst spredning av stygge datavirus har skapt en egen bransje som handler om å kreve store løsepenger for å fjerne virusene. Store, samfunnsmessig viktige institusjoner settes stadig ut av spill av hackere i andre nasjoner.

Men det rammer også enkeltmennesker og det rammer barn. Profesjonelle aktører lurer barn til å legge ut bilder av seg selv i seksuelt poserende situasjoner, før de blir avkrevd store beløp for at bildene ikke skal spres. Kunstig intelligens, KI, er blant virkemidlene her. Tidligere i vinter fikk verden et stygt innblikk i hvordan det amerikanske musikkikonet Taylor Swift ble misbrukt i en rekke «defakes» på nettet. Lyd og bilde av autentiske personer blir kopiert og framstilt i konstruerte situasjoner. Dette er svært alvorlig og svært skadelig kriminalitet, som svekker en rekke av de grunnleggende verdier vår liberale rettsstat er tuftet på.

Under framleggelsen av rapporten relanserte Pål Lønseth det gamle forslaget om å skrote tusenlapper. Det viser seg nemlig at kontanter fortsatt er en viktig del av kriminelle transaksjoner. Lønseth frykter også at klimaendringene vil føre til mer svindel i bygg- og anleggsbransjen når konstruksjoner skal reises etter mer hardføre spesifikasjoner.

Vi må selvsagt sette politimyndighetene i stand til å møte de nye truslene, men også vi må være ytterst forsiktige med å innføre ordninger som griper sterkt inn i dagliglivet til folk. Det handler om alt fra muligheten til å bruke kontanter til dataovervåking. De kriminelle begår brutale integritetsgrep mot uskyldige. Det kan også myndighetene gjøre.

QOSHE - Ny krim truer - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Ny krim truer

15 23
07.03.2024

Det handler om moderne, grenseoverskridende kriminalitet, kriminalitet som for få tiår siden var helt ukjent, men som nå dominerer det norske politiets prioriteringer. Denne uka la toppsjefene for de forskjellige politigreinene fram sin felles trusselvurdering for 2024.

«Trusselen fra organiserte kriminelle nettverk er betydelig og økende, blant annet på grunn av økt profesjonalisering...», skriver Politidirektoratet i rapporten. Politidirektør Benedicte Bjørnland, økokrimsjef Pål Lønseth og kripossjef Kristin Kvigne er opptatt av hvordan kriminelle nettverk bruker Norge, blant annet som........

© Dagbladet


Get it on Google Play