We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Değişim ‘İzmir işi torba’ ile olmaz

50 40 127
18.01.2019

Yaşamı boyunca hiçbir siyasi partiye üye olmamış, hatta mesleğimden kaynaklanan şahsi ilkem gereği oy bile vermemiş, basın toplantıları için ya da habercilik faaliyeti dışında bir siyasi partinin bırakın genel merkezini, ilçe binasının kapısından bile içeri adımını atmamış bir gazeteci sıfatı ile yazıyorum.
Siyasi partilere yönelik eleştirilerim, asla “herhangi bir partinin safından ötekini hedef alan” eleştiriler olmamıştır. Yaptığım eleştiri ve yorumlar, sadece ve sadece “ideolojik-siyasi formasyonumdan kaynaklanan” birer sistem eleştirisidir.
Zaten, çok büyük bir siyasi birikim ya da iddiası olması gerekmeden, hemen her Türkiye Cumhuriyeti yurttaşının ortak bilgisidir ki (gizli ya da sezgiye - şayiaya - duyuma dayalı değil) Türkiye’de seçimler, özellikle de AKP iktidarı boyunca ağır bir şaibe ve usulsüzlük gölgesi altında yapılmış / yapılmaktadır. Dolayısıyla sandıklar, (söylerken bile yüzüm kızarıyor ama) “İzmir işi torba”ya dönüşmüştür.
Daha açık söyleyeyim: “Neyin çıkacağı besbellidir”
Pek çok yazımda ve farklı (radyo-TV-panel-konferans) mecralardaki konuşmalarda defalarca tekrarladığım üzere, bu koşullarda seçime gitmek, oy kullanan sıradan........

© Cumhuriyet