We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

LGBT (ML)!

99 106 58
24.06.2022

Emperyalizm çağındayız. 80'lerin başından beri emperyalizmin ana hedefi, milli devleti çökertmek. Ekonomisiyle, gümrükleriyle, güvenliğiyle, her şeyiyle çökertmek. Ve elbette; kimiliğini, ruhunu, ahlâkını, kültürünü elinden almak.

Parçalamak, burada temel yöntem.

Devleti parçalamak, özerklikleri teşvik etmek.

Milleti parçalamak, etnik, mezhepsel kışkırtmalar tertiplemek.

Milli ekonomiyi parçalamak, Planlamayı kaldırmak, KİT'leri özelleştirmek.

Kültürü parçalamak, postmodernizmi dayatmak.

Gençleri parçalamak, uyuşturucuyla, 'Z kuşağı' palavralarıyla benliklerini, zihinlerini yok etmek.

Toplumu parçalamak, kadını erkeğe, erkeği kadına düşman etmek, aileyi tarihe gömmek...

Emperyalist sistem, ekonomik-siyasi ömrünün sonuna geldi. Dünyanın doğusundan, batısına her yerde askeri olarak kaybettiler. Ekonomileri önce durdu, sonra geriledi. Asya'nın başını çektiği Afrika ve Latin Amerika'nın eşlik ettiği Yeni Dünya, emperyalizmin sırtını yere yapıştırmak üzere.

Tam bu koşullarda, yeni bir silah devreye sokuldu. LGBT ve sonuna çok sayıda harf ve sembolle birlikte eklenebilen 70 küsür 'cinsiyet'.

Artık, insan parçalanacak. Önce toplumdan ayrı, bağımsız bir 'birey' propogandası yapıldı. Özgürlük, neoliberal dönemin bu tanrısının eseri olacaktı. Şimdi, bu 'tanrı-birey' de parçalanıyor. Neoliberalizmin tanrıları artık eşcinsel.

'Çok cinsiyetli' ya da 'cinsiyetsiz' olmak,........

© Aydınlık


Get it on Google Play