We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ABD dost, müttefik mi?

24 7 32
05.12.2018

Yakın geçmişte Türkiye ABD ilişkilerinde önemli olaylar, gelişmeler özetlenerek başlıktaki soru yanıtlanmaya çalışılmıştır.
1. Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti topraklarının bölüşümü amacıyla hazırlanan Sevr (Serves) Antlaşması taslağında ABD savaş galibi İtilaf Devletleri safında yer almış, taslakta Doğu Anadolu’da kurulacak büyük Ermenistan devletinin sınırlarını çizme yetkisi dönemin ABD Başkanı Woodrow Wilson’a bırakılmış Wilson da cömert davranarak sınırı Karadeniz kıyısı Giresun’un doğusundan başlayan Erzincan’ın batısından, güneyde Bitlis ve Van Gölü’ne kadar uzanan hattı sınır olarak belirlemiştir. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bir süre sonra da Güneydoğu Anadolu’da Kürt devleti kurulması öngörülmüştür. Sevr Antlaşması taslağında boğazlardan geçişleri düzenlemek, denetlemek üzere bir komisyon kurulması, bu komisyonda ABD’nin de temsil edilmesi yer almıştır. Sevr Antlaşması, Bağımsızlık Savaşımızın başlamasıyla onaylanmamış, imzalanmamış, tarihte taslak olarak kalmıştır. ABD Lozan Konferansı’na gözlemci düzeyinde katılmış, ancak Lozan Antlaşması’nı onaylamamıştır.
Ülkemizde 1. Dünya Savaşı’ndan itibaren ABD ile yakın ilişkiler kurulmasını, hatta ABD’nin, yönetimi, mandası altına girilmesini savunan “Amerikofiller” olmuştur.
2. Dünya Savaşı sürerken, Türkiye’yi, Almanya’ya karşı savaşa girmeye, Balkanlar’da yeni bir cephe açmaya ikna etmek üzere 1944 yılında,........

© Cumhuriyet