We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sosyal(ist) piyasa ekonomisi

20 43 0
28.04.2019

Önümüzdeki on beş-yirmi yıl koordinasyonlu piyasa ekonomisi ya da diğer adıyla sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını çok sık duyacağız gibi. Özgür seçme ve sosyal refah öğelerinin temelinde oluşan bu yaklaşım, kapitalizmin çıkmaz sokaklarında yeni çıkış noktaları arayan bir yol, aslında üçüncü bir yol yöntemi.

***

Serbest piyasa ekonomisi olarak adlandırılan ve tamamen özel sektör üretim ve girdi yumağına bağlı kapitalist ekonomik sistemde gelir dağılımı ve refah toplumu kavramları önemli bir yer tutmuyordu. Tutmadığı gibi, bu öğeler hep kulak ardı ediliyor, buralarda oluşacak sorunları zaten serbest piyasa kendi kendine çözecektir mantığı işliyordu.
İşlemediği açık artık!
Bundan dolayı, Kıta Avrupası’nda başlayıp ABD’ye sıçrayan ve yavaş yavaş ısıtılan, kapitalizmin temeli olan “bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler” doktrini ile sosyalist ekonomik yaklaşımların arasında yeni bir........

© Cumhuriyet