Landbruksminister Geir Pollestad kunne sikret flertall på Stortinget for å gi bønder en inntekt de kan leve av. Han valgte å sikre flertall for stadig flere nedlagte gårder og svekket norsk matsikkerhet.

Det var nå det skulle skje: Stortingsmeldingen om inntektsopptrapping i jordbruket skulle behandles på Stortinget. Endelig skulle landbruksminister innfri regjeringens løfter om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

I stedet valgte han å inngå et forlik med Høyre og Venstre, som sikrer at bøndenes økonomiske situasjon vil forbli like usikker som den alltid har vært. Partiene på Stortinget er dundrende uenige om hvordan bøndenes inntekt skal beregnes. MDG, SV, Rødt og KrF står på den ene siden, sammen med bondeorganisasjonene. Regjeringspartiene, Høyre og Venstre står på den andre.

Senterpartiet vil legge inn en “normeringsfaktor” på bøndenes inntekt. De mener at norske bønder, i snitt, kan produsere mat 20 prosent mer kostnadseffektivt enn de gjør. Det innebærer at bondens inntekt skal blåses opp med 20 prosent før den sammenlignes med vanlige lønnstakere. MDG vil fjerne normeringsfaktoren. Senterpartiet vil at bøndenes investeringer i jord ikke skal gi rett til fradrag. Det innebærer i praksis at bøndene bare får fradrag for rundt 60 prosent av det de investerer i driftsmidlene. Investeringer i bygg og maskinpark skal gi fradragsrett, men altså ikke grøfting, drenering og andre jordforbedrende tiltak. MDG vil at også investeringer i jord skal gi rett til fradrag. Regjeringen, Høyre og Venstre vil legge til grunn at bønder skal arbeide 145 timer mer enn vanlige lønnstakere når de sammenligner inntekt. MDG vil til grunn samme antall timer som vanlige lønnstakere.

Summen av alt dette, som altså Senterpartiet har kjempet gjennom, er å legge til grunn at bønder skal tjene dårligere enn andre yrkesgrupper. Konsekvensen vil bli at bøndenes gjeld vil fortsette å øke, at traktorer og fjøs slites ned, at stadig flere bønder gir opp, at gårder legges ned, og at mer jordbruksareal vil legges brakk. Alt dette svekker Norges selvforsyningsevne. Selv om målet, som nesten alle er enige om, er å øke den.

Senterpartiet bryter derfor løftet i Hurdalsplattformen om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper. Det er et svik. Derfor varsler bondeorganisasjonene en stor demonstrasjon ved Stortinget 17. og 18. april. Der har jeg tenkt å stille opp. Har du?

QOSHE - – Senterpartiet svikter bonden - Altaposten
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

– Senterpartiet svikter bonden

9 0
16.04.2024

Landbruksminister Geir Pollestad kunne sikret flertall på Stortinget for å gi bønder en inntekt de kan leve av. Han valgte å sikre flertall for stadig flere nedlagte gårder og svekket norsk matsikkerhet.

Det var nå det skulle skje: Stortingsmeldingen om inntektsopptrapping i jordbruket skulle behandles på Stortinget. Endelig skulle landbruksminister innfri regjeringens løfter om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

I stedet valgte han å inngå et forlik med Høyre og Venstre, som sikrer at bøndenes økonomiske situasjon vil forbli like usikker som den alltid har........

© Altaposten


Get it on Google Play