Inntektene økte ikke ubetydelig for svært mange lønnsmottakere i fjor, men alt ble spist opp av prisstigningen. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske tall gikk realinntekten i 2023 ned med 2,1 prosent. Dette kom på toppen av en nedgang på 4,4 prosent i 2022. Det er ikke uten grunn at leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og andre fagforeningstopper har raslet med sablene i hele vinter. Vårens lønnsoppgjør blir ingen søndagsskole.

Derfor er det også verdt å merke seg at arbeidsgiversiden hittil har vært forsiktig med å uttale seg om profil på oppgjøret. Det er lett å trå feil og det skal ingenting til før motparten blir provosert. Torsdag la NHOs representantskap strategien for lønnsoppgjøret, men først når partene i frontfagene setter seg til forhandlingsbordet får vi et inntrykk av forhandlingsklimaet.

Arbeidstakere på alle nivåer vil ha kjøpekraft tilbake. I ei tid da prisstigningen fortsatt er betydelig, rentene høye og energiprisene fortsatt tynger, vil det kunne bety sjeldent høye lønnstillegg.

For nasjonen Norge falt disponibel realinntekt med 17,7 prosent. Fallende gasspriser etter de høye nivåene i 2022 er hovedårsaken til dette. Hver enkelt lønnsmottaker kjenner ikke dette direkte på lommeboka, men det sterke fallet betyr at vi i Norge som helhet har fått betydelig mindre handlingsrom. Det er mindre penger både til sparing og konsum, selv om SSB minner om at nivået tross alt er høyt.

Men det er likevel lavere kjøpekraft som blir det vanskeligste temaet i år. Ikke bare når frontfagene setter nivået, men også mindre forbund er klare til å sette hardt mot hardt i denne saken. Legg til at pensjonsordningen er i spill og at beretningene om store spesialgoder til enkelte aktører i enkelte bransjer ikke tar slutt, så er det opplagt at det blir lange dager og korte netter for forhandlerne.

Det tradisjonelt egalitære nivået på lønnsfastsettingen i Norge er i ferd med å forvitre. I det store regnestykket blir leie av sjøfly og jakthytter til toppene, ganske smått, men symbolverdien er enorm. Det svekker ikke arbeidstakernes appetitt å lese om skyhøye bonuser i meklerbransjene og blant advokater, selv om dette også omfatter relativt få mennesker.

Eller kanskje nettopp derfor. At en bitte liten gruppe stikker av med de aller høyeste summene vil bli et problem arbeidsgiversiden får kjenne på.

QOSHE - Heftig prisstigning - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Heftig prisstigning

44 0
07.03.2024

Inntektene økte ikke ubetydelig for svært mange lønnsmottakere i fjor, men alt ble spist opp av prisstigningen. Ifølge Statistisk sentralbyrås (SSB) ferske tall gikk realinntekten i 2023 ned med 2,1 prosent. Dette kom på toppen av en nedgang på 4,4 prosent i 2022. Det er ikke uten grunn at leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og andre fagforeningstopper har raslet med sablene i hele vinter. Vårens lønnsoppgjør blir ingen søndagsskole.

Derfor er det også verdt å merke seg at arbeidsgiversiden hittil har vært forsiktig med å uttale seg om profil på oppgjøret. Det........

© Dagbladet


Get it on Google Play