We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Eğitim Üzerine Değerlendirmeler

3 0 0
21.03.2019

Okullarımızda; Okul Aile Birliği çok önemlidir. Eğitim -Öğretim yılı başladığının daha ilk günlerinde öğrenci velileri toplanır ve Okul Aile Birliği yönetimini seçer. Seçilen yönetim kurulu ilk toplantısında bir önceki yılı değerlendirir, mevcut durumu tespit eder. Bu tespitlerin verileri çalışmalara çok ciddi katkı sağlayacaktır. Yıllık çalışma planları hazırlanır. Yapılan ve planlanan tüm çalışmalar okul yönetimiyle birlikte yürütülür.

İhtiyaçlar titizlikle tespit edilir. Okul müdürü, yardımcılar, öğretmenler bilhassa rehber öğretmenlerin görüşleri alınır. Sağlıklı ve verimli bir yıl geçirmek için Okul Aile Birliği çalışmalarına yön verecek bilgi ve birikimler paylaşılmış olur.

Çalışmalarda öncelikler ve başlama noktası belirlendiğinde işler kolaylaşacaktır. Okulun fiziki yapısı, ders araç ve gereçleri, derslikler, öğretmenlerin alan bilgisi, pedagojik formaysan seviyeleri, yönetimin liyakatli eğitimcilerden oluşması ile direk ilgilidir.

Okul Aile Birliği çalışmalarının yürütüleceği bir oda düzenlenmelidir. Yönetimce hazırlanan fiziki ortamlar, okulu ziyaret eden velilerin dinlenmesi,........

© Anayurt