Det er bråk blant de store fiskebåtrederne. De minste av de store er blitt krigersk. Deler av kvoten deres forsvant i et lukket spill i Stortinget.

Direktøren i Fiskebåt og ledelsen i Norges Fiskarlag ber sine medlemmer roe seg. Når Fiskebåt og Fiskarlaget har fått «ryddet opp i åpen gruppe», så skal kvotene være på plass igjen.

I Finnmark er 88 prosent av fiskebåtene under 11 meter. Av dem er 61 prosent i åpen gruppe. Totalt er det i landet 1.778 båter i åpen gruppe. Over 40 prosent hører hjemme i Finnmark. Litt over 8 prosent av fiskebåtene i fylket er mellom 11 og 15 meter. De er i lukket gruppe.

Båtene under 15 meter utgjør fiskeflåten i Finnmark og må i fremtiden sørge for råstoff til fylkets fiskeindustri. Fiskerne i den åpne gruppen utgjør hovedstyrken i fiskerstanden i Finnmark. Per 15.04.2024 var det 726 fartøy i denne gruppen.

Leveranser fra banklinebåter og trålere har i stor grad forsvunnet på grunn av kjøp og salg av fiskekvoter. Dette har rammet, og rammer fortsatt arbeidsplassene i fiskeindustrien hardt.

Under behandlingen av kvotemeldingen ble fiskerne i åpen gruppe pekt på som et hovedproblem, i utgangspunktet helt uforståelig.

Problemet var at 6,12 prosent av norsk torskekvote skulle gis til åpen gruppe. Det kunne ikke Fiskebåt og Fiskarlaget akseptere.

Nå kreves det opprydding. Det kan ikke forstås på annen måte enn at åpen gruppe må opphøre og kvotene overføres til havfiskeflåten.

Stortinget fastsatte kvoten til åpen gruppe til 6,28 prosent av den totale torskekvote, men helst slik at havfiskeflåten ikke skal delta i spleiselaget med å styrke kvotegrunnlaget til den aller minste fiskeflåten. Stortingsvedtaket gir 13 700 tonn torsk til åpen gruppe, om man legger dagens totalkvote til grunn. Verdien av dette er rundt 466 millioner kroner med dagens fiskepris.

Om havfiskeflåten kunne solgt samme kvantum, fryst og ubearbeid til utlandet, ville det antakelig gitt noe godt over 600 millioner kroner. Med 6,28 prosent til åpen gruppe vil Finnmark få om lag 8.700 tonn til en verdi på om lag 290 millioner kroner.

Fiskebåt og ledelsen i Norges Fiskarlag ønsker å tildele havfiskeflåten disse pengene, og de kaller det «å rydde opp i åpen gruppe». Regjeringen må si nei til å gi havfiskeflåten disse pengene.

QOSHE - Når Fiskebåt og ledelsen i fiskarlaget rydder i åpen gruppe - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Når Fiskebåt og ledelsen i fiskarlaget rydder i åpen gruppe

76 1
21.05.2024

Det er bråk blant de store fiskebåtrederne. De minste av de store er blitt krigersk. Deler av kvoten deres forsvant i et lukket spill i Stortinget.

Direktøren i Fiskebåt og ledelsen i Norges Fiskarlag ber sine medlemmer roe seg. Når Fiskebåt og Fiskarlaget har fått «ryddet opp i åpen gruppe», så skal kvotene være på plass igjen.

I Finnmark er 88 prosent av fiskebåtene under 11 meter. Av dem er 61 prosent i åpen gruppe. Totalt er det i landet 1.778 båter i åpen gruppe. Over 40 prosent hører hjemme i Finnmark. Litt over 8 prosent av fiskebåtene i fylket er........

© Altaposten


Get it on Google Play