We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Müqavimət hissi. Dəlilik sindromu - Telman Orucov yazır

5 0 0
04.08.2020

Beynəlxalq aləm: ziddiyyətlər, münaqişələr, müharibələr

(Əvvəli ötən şənbə sayımızda)

ABŞ-ın görkəmli siyasətçisi Henri Kissincer isə qeyd edirdi ki, din geosiyasi obyektivliyə xidmətdə "silaha" çevrilmişdir". Doğrudan da, din guya sülhsevər olduğunu təlqin etməklə, bir çox müharibələrin başlanmasının təşəbbüsçüsü olmuşdu. XI əsrdən başlayan və 8 dəfə təkrar olunan Səlib yürüşləri məhz xristian dininin, Roma papasının Sahibin qəbrini azad etmək şüarı ilə çağırışı nəticəsində baş vermişdi. İisus Xrist müharibə tərəfdarı olmamışdı, özünü onun əsgərləri sayan xristianlar isə uydurulmuş bəhanə altında Yerusəlimdə minlərlə insanın qanını axıtmışdılar. Bir səlibçi vətəninə yazdığı məktubda, atlarının dizə qədər insan qanına batdığını iftixarla yazırdı. İslam terroristləri, İslam dövləti naminə vuruşanlar qan axıtmaqla cənnətə düşəcəklərini düşünürdülər, çünki din xadimləri onları bu ağılsız ruhda tərbiyə etmişdilər.

Dindən qorxu da mövcuddur və cəzanın onu haqlayacağını güman edən müsəlmanlar "əstəğfürullah" kəlməsini addımbaşı işlədirlər, özlərinin arzularının, niyyətlərinin və istəklərinin həyata keçməsinə göylərin kömək göstərməsi ümidi ilə isə "inşallah" sözünü işlədirlər. Özü də bu, istər kiçik və ya böyük arzu olsun, dəxli yoxdur. Qorxu isə ali qüvvə tərəfindən cəzalanmaq təhlükəsi yarandıqda baş verir, digər hallarda isə allahdan qorxu dilə gətirilsə də, ona müvafiq olan bir əmələ heç məhəl də qoyulmur. Korrupsiyaya qurşanmışlar, rüşvətxorlar kasıbın son qəpiyini də əlindən almağa, qəsb etməyə hazırdır və bu vaxt ədalət naminə Göylərin onu cəzalandıracağına əhəmiyyət də vermir, əldə edilən pula isə daha çox sitayiş edilir. Cəzalanmağın real təhlükəsi yarandıqda, məsələn, özü ağır xəstəliyə tutulduqda, övladları ağır cinayətə yol verdikdə və ya məşuqəsi ona xəyanət etdikdə, adamlar qorxu hiss etməyə başlayır və daha çox itaət etməyin zəruri olduğu qənaətinə gəlir.

Radikallıq, ümumiyyətlə, pis xüsusiyyətdir, çünki normal münasibətlər sistemini dağıdır, nəyəsə nail olmaq naminə böyük cinayətlərə getməkdən də çəkinmir. Fanatizm isə yalnız səfehlik, müəyyən ölçüdə dəlilik nişanəsi olmaqla, əslində, dinə xidmət etmək deyil, ona ziyan vurmaq vəzifəsini yerinə yetirir. Radikal dindarlıq isə adamları kütləvi cinayətlərə cəlb edir və Allah yolunda hərəkət etdiyini təkrar etsə də, əslində, onun kəlamlarına, müqəddəs ehkamlara qarşı çıxır. Ona görə də sağlam cəmiyyətlər radikal dindarlığa qarşı ardıcıl mübarizə aparmalıdır.

Son vaxtlar terroristlər, İslam Dövlətinin döyüşçüləri din naminə cihada əl atdıqlarını bəyan edirlər və özlərinin şər əməllərini dinin müdafiəsi ilə əlaqələndirirlər. İlk........

© 525-ci Qəzet


Get it on Google Play