Det er kystopprør i Finnmark på grunn av behandlingen av kvotemeldingen i Stortinget. Vi er veldig stolt av vår Stortingsrepresentant Geir Iversen som stemte imot innstillingen til Kvotemeldingen. Han har i hele sin stortingsperiode kjempet for at kysten av Finnmark skal få tilbake kvotene og fiskerettighetene som er overført fra landsdelen. Dette vil kunne bidra til økt aktivitet og bosetting i Finnmark.

Det er med undring vi leser i Altaposten at Venstres Trine Noodt prøve å bortforklare at alle Venstres stortingsrepresentanter stemte for Kvotemeldingen og fordelingen av tredjelandskvoten. Dersom hun plutselig støtter kystfiskerne burde hun ta seg en prat med sine partifeller på Stortinget.

Geir Iversen og Per Olav Lundteigen i Senterpartiet har stått pålestøtt i sitt arbeid for kystfiskeflåten som leverer fisk lokalt og skaper arbeidsplasser på land.

Finnmark Senterparti har full forståelse for at kystfiskerne i Finnmark er frustrerte og har satt i gang en blokade av havnene for å vise sin bekymring for fremtiden. Nasjonal og lokal kontroll over fiskeressursene er grunnlaget for bosettingen i Nord-Norge og Finnmark.

Regjeringen med fiskeriministeren må komme på banen og se på tildelingen av tredjelandskvoten på nytt. Den må fordeles etter samme prinsipp som tidligere mellom kyst og trålflåten. Dette er spesielt viktig i år når kvotegrunnlaget til kystflåten er redusert med 50%.

QOSHE - Kystopprøret i Finnmark - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kystopprøret i Finnmark

46 1
04.05.2024

Det er kystopprør i Finnmark på grunn av behandlingen av kvotemeldingen i Stortinget. Vi er veldig stolt av vår Stortingsrepresentant Geir Iversen som stemte imot innstillingen til Kvotemeldingen. Han har i hele sin stortingsperiode kjempet for at kysten av Finnmark skal få tilbake kvotene og fiskerettighetene som er overført fra landsdelen. Dette vil........

© Altaposten


Get it on Google Play