Det viktigste ved en domstol som påberoper seg troverdighet er at den er uavhengig. Det var denne uavhengigheten som ble demonstrert da aktor i begynnelsen av uka kom med en tilråding til et dommerpanel i Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) om å utstede en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, hans forsvarsminister, Yoav Gallant, og tre ledere i Hamas.

Dette var et framskritt. Vi har lenge ment at Israels krig i Gaza er en krigsforbrytelse, og sannsynligvis også folkemord. Det er en posisjon det er ventet at ICC nå vil bekrefte, når domstolens dommere er ventet å støtte tilrådingen.

ICC opererer i et spesielt vanskelig farvann, fordi omstendighetene rundt domstolens virksomhet er utpreget politiske. Uavhengigheten domstolen demonstrerer er derfor avgjørende, fordi den tidligere har utstedt arrestordre på Russlands kriger-president Vladimir Putin. Det er altså ikke snakk om noen «vestlig» domstol, like lite som det var det da det i hovedsak var serbiske politiske og militære ledere som ble tiltalt for krigsforbrytelser i en liknende domstol Haag, som gjaldt krigene på Balkan.

En arrestordre på Netanyahu og hans forsvarsminister vil vise at domstolen ikke er uttrykk for en «vestlig justis», men at den også viser vilje til å straffeforfølge alle som grovt bryter folkeretten. Netanyahu er tross alt på Vestens banehalvdel i internasjonal politikk. Og fru Justitia er politisk blind, slik hun skal være.

Når det gjelder Netanyahu og Gallant så legges det særlig vekt på at blokaden av Gaza er en krigsforbrytelse, fordi den fører til urimelig og forsettelig sult og lidelse for sivilbefolkningen. Domstolens aktor legger i sin begrunnelse for å anmode om arrest av de israelske lederne vekt på at de bruker «sult som et våpen i krig».

Israel, USA, og andre er sterkt kritiske til aktoren i ICC. Begrunnelsen er at det må være forskjell på ledere av et demokrati og lederne i en terrororganisasjon, som Hamas også er. Ja, det er forskjell. Men krigsforbrytelser og overlagte grusomheter blir selvsagt verken legitime eller lovlige selv om de ansvarlige for dette er demokratisk valgt. Demokrati er ingen vaksine mot ondskap. Det er dessverre heller ikke noen vaksine mot dumskap. Men det skal ikke ICC ta stilling til. Om dumskapen er det historien som skal dømme. Og også der - for historiens domstol - står Netanyahu tiltalt.

QOSHE - Netanyahu og en uavhengig domstol - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Netanyahu og en uavhengig domstol

60 0
23.05.2024

Det viktigste ved en domstol som påberoper seg troverdighet er at den er uavhengig. Det var denne uavhengigheten som ble demonstrert da aktor i begynnelsen av uka kom med en tilråding til et dommerpanel i Den internasjonale straffedomstolen i Haag (ICC) om å utstede en arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu, hans forsvarsminister, Yoav Gallant, og tre ledere i Hamas.

Dette var et framskritt. Vi har lenge ment at Israels krig i Gaza er en krigsforbrytelse, og sannsynligvis også folkemord. Det er en posisjon det er ventet at ICC nå vil bekrefte, når domstolens dommere er........

© Dagbladet


Get it on Google Play