Marianne Sivertsen Næss, vil du gjøre som tidligere fiskeriminister Ludvigsen, å endre forskriften over natten, men nå ta tilbake forskriften med leveringsplikt og la loven få virke sånn som det ment at loven skulle virke?

Du kan som fiskeriminister gjøre det. Nå er du administratoren av en forskrift som virker i strid med lovens intensjon. Trålerråstoffet sendes ubearbeidet ut av landet der ubearbeidet rundfryst fisk danner grunnlag for over 15.000 fiskeindustriarbeidsplasser.

Forskriften om leveringsplikt er hjemlet i Havressursloven. Lovens bokstav er slik:

§ 1. Formål. Formålet med loven er å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene og det tilhørende genetiske materialet og å medvirke til å sikre sysselsetting og bosetting i kystsamfunna.

§ 2. Retten til ressursene. De viltlevende marine ressursene ligg til fellesskapet i Norge.

§ 11. Nasjonal kvote, gruppekvote og distrikts kvote. Departementet kan fastsette at en del av den nasjonale kvoten eller en del av gruppekvoten for en eller flere fartøygrupper skal leveres til tilvirking ved landanlegg i bestemte distrikt (distriktskvote). Departementet kan fastsette forskrifter om fordeling av og vilkår for utnytting av distriktskvoten.

Fiskeriminister Svein Ludvigsen (H) endret forskriften over natten i 2003. Ludvigsen fjernet formuleringen om plikt til å levere. Nå skulle det være nok å tilby fangsten. Fra da av ble trålerleveransene borte fra Finnmark.

I 2015 var der 45,2 kvotefaktorer knyttet til trålernes leveringsplikt. I år ville det betydd at 29.108 tonn torsk og 12.927 tonn hyse har leveringsplikt. Det er om lag halvparten av som er avsatt til trålfiske totalt.

Til Vardø var det knyttet en trålkvote med leveringsplikt til fiskeribedriftene i kommunen. Det var tråleren Kerak som fikk denne kvoten. I 2024 tilsvarer Kerak-kvota 1.803 tonn torsk og 800 tonn hyse.

Kvoten er blitt fullstendig borte fra Vardø-samfunnet. En kvote i åpen gruppe utgjør ca 12 tonn torsk. Fiskebåtene i åpen gruppe er alle mindre enn 11 meter. 90 prosent av fiskeflåten i Vardø er i åpen gruppe. Kerak kvoten tilsvarer 150 torskekvoter for båter i åpen gruppe!

I Finnmark er 80 prosent av fiskebåtene under 11 meter. Flesteparten av dem er i åpen gruppe. De andre båtene under 11 meter er i såkalt lukket gruppe. De kan fiske 24 tonn.

Det er dette som nå er Finnmark sin fiskeflåte. Det er denne flåten, som i fremtiden skal sørge for råstoff til fiskeribedriftene i fylket.

Finnmark som fiskerifylke er inne i en vond spiral. Innbyggerne taper fangstrettigheter. Fiskeribedriftene tappes for råstoff. Kvotemeldingen, som stortinget nå har vedtatt, endrer ikke situasjonen.

Fylkesordfører er taus. Statsforvalter Elisabeth Aspaker er lite meddelsom. Hun har stilt seg på utsiden av fiskeri Finnmark.

QOSHE - Trålernes leveringsplikt er fortsatt ut i det blå - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Trålernes leveringsplikt er fortsatt ut i det blå

32 0
06.05.2024

Marianne Sivertsen Næss, vil du gjøre som tidligere fiskeriminister Ludvigsen, å endre forskriften over natten, men nå ta tilbake forskriften med leveringsplikt og la loven få virke sånn som det ment at loven skulle virke?

Du kan som fiskeriminister gjøre det. Nå er du administratoren av en forskrift som virker i strid med lovens intensjon. Trålerråstoffet sendes ubearbeidet ut av landet der ubearbeidet rundfryst fisk danner grunnlag for over 15.000 fiskeindustriarbeidsplasser.

Forskriften om leveringsplikt er hjemlet i Havressursloven. Lovens bokstav er slik:

§ 1. Formål. Formålet med loven er å sikre ei bærekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsom forvaltning av de viltlevende marine ressursene........

© Altaposten


Get it on Google Play