Helse Nord-høringene «Tiltak for å sikre bærekraft..» har gitt lokale og regionale politikere anledning til å komme med innspill om brutale og opprørende kutt ved Klinikk Alta og mer strukturelle grep for å ivareta pasientene i nord.

Den demografiske utviklingen i Finnmark tilsier at det verken er klokt eller bærekraftig å kutte operasjoner, ambulerende tjenester eller andre tilbud ved Klinikk Alta.

Det opplagte er tvert i mot å utvikle klinikken i Finnmarks desidert største by med flere og bedre tjenester for å fange opp pasientstrømmen og skape nærhet til behandling.

Vi tenkte naivt nok at det var tenkningen i Hurdalsplattformen, men opplever at ansvarlige rikspolitikere tvert i mot toer sine hender når Alta blir utsatt for helsepolitiske skuffelser på rekke og rad.

Det er godt å se at lokale politikere er fullstendig enstemmige i både fordømmelsen av kuttene og de langsiktige visjonene om å skaffe Alta likeverdige akuttilbud og en fullverdig fødetilbud. Både 1. maitalen fra ordføreren og den aktuelle høringen fra kommunestyret var poengtert og direkte, så håper vi at den ferske helseministeren faktisk bryr seg.

Det gleder oss at Sametinget går så grundig til verks i sitt innspill. Her ser de også den regionale betydning Klinikk Alta har og bør ha i fremtiden for en hel region og hele Finnmark, ikke minst når det gjelder bærekraftig drift.

I tillegg er det viktig at psykiatrien i nord blir tatt på alvor, slik at vi har DPS i både Tana og på Storslett, simpelthen fordi avstanden til Alta er for drøy for psykisk syke mennesker.

Fylkeskommunalt er det verre å samle støtte til framtida for Klinikk Alta. Det er for så vidt ikke noe nytt.

Det er bra de tar fatt i kuttene ved Klinikk Alta, men uavhengig av om Røds forslag var trekksikkert nok for å bli vedtatt av flertallet i fylkesutvalget, burde posisjonen lyttet til både Hallgeir Strifeldts argumenter om fullverdig fødetilbud i Alta – og Trine Noodt fra Venstre som i gruppemøtene dagen før møtet forsøkte å geleide posisjonen inn på et uhyre viktig og bærekraftig håndslag til utviklingen av Klinikk Alta og helsetilbudet i fylket.

Vi mener flertallet av fylkespolitikerne burde vært proaktive for utviklingen av fødeavdeling og akuttilbud og heller stått på barrikadene. I stedet blir Helse Nord presentert for et tandert innspill om utredning av fødetilbudet i nord, uten at Altas særegne utfordringer er nevnt med et ord.

Her har flertallet gjort sitt ytterste for å usynliggjøre elefanten i rommet, med håp om å blidgjøre egne kolleger i hele det geografiske spekteret. Vi har ikke noe i mot utredninger av fødetilbudet i regionen, men det burde strengt tatt ha blitt gjort for 15 år siden i forbindelse med investeringsprogrammet. Spør du Helse Nord, mener de at både akutt- og fødetilbud i regionen er utredet for mange år side.

Det store spørsmålet blir hvorfor Alta-politikerne velger å gå rundt grøten i spørsmålet om føde- og akuttilbud når de befinner seg utenfor egen andedam.

Det samme har Ap- og SV-representanter i fylkestinget gjort tidligere. Det er et pinlig øyeblikk når de stemmer mot sin egen overbevisning eller forsøker å sminke seg vekk fra problemstillingen.

Av og til blir parodien komplett når politikerne skal formulere seg bort fra Altas livsviktige helsekamp, som da Finnmark Ap nylig fikk seg til å støtte fødeavdeling i Alta, forutsatt at det ikke går ut over tilbudet i Hammerfest...

QOSHE - Nei til kutt – og ja til fullverdige tilbud i Alta - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nei til kutt – og ja til fullverdige tilbud i Alta

30 0
03.05.2024

Helse Nord-høringene «Tiltak for å sikre bærekraft..» har gitt lokale og regionale politikere anledning til å komme med innspill om brutale og opprørende kutt ved Klinikk Alta og mer strukturelle grep for å ivareta pasientene i nord.

Den demografiske utviklingen i Finnmark tilsier at det verken er klokt eller bærekraftig å kutte operasjoner, ambulerende tjenester eller andre tilbud ved Klinikk Alta.

Det opplagte er tvert i mot å utvikle klinikken i Finnmarks desidert største by med flere og bedre tjenester for å fange opp pasientstrømmen og skape nærhet til behandling.

Vi tenkte naivt nok at det var tenkningen i Hurdalsplattformen, men opplever at ansvarlige rikspolitikere tvert i mot toer sine hender når Alta blir utsatt for helsepolitiske skuffelser på rekke og rad.

Det er godt å se at lokale politikere er fullstendig enstemmige i........

© Altaposten


Get it on Google Play