Legeforeningen har bestemt seg for å saksøke staten for brudd på EØS-retten. Legene krever at leger som er utdannet i Danmark får godkjent den danske praksisen i stedet for å bli tvunget til å ta ny praksis i Norge. Søksmålet burde vært helt unødvendig. Helsemyndighetenes firkanta holdning er sløsing med ressurser i en tid med legemangel og fastlegekrise. Nyutdannete kandidater står i kø for å få praksisplass. Det siste helseminister Ingvild Kjerkol trenger er å sende flere inn i køen.

Høyst sannsynlig har Legeforeningen rett i at det er snakk om brudd på EØS-rettens regler om fri bevegelighet av arbeidstakere og etableringsretten, slik jusseksperter sier til NRK. Kanskje er det greit at saken endelig prøves for retten, men det er lov å bruke hodet. I stedet har myndighetene grepet til formaliteter og hevder at den danske praksisen ikke kan godkjennes, fordi den er en del av grunnutdanningen. Dermed må leger som har gjennomført ett års praksis ved et dansk sykehus ut i ny praksis ved et norsk sykehus for å komme i mål. Det betyr også at de tar opp en praksisplass som det er mangelvare på.

I dag er det dobbelt så mange søkere som det er praksisplasser og ventetida er lang. Da er det absurd at ferdig utdannete erfarne leger skal ta opp plasser nyutdannete leger kunne fått. Man regner med at bare danskutdannete leger tar opp mellom 40 og 60 plasser hvert år. Dansk legeutdanning står ikke noe tilbake for den norske, og danske sykehus og universiteter er i flere tilfeller rangert høyere. Derfor er det bortkastet tid for legene, sløsing med knappe ressurser og dyrt for samfunnet. Det motsatte av hva helsevesenet trenger akkurat nå.

At denne usaklige forskjellsbehandlingen ikke har vært løst tidligere, er et mysterium. Bortimot halvparten av norske medisinerstudenter studerer i utlandet på grunn av mangel på studieplasser i Norge. Slik har det vært lenge. Vi trenger at legene kommer tilbake til Norge og bruker utdanningen sin her. I stedet gjør man en lang og kostbar utdanning enda lengre. Myndighetene bør ikke bruke enda mer ressurser på en unødvendig rettssak som burde vært løst politisk for lengst.

QOSHE - Det er lov å bruke hue - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Det er lov å bruke hue

18 0
27.02.2024

Legeforeningen har bestemt seg for å saksøke staten for brudd på EØS-retten. Legene krever at leger som er utdannet i Danmark får godkjent den danske praksisen i stedet for å bli tvunget til å ta ny praksis i Norge. Søksmålet burde vært helt unødvendig. Helsemyndighetenes firkanta holdning er sløsing med ressurser i en tid med legemangel og fastlegekrise. Nyutdannete kandidater står i kø for å få praksisplass. Det siste helseminister Ingvild Kjerkol trenger er å sende flere inn i køen.

Høyst sannsynlig har........

© Dagbladet


Get it on Google Play