Til daglig opplever innbyggere i Finnmark ekskludering på grunn av fraværende universell utforming av lokalsamfunnet samt et overveldende antall fysiske barrierer. Kampanjen «Oi, feil i virkeligheten» er godt i gang, er du klar for å gi beskjed?

Utilgjengelig kollektivtransport for personer med redusert mobilitet, trapper uten ramper og manglende heiser i offentlige bygg, fravær av skilting for personer med syns- og hørselshemninger, kryptert informasjon som er uforståelig for personer med utviklingshemming...

Til tross for at over en sjettedel av befolkningen har funksjonsnedsettelser eller kroniske sykdommer, fortsetter samfunnet å ignorere deres behov.

Vi er alle forskjellige, men samfunnet vårt tar ikke hensyn til det. Funksjonshemmedes fellesorganisasjon FFO Finnmark tror ikke dette skyldes ondskapsfulle hensikter, men gamle vaner som må endres. Derfor vil vi nå markere feil og hindringer i samfunnet med klistremerket: "404 - Universell utforming not found".

Universell utforming handler om å tilrettelegge omgivelser, produkter, programmer og tjenester slik at alle kan bruke dem på en likeverdig måte. Det kan være alt fra trinnfri adkomst til bussen til teksting av filmer. Vi trenger din hjelp til å utfordre gamle vaner og kreve en mer tilgjengelig verden for alle, uavhengig av våre ulikheter.

Når vi planlegger for universell utforming, bryter ned barrierer og inkluderer alle, tjener det ikke bare personer med funksjonsnedsettelser, det tjener oss alle. La oss sammen bygge en verden der alle kan delta på like vilkår. Det er på tide å protestere, og enda viktigere, det er på tide å handle.

QOSHE - Et lokalt arkitektopprør - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Et lokalt arkitektopprør

49 0
03.05.2024

Til daglig opplever innbyggere i Finnmark ekskludering på grunn av fraværende universell utforming av lokalsamfunnet samt et overveldende antall fysiske barrierer. Kampanjen «Oi, feil i virkeligheten» er godt i gang, er du klar for å gi beskjed?

Utilgjengelig kollektivtransport for personer med redusert mobilitet, trapper uten ramper og manglende heiser i offentlige bygg, fravær av skilting for........

© Altaposten


Get it on Google Play