1950’lerdem beri dünyanın “ağası“ “jandarması” maalesef ve maalesef ABD’dir. Maalesef diyorum çünkü ABD bir numara olduktan sonra ne kendi buldu huzur ne dünya etti rahat. Ve o devletin başkanı da hepimizin gördüğü gibi bir alzaymır hastası.
DÜN BİR KÖR İLE BİR TOPAL'A KALMIŞTI
Yıldırım Beyazıt Han ve Emir Timur, dünyada o dönemin birinci ve ikinci sırasında yer alan iki büyük İslam devletinin başkanıdırlar. İkisi de Türk, ikisi de Müslüman (Ehl-i Sünnet) olup adaleti ve erdemi dünyaya hâkim kılmak için büyük savaşlara imza atmışlardır. (Yıldırım İstanbul’u kuşatmış, Niğbolu zaferini kazanmıştır) Yıldırım Beyazıt’ın yanında Emir Sultan gibi büyük bir âlim, Emir Timur’un yanında ise Taftazani gibi büyük bir İslam mütefekkiri vardır. Anadolu’daki veliler Yıldırım Beyazıt’ın yanında yer alırken Türkistan uleması ve arifleri ise Emir Timur’un yanında saf tutmuşlardır. Bu iki hükümdar yıllar boyu birbirleriyle karşılaşmadan î’lây-ı kelimetullah için mücadele etmişlerdir. Ama kader onları 1402 tarihinde Ankara Çubuk’ta karşı karşıya getirmiştir. Timur, ordusundaki filler ve Anadolu Beylerinin Yıldırım’a ihanet etmesiyle Osmanlı ordusunu dağıtır ve büyük bir zafer kazanarak Anadolu’yu işgal eder.
Yıldırımın bir gözü arızalıdır. Bundan dolayı bazı tarihçiler ona “kör” der. Timur ise bir savaşta aldığı darbe sonrasında aksak kalmıştır. (Timurlenk lakabı bundan dolayı verilmiştir) Yıldırım’ı esir eden Timur, Yıldırım Han’ın çadırına getirildiği esnada ona gülmüştür. Yıldırım Han buna çok hiddetlendirir. Bunun üzerine Timur ; “Kızma! Ben şuna gülüyorum: “Bu kahpe, yalancı dünya kala kala bir kör ile bir topala kalmış”
DÜN NEYSE BUGÜN DE O
Yüzyıllarca değişik imparatorlukların (Çin, Roma, İskender, Pers…) elinde kalan bu dünya daha sonraları Türklerin ve İslamların kurduğu imparatorlukların (Emeviler, Abbasiler, Gazneliler, Selçuklular, Timurlular, Babürlüler, Osmanlılar…) eline geçmişti. Dünya, Osmanlının zayıflayıp yıkılmasından sonra ise önce İngiltere’nin (Birleşik Krallık) sonra da ABD’nin kontrolüne geçti. Bu acımasız devlet ve yöneticileri dün Vietnam, Irak, Afganistan diyarlarında masumların kanını dökmüşlerdi bu gün Gazze’yi kana bulayan Katil Netanyahu’ya en büyük yardımı yapıyorlar.
Dünya Finansını (ekonomi ve parayı), iletişimini (yazılı, görsel basın ve sosyal medya kanallarını), savaş sanayini elinde bulunduran az sayıdaki şirketin kölesi durumunda bulunan bu devlet (ABD) ve onun başındaki alzaymır hastası başkanı, elinde bulunan bu büyük güçler ile mavi dünyayı kızıla dönüştürüyor. “Gazze Kasabına” sınırsız destek veren Biden, aynı din ve ırktan olan Ukrayna ile Rusya’yı savaşa itiyor. İşte bu ikiyüzlü devletin yalancı başkanları/yöneticileri düne kadar tüm dünyayı, “evrensel hukuk, insan hakları, serbest ticaret, ifade özgürlüğü, medya bağımsızlığı…” gibi cafcaflı laflarla kandırıyorlardı. Ne zamanki Yahudiler katliama başladı, ne zamanki Çin ekonomide, teknolojide kendilerine rakip oldu işte o zaman foyaları ortaya çıktı. Şu haber bakar mısınız?
TİK TOK ZARARALIDA FACE, İNSTGRAM, X, Youtube... FAYDALI MI?
“…ABD'nin TikTok ile savaşı sürüyor. Temsilciler Meclisi'nde bugün sosyal medya platformu TikTok için oylama yapıldı. Mecliste yapılan oylamada, Çinli ByteDance şirketinin sahibi olduğu sosyal medya platformu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda ülkede yasaklanmasını içeren yasa tasarısı 58'e karşı 360 oyla kabul edildi.…” Hani demokrasi , hani ifade özgürlüğü, hani haberleşme hürriyeti, hani liberal ekonomi...?” İşte 300 yıldır hem kendi halklarını, hem dünyayı kandıran batı medeniyetinin geldiği son nokta burası. Ölen gazeteciler için, katledilen bebekler çocuklar için gıkını çıkarmayan Batı ve ABD, zulmü kınayan öğrencileri, akademisyenleri, aydınları nasıl cezalandırıyorlar.
Şimdi düşünün T. C devleti, “halkıma ve gençliğime büyük zarar veriyor” diye, X, facebook, İnstgram, YouTube…” gibi sosyal medya şirketlerini yasaklasa ne olur? Kıyamet kopar. Başta bizim 'ezikler' ardından tüm sahte “özgürlük kahramanları” yeri göğü inletirler, ortalığı velveleye verirler ve devlete geri adım attırırlar. ABD Tik toku yasaklayınca gıkını çıkarmayanlar / çıkaramayanlar zayıflara karşı aslan kesilirler. Dünya kimlere kalmış? Şu koca dünya ikiyüzlü, kanlı bir medeniyetin ve onun bir numaralı temsilcisi olan bir alzaymır hastasının eline kalmış.

QOSHE - DÜNYA ABD’YE ABD BİR HASTAYA BAĞLI .. - Lütfi Ayhan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DÜNYA ABD’YE ABD BİR HASTAYA BAĞLI ..

35 0
01.05.2024

1950’lerdem beri dünyanın “ağası“ “jandarması” maalesef ve maalesef ABD’dir. Maalesef diyorum çünkü ABD bir numara olduktan sonra ne kendi buldu huzur ne dünya etti rahat. Ve o devletin başkanı da hepimizin gördüğü gibi bir alzaymır hastası.
DÜN BİR KÖR İLE BİR TOPAL'A KALMIŞTI
Yıldırım Beyazıt Han ve Emir Timur, dünyada o dönemin birinci ve ikinci sırasında yer alan iki büyük İslam devletinin başkanıdırlar. İkisi de Türk, ikisi de Müslüman (Ehl-i Sünnet) olup adaleti ve erdemi dünyaya hâkim kılmak için büyük savaşlara imza atmışlardır. (Yıldırım İstanbul’u kuşatmış, Niğbolu zaferini kazanmıştır) Yıldırım Beyazıt’ın yanında Emir Sultan gibi büyük bir âlim, Emir Timur’un yanında ise Taftazani gibi büyük bir İslam mütefekkiri vardır. Anadolu’daki veliler Yıldırım Beyazıt’ın yanında yer alırken Türkistan uleması ve arifleri ise Emir Timur’un yanında saf tutmuşlardır. Bu iki hükümdar yıllar boyu birbirleriyle karşılaşmadan î’lây-ı kelimetullah için mücadele etmişlerdir. Ama kader onları 1402 tarihinde Ankara Çubuk’ta karşı karşıya getirmiştir. Timur, ordusundaki filler ve Anadolu Beylerinin Yıldırım’a ihanet etmesiyle Osmanlı ordusunu dağıtır ve büyük bir zafer kazanarak Anadolu’yu işgal eder.
Yıldırımın bir gözü arızalıdır. Bundan dolayı bazı tarihçiler ona “kör” der. Timur ise bir savaşta aldığı darbe sonrasında aksak kalmıştır. (Timurlenk lakabı bundan dolayı verilmiştir) Yıldırım’ı esir eden Timur, Yıldırım........

© Yeni Meram


Get it on Google Play