Etter en uke med ski og pulk i område uten dekning, var det temmelig spesielt å komme hjem å lese påstander om feilinformasjon av innbyggerne i saken om fylkesutvalgets manglende støtte til fødeavdeling i Alta.

Det toppet seg med påstanden sist fredag om at undertegnede og Altaposten driver et politisk spill i våre spalter om helsetilbudet i Finnmark, og da spesielt i Alta. En påstand satt fram av Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven i Altapostens sak om Sametingets støtte til fødeavdeling og akuttilbud.

Kåven Bakken mener altså at Altaposten og undertegnede bevisst feilinformerer. Det i stedet for å gi innbyggere, og da spesielt den fødende delen av befolkningen, et usminket bilde av hvordan Altas politikere i posisjonsgruppen har stemt ned forslag med en klar intensjon om utredning av fødeavdeling i Alta.

Se forøvrig linken til Altapostens første sak fra fylkesutvalget, samt Magne Eks innlegg med påstand om bevisst feilinformasjon – og til slutt saken hvor Bakken Kåven tildeler Altaposten rollen som aktør i et spill.

Nordkalottfolket og Bakken Kåven må gjerne synliggjøre hva som er spill. Ikke minst vil det være interessant å finne ut hvordan Bakken Kåven mener Altapostens rolle kan forklare at Nordkalottfolket og Magne Ek stemte ned forslaget om å utrede fødetilbudet i Alta, et fullverdig fødetilbud.

Et forslag med klar intensjon om fødende i Alta og Kautokeino skal kunne føde på klinikk Alta, og ikke tvinges fra 14 til 28 mil til fødeavdeling i Hammerfest. Det er vanskelig å tro at politikerne i fylkesutvalget på noe som helst tidspunkt trodde Røds forslag handlet om å utrede fødestua som allerede er der.

Begrunnelsen og intensjonen i forslaget om å utrede fødetilbudet i Alta ble tydelig klargjort i debatten av forslagsstiller Hallgeir Strifeldt (Rødt). Dette stemte hele posisjonsgruppa ned. Det inkluderer Magne Ek (Nordkalottfolket), Odd Erling Mikalsen (Frp) og Hege Bjørkmann (H), alle valgt inn med stor støtte fra lokale velgere.

Det er ikke Altaposten som har grunn til å være fornærmet over narrativet fra Ek og Bakken Kåven, men velgerne i Alta som trodde at deres stemme til posisjonspartiene ville gi helsekampen en tydelig stemme.

Det er disse velgerne som har grunn til å føle seg sveket. Det rammer også den eneste motstemmen i posisjonsgruppen, Trine Noodt og Venstre.

Hva så med Arbeiderpartiet? Forslaget fra partiet i fylkesutvalget støtter delvis opp om å beholde helsetilbudet til tredelen av innbyggerne i Finnmark som bor i Alta/Kautokeino. Når det gjelder den mest sentrale kampsaken; fødeavdeling og akuttilbud, stemmer altså Ap-gruppa i fylkesutvalget mot å utrede dette.

For så lenge Alta har fødestue, hvor rundt 25 prosent kan føde og 75 prosent må til Hammerfest, var det framsatte forslaget om utredning i realiteten for eller mot fødeavdeling.

Fødeavdeling er det neste steget mot et fullverdig fødetilbud. Intensjonen til forslagsstilleren var å gi det som snart er halvparten av de fødende i hele Finnmark et fødetilbud nært seg selv og familiene. Eller sagt på en annen måte; et trygt og godt fødetilbud sammenlignet med ei fødeavdeling 14 til 28 mil unna.

Til tross for at alle i fylkesutvalget var klar over at intensjonen i forslaget var fødeavdeling, velger også Ap å stemme ned forslaget. Det inkluderer Silje Vollan Nilsen, som representerer Alta Ap og velgerne i Alta. Stemmegivningen til Ap skjer i strid med fylkespartiets årsmøtevedtak om å utrede nettopp fødeavdeling i Alta.

Altaposten fulgte behandlingen digitalt og fikk aldri tilgang til ordlyden i forslaget fra Strifeldt. I motsetning til steamingen til Troms og Finnmark fylkeskommune, har ikke Nye Finnmark fylkeskommune klart å gjøre vedtak og forslag tilgjengelig i streamen.

Vårt utgangspunkt var derfor debatten, og oppfølging med aktører med ulike stemmegivning i etterkant av møtet. At Altaposten på noen som helst måte skulle delta i et spill faller på sin egen urimelighet. Både før, under og etter debatten handlet det om fødeavdeling, før Altaposten fredag kveld, tre dager etter vedtaket, ble gjort kjent med ordlyden som ettersigende skulle tilsi at det ikke er mulig å stemme mot et forslag som ikke er fremmet….

Normalt får ikke media innsyn i debattene på gruppemøtet, men Venstres Trine Noodt ønsket å synliggjøre sin reaksjon på at posisjonsgruppa stemte ned hennes forslag om å kreve fødeavdeling ved Klinikk Alta. Den åpenheten tror vi er viktig for lokale politikere. Vi tror til og med de fleste involverte forstår stemmegivingen.

Flertallet i posisjonsgruppen ønsket ikke å støtte Noodt og Altas innbyggere, men Venstre-politikeren holdt fast på at hun ville fremmet forslagene i fylkesutvalget, dersom hun kunne møte. Hun måtte av helsemessige grunner melde forfall. Her steppet Hallgeir Strifeldt i Rødt opp og fortjener på ingen måter å bli mistenkeliggjort på filologi og ordlyd.

Noodts åpenhet om hva hun står for bør være et eksempel til etterfølgelse. For Finnmark trenger tydelige politikere som har mot til stå opp for sine lovnader, og ikke lar seg kneble av fylkesparti eller samarbeidskonstellasjoner.

Det er stor forskjell på hvordan Sametinget og fylkesutvalget svarer ut høringen for prosessen Helse Nord har igangsatt. Der Sametinget ledet an av NSR-ledelsen er klar og tydelig, velger fylkesutvalget et høringssvar som er det stikk motsatte; Formuleringen er uklar og fødetilbudet i Alta nevnes ikke med ett eneste ord.

I Sametinget har posisjonen med NSR i spissen gått i front for å fødeavdeling og akuttilbud, i praksis gjøre Klinikk Alta til sykehus. Her var Toril Bakken Kåven klar på sin lojalitet i et nasjonalt parlament, mens man i fylkeskommunen stemmer ned alle forslag som kan være et skritt på veien mot et likeverdig helsetilbud.

Når posisjonspartiene forklarer sin stemmegivning og manglende støtte til helsetilbud i Alta, vises det til at Helse Nord ikke har bedt Finnmark fylkeskommune svare ut de utfordringene som finnes i Finnmark.

Det framstår som helt ubegripelig at de som leder fylkeskommunen ikke vil benytte muligheten til å gi tydelige tilbakemeldinger på utfordringene Finnmark står overfor, men i stedet velger å kamuflere og sminke sin uttalelse i generelle formulering.

Eksempelvis stemme ned forslaget om utrede fødetilbudet i Alta, og i stedet erstatte det med en mulig utredning av fødetilbudet i hele Helse Nord. I et hav av høringsinnspill vil dette være jevngodt med å viske.

Fylkesutvalget var prisverdig klar på punktet om kutt av kirurgi og ambulering, selv om Helse Nord neppe hadde bedt om en redegjørelse om dette. Det går an.

Nordkalottfolket kan blant annet takke velgerne i Alta for sin sterke posisjon i fylkestinget. Da holder det ikke å forklare den nærmest motsatte stemmegivningen til partiet i fylkesutvalget i forhold til på Sametinget, med at Altapostens framstilling er et politisk spill.

Forslaget til Strifeldt om utredning av fødetilbudet i Alta var et tilleggsforslag, og sto ikke i motsetning til posisjonspartienes tannløse og intetsigende vedtak om å utrede fødetilbudet i hele Nord-Norge. Likevel stemte posisjonspartiene mot forslaget fra Strifeldt (kun SV støttet Strifeldt).

Det er naturlig at Høyre og fylkesordføreren er premissgiver for flertallsgrupperingen, men for velgerne må det være skuffende at selv representanter fra Alta ikke står opp og ivaretar innbyggernes ve og vel.

Jeg har fått med meg at Høyre i Alta har reagert på at Altaposten har fortalt om partiets stemmegivning, inkludert at Hege Bjørkmann stemte mot Rødts forslag om å utrede fødetilbudet i Alta.

Her holder Høyre seg i et tradisjonelt spor hvor de i årene fra 2013 til 2021 med Bent Høie som helseminister, viste utrolig lojalitet til Høie og partiet sentralt. Høie avviste konsekvent alle forsøk på utredning av fødeavdeling og akuttilbud i Alta. Lojalitet er for så vidt en god egenskap, men jeg tror politikerne står seg på å være tro mot egne kampsaker.

Altaposten ble kritisert for å omtalte at stortingsrepresentant Marianne Haukland, som før valget i 2017 lovte å stemme for forslaget om å utrede et helhetlig helsetilbud i Finnmark, før det ble gjort vedtak om å bygge hovedsykehus i Hammerfest.

Da forslaget kom opp i Stortinget stemte Haukland mot utredning. Vi skjønner naturligvis at politikerne utsettes for press fra sine egne, men spørsmålet blir om det inngir tillit overfor velgerne.

Det som ikke er greit, er naturligvis at politikere utsettes for ugrei behandling fra folk og andre politikere, selv om temperaturen er høy.

Altaposten har tradisjon for å fokusere på de som stemmer mot lovnaden til velgerne. Den øvelsen gjør vi uten å ta hensyn til partifarge eller reaksjoner. Linken ovenfor viser at vi er blind for partitilhørighet i slike saker.

SVs Tommy Berg var alt annen fornøyd med at Altaposten for noen år tilbake konfronterte han med å ha stemt ned et sykehusforslag. Hans begrunnelse var at han måtte følge gruppa – og ikke kunne følge egen overbevisning. Det synes vi folk og velgere har krav på å vite, uavhengig av parti og tøft press fra egne partikolleger.

Hvis det er noe som kan kalles spill i denne sammenhengen, i hvert fall i en folkelig kontekst, må det være at politikere sjonglerer med egne meninger, basert på om de befinner seg i Alta, Karasjok, Vadsø eller Oslo.

Politisk redaktør

Mediehuset Altaposten

Jarle Mjøen

QOSHE - Hvem driver et spill om fødeavdeling? - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hvem driver et spill om fødeavdeling?

52 0
07.05.2024

Etter en uke med ski og pulk i område uten dekning, var det temmelig spesielt å komme hjem å lese påstander om feilinformasjon av innbyggerne i saken om fylkesutvalgets manglende støtte til fødeavdeling i Alta.

Det toppet seg med påstanden sist fredag om at undertegnede og Altaposten driver et politisk spill i våre spalter om helsetilbudet i Finnmark, og da spesielt i Alta. En påstand satt fram av Nordkalottfolkets Toril Bakken Kåven i Altapostens sak om Sametingets støtte til fødeavdeling og akuttilbud.

Kåven Bakken mener altså at Altaposten og undertegnede bevisst feilinformerer. Det i stedet for å gi innbyggere, og da spesielt den fødende delen av befolkningen, et usminket bilde av hvordan Altas politikere i posisjonsgruppen har stemt ned forslag med en klar intensjon om utredning av fødeavdeling i Alta.

Se forøvrig linken til Altapostens første sak fra fylkesutvalget, samt Magne Eks innlegg med påstand om bevisst feilinformasjon – og til slutt saken hvor Bakken Kåven tildeler Altaposten rollen som aktør i et spill.

Nordkalottfolket og Bakken Kåven må gjerne synliggjøre hva som er spill. Ikke minst vil det være interessant å finne ut hvordan Bakken Kåven mener Altapostens rolle kan forklare at Nordkalottfolket og Magne Ek stemte ned forslaget om å utrede fødetilbudet i Alta, et fullverdig fødetilbud.

Et forslag med klar intensjon om fødende i Alta og Kautokeino skal kunne føde på klinikk Alta, og ikke tvinges fra 14 til 28 mil til fødeavdeling i Hammerfest. Det er vanskelig å tro at politikerne i fylkesutvalget på noe som helst tidspunkt trodde Røds forslag handlet om å utrede fødestua som allerede er der.

Begrunnelsen og intensjonen i forslaget om å utrede fødetilbudet i Alta ble tydelig klargjort i debatten av forslagsstiller Hallgeir Strifeldt (Rødt). Dette stemte hele posisjonsgruppa ned. Det inkluderer Magne Ek (Nordkalottfolket), Odd Erling Mikalsen (Frp) og Hege Bjørkmann (H), alle valgt inn med stor støtte fra lokale velgere.

Det er ikke Altaposten som har grunn til å være fornærmet over narrativet fra Ek og Bakken Kåven, men velgerne i Alta som trodde at deres stemme til posisjonspartiene ville gi helsekampen en tydelig stemme.

Det er disse velgerne som har grunn til å føle seg sveket. Det rammer også den eneste motstemmen i posisjonsgruppen, Trine Noodt og Venstre.

Hva........

© Altaposten


Get it on Google Play