menu_open
Zafer Karlı

Zafer Karlı

Risale Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Tahavvülat-ı Zerrat ve Kuantum Teorisi

Kur'an-ı Kerim’de birçok yerde (*) geçen “Kün Fe Yekûn” tekvinî emri Allah’ın bir şeye ol dedi mi onun hemen oluş sürecine girmesi...

latest 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Ahir Zaman ve Son Müceddid

İçinde bulunduğumuz ahir zamanda fitne imanın esaslarına ilişmiştir. İmansızlık ise en büyük felâkettir. Sadece dünyayı cehenneme...

27.11.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

İçinde Bulunduğumuz Ahirzaman

Bu yazımızda ahirzamanın dehşetine dair farkındalık oluşturmak için ahirzaman peygamberinin (asm) bazı hadis-i şeriflerinden ders almaya...

14.11.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Şeytanın Çözemediği Kod: İhlâs

İhlâs; hem ibadetlerin kabulünü sağlayacak temel ölçü hem de şeytanın aldatmalarına karşı en önemli silahtır. Nitekim Resûlullah...

10.11.2023 1

Risale Haber

Zafer Karlı

Müfsitlerin Mahiyeti

Fesât ve türevleriyle ilgili âyetlerin yorumları incelendiğinde tefsir kaynaklarının tamamında her türlü kötülüğün fesât kavramı...

05.11.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi 7. Ayet Bağlamında İnkârda Israrın Mahiyetine Bakış

Bakara 7- “Allah, (inkârdaki ısrarları sebebiyle) onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir.” Ayet, öncelikle kalpten...

31.10.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Allah, Kul ile Kalbi Arasına Girer

Enfal suresi 24. ayette geçen “İnsan ile kalbinin arası” ifadesi bir deyim olup bundan insanın şuuru, aklı ve duyguları kastedilmektedir....

26.10.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Mücahid Bir Müfessir: Bediüzzaman

2023 yılının sonlarına doğru insanlığa düşman olan katil İsrail, tek suçları Müslüman olmak olan masum ve mazlum Filistin Halkını...

22.10.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

Risale-i Nur Nasıl Bir Kitaptır?

Siz hangi kitabı veya hangi tür kitapları okuyorsunuz? Okuduğunuz kitabın özellikleri nedir? Okumanız sonucu kazanımlarınız nelerdir? Ben...

19.10.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

Neden Risale-i Nur okuyorum?

Birçok arkadaşımın sorusudur; neden Kur’an-ı Kerim’den sonra en çok okuduğun kitap Risale-i Nur Külliyatı? Ben de cevaben namaz...

16.10.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Hülâsatü’l-Hülâsadan Risalete Bakış

Emirdağ Lâhikasında "Arabiyyü’l-İbâre" olarak bahsi geçen "Hizbü'l-Hakaik" içerisinde yer alan "Hülasatü'l-Hülasa" bölümü “Lâ...

09.10.2023 5

Risale Haber

Zafer Karlı

“La Havle…”

Önceki yazımızda Risale Haber yazarlarından muhterem kardeşim Erdem Akça yorumlar kısmında “La havle zikrine neden “temcid” denilmiş?...

06.10.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Hadis-i Şeriflerde Fazileti Bahsedilen Bazı Zikirler

En kıymetli tesbih, namazlardan sonra çekilen Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahü Ekber’dir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: En...

04.10.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Risale-i Nur'da Kenzül Arş Duası

Hazret-i Ali (ra) tarafından tertip edildiği ve ehl-i Beyt tarikiyle rivayet edildiği tahmin edilen ve aslı Kur’ân’dan alınmış bulunan bu...

01.10.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

İman Esasları Bağlamında Kur’an’ın Manevî Tefsiri: Risale-İ Nur Örneği

Bediüzzaman Said Nursi, ayetleri manevî tefsir olarak isimlendirdiği bir anlayışla tefsir etmiştir. Manevî tefsir, Nursî'ye ait bir ıstılah...

29.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Asr-ı Saadetten Ahirzamana Uzanan Münacat-ı Veysel Karanî

Câhiliye döneminde, insanın kendi gücüne güvenmesi, sınırsız benlik, hiçbir otorite karşısında eğilmeme gibi Kur’an’da “câhiliye...

25.09.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Kâinata İlahi Bakış Dersi: Risale-i Nur

Risale-i Nur Külliyatında varlığa, Allah canibinden bakılarak her şeyin aslında bir esma-ı hüsna tecellisi olduğunu söyler. Bütün masnuat...

23.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Said Nursi’nin Risale-i Nur’daki Tefsir Metodu

Soru: Said Nursi ayetleri tefsir ederken neden mahlûkattaki ahenk ve hikmet ile ilişkilendiriyor? İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye göre...

20.09.2023 5

Risale Haber

Zafer Karlı

Muhakemat’tan Bir Soruya Cevap

Muhakemat’ta Bediüzzaman, “Lübbü bulmayan, kışır ile meşgul olur. Hakikati tanımayan, hayalâta sapar. Sırat-ı müstakîmi göremeyen,...

18.09.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Ahirzamanda Kur’an İle Meşgul Olmak

Ahirzamanda “deccala karşı kuvvetli olan Kur'ân ile kuvvetlidir.” (1) Bu sebeple bilhassa ahirzamanda “ümmetin en şereflileri, Kur’ân-ı...

16.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Ahirzaman Müceddidi ve Zikir

Muhakkik sûfîler dil ve kalpten sonra gelen zikrin son aşamasına zikr-i hakîkî demektedir. Onlara göre sadece dille yapılan zikrin sâlike...

13.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Ahirzamanda Sekîne Duasının Önemi

Bilhassa bu zamanda kalplerin sekîne ve itmi’nân hâli, kişinin zorluklar karşısında dimdik durabilmesi, kararlılıkla mücadele edebilmesi...

11.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Kalbe Gelen Bir Nükte

- Bediüzzaman Hazretleri sabahlara kadar evrad-u ezkar ile güle aşık bülbül gibi sevda bestelerini tüm mevcudata dinletmiştir. - Kur’an-ı...

08.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Ahirzamanda Cevşenü’l-Kebir Okumanın Önemi

Hadis-i şerifte vardır ki; ahirzamanın en büyük fitnesi “deccal zamanında mü'minlerin yemeği, meleklerin taamı olan tesbih ve takdisler...

04.09.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Şeytandan Alınan Dersler

Bu yazımızda her kötülüğün başı olan “şeytan”ın insanoğlunu helake sürükleyen stratejilerinden üç tanesini ele alıp şeytanın...

02.09.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Faize Karşı Hassasiyetimiz Ne Olmalı?

Toplumumuzda günah denince ilk akla gelenler büyük günahlardan sadece sınırlı birkaç tanesi oluyor. Hâlbuki faiz, Kur’an’ın şiddetli...

31.08.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Uluhiyet ve Kainattaki Tezahürü

Okuyucumuz Sibel Hanımın sorusu: “Ulûhiyet”, Allah'ın, kâinattaki tasarruf ve hâkimiyeti ile her şeyi kendisine ibadet ve itaat ettirmesi...

29.08.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Kurtuluş Reçetesi: Takva

Kur'an-ı Hakîm'in nazarında imandan sonra en ziyade esas tutulan takva ve amel-i sâlih esaslarıdır. (1) Bu sebeple Allah dostları, iman edip...

27.08.2023 9

Risale Haber

Zafer Karlı

Surelerdeki İlk ve Son Esma-i İlahiyenin Hikmetini Anlama Çabası

(Fatiha ve Bakara suresi Bağlamında) Kur’an-ı Kerim’de birçok kereler ayet sonları Esmâ-i ilahiye ile sona erer. Bu da ayet içindeki...

26.08.2023 6

Risale Haber

Zafer Karlı

Kur’andan Bir Tevhid Dersi: Risale-İ Nur

Hâlık-ı Zülcelâl, yaratma ve vahiy yoluyla kendisini tanıtıp ulûhiyetinin azametini akıl ve şuur sahiplerine ders verir. Nitekim...

24.08.2023 5

Risale Haber

Zafer Karlı

Velayet-i Kübra Makamının Sinerjisine Dâhil Olmak

2000'li yılların başından itibaren kullanılmaya başlanan sinerji sözcüğü dilimize Yunancadan geçmiştir. İlk kez Antik Yunan filozofları...

22.08.2023 7

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi 30-39 Ayetler

**30 ile 39. ayetler arasında Hazreti Âdem’in yaratılış kıssası, meleklerin ona saygı secdesi yapması, şeytanın kibirlenmesi, Hazreti...

20.08.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi (25-29)

**25 ile 29. ayetler arasında cennete giren müminlerin elde edeceği nimetlerden, Allah’ın Kur’ân’da verdiği hiçbir misalin anlamsız...

15.08.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi (21-24)

**21 ile 24. ayetler arasında Allah, tüm insanlara hitapta bulunmuş ve verdiği nimetleri hatırlatmıştır. Kur’ân’ın eşsiz bir kitap...

13.08.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi (8-20) Meal Tefsiri

**8 ile 20. ayetler arasında münafıkların bazı özelliklerinden bahsedilmiştir. Buna göre münafıklar: İman ettik, dedikleri halde iman...

10.08.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Suresi 6-7. Ayetler

* 6 ve 7. ayette inkârda direten kâfirlerden bahsedilmiştir. Bunlara uyarı yapılsa da yapılmasa da onlar için fark etmeyecektir. 6- “Gerçek...

07.08.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Sûresi (1-5. Ayetler)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّح۪يمِ **1 ile 5. ayetler arasında Kur’ân’da herhangi bir şüphe-çelişki...

03.08.2023 2

Risale Haber

Zafer Karlı

Bakara Sûresine Bakış

Kur'an’daki en uzun sûredir. Sûrede başta iman esasları olmak üzere insanın yaratılışı, kıblenin değişmesi, namaz, oruç, hac, sadaka,...

31.07.2023 8

Risale Haber

Zafer Karlı

“Kur’an Kâinatı Okuyor” Ne Demektir?

"Evet, Kur'ân-ı Hakîm, şu Kur'ân-ı Azîm-i Kâinatın en âli bir müfessiridir ve en beliğ bir tercümanıdır. Evet, o Furkandır ki, şu...

07.07.2023 5

Risale Haber

Zafer Karlı

Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’un İlmi Mahiyeti

Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat adlı eserinde “Risale-i Nur’u anlamıyorlar. Yahut anlamak istemiyorlar. Beni, skolastik bataklığı içinde...

03.07.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Risale-i Nur Külliyatının Arka Planındaki İlmi Deliller

Risâle-i Nûr Külliyatı, nakillerle fazla meşgul olmadığı gibi aklı da tek başına hâkim kılmaz. Fakat her sözünü ahkâm-ı...

01.07.2023 5

Risale Haber

Zafer Karlı

Risale-i Nur’da “Kün Fe Yekûn” ve Kuantum Teorisi

Kur'an-ı Kerim’de birçok yerde (*) geçen “Kün Fe Yekûn” tekvinî emri Allah’ın bir şeye ol dedi mi onun hemen oluş sürecine girmesi...

30.06.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

Velayet-i Kübra Makamı ve Namaz Tesbihatı

(Namaz Tesbihatına Azami İhtimam) Bildiğimiz kadarıyla ülkemizdeki en kapsamlı namaz tesbihatının müellifi, Osmanlı Devletinin son...

25.06.2023 3

Risale Haber

Zafer Karlı

Kur’an Meallerinde Anlam ve Anlatım Bozuklukları

Edebi bir eseri başka bir dile çevirebilmek öncelikle her iki dili ve o dillerin edebi inceliklerini çok iyi bilmekle mümkündür. Böylelikle...

19.06.2023 6

Risale Haber

Zafer Karlı

Bediüzzaman Said Nursî’nin Kronolojik Hayatı

1878 *Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs köyünde doğdu. (5 Ocak-12 Mart) 1886 *Molla Muhammed Emin Efendinin medresesinde öğrenim hayatına...

16.06.2023 8

Risale Haber

Zafer Karlı

Sorularla Deccal ve Mehdi

"Hz. Âdem’in yaratılışından itibaren Kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccâldan daha büyük bir olay ve fitne yoktur.” (Müslim,...

10.06.2023 4

Risale Haber

Zafer Karlı

Klasik Tefsirler ve Risale-i Nur’da Tefsir Anlayışı: Şura Suresi 28. Ayet Örneği

Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatında teşrii ayetler olan Kur’an ayetlerinin zaviyesinden tekvini ayetler olan kainat kitabını mütealaa...

03.06.2023 10

Risale Haber

Zafer Karlı

Sorularla Risale-i Nur’da Hurûf-i Mukattaa

Kur’ân-ı Kerîm’de bazı sûrelerin başındaki harf ve/veya sözcükler Hurûf-i Mukattaa olarak isimlendirilirler. Bu harfler, İslamî...

29.05.2023 6

Risale Haber

Zafer Karlı

Risale-i Nurda Manevi Tefsir: Besmele Örneği

Risale-i Nur, Kur'an'ın lafzını filolojik tetkikler çerçevesinde açıklayan tefsirlerden olmayıp Kur'an'ın hidayet mesajını doğrudan...

26.05.2023 10

Risale Haber

Zafer Karlı

a5ebb075cebe9f7d1d3596371bb42343