menu_open
Prof. Dr. Sami Şener

Prof. Dr. Sami Şener

Mir'at Haber

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Eğitim ve İlmi Çalışmalarda Değerler

Eğitim, insan ve toplumun uzak kalamayacağı ve vazgeçemeyeceği bir bilgilenme ve kültürleşme sürecidir.  Eğitimin bir toplumun değerleri...

yesterday 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Sanal Müslümanlık ile Seküler Gerçeklik Arasında

Türkiye, tarihi geçmişi itibariyle Müslüman toplum olarak kendini göstermiş bir ülke. Toplumlar, resmi sistemlerinden çok, sahip oldukları...

15.04.2024 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Siyasetle mi Hakikate Ulaşılacak, Yoksa, Siyaset; Hakikate mi Tabi Olacak

Son yıllarda Siyaset üzerinde, çok ciddi bir yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Aslında bugünkü yönelişe, siyaset yerine, “partileşme”...

08.04.2024 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Geleceği İnşa, Doğrulardan Yana Tavır Koymakla Mümkündür

Doğrular, bir toplum için vazgeçilmez hedeflerdir. Fakat, doğrular zaman içinde değişebilir veya değiştirilebilir. Doğrular ve iradenin...

01.04.2024 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Dindarlık Söylemiyle, Hakikatin Önünü Tıkayanlar

İnsanlık tarihi, birçok yanlış ve sahte olaylar ile karşı karşıya kalmıştır. Bunların içinde, insanı ve toplumu doğrudan hedef alan...

25.03.2024 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Entelektüel Sorumluluğun Kaybı ve Belirsizlikler

Bir toplumun yükü, öncelikle o toplumdaki ilim adamları nın omuzlarındadır. Onlar, projeksiyon ışıkları gibi, toplum adına, düşünen,...

18.03.2024 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İnsan Kaynağını Geliştirmemekte Israr Etmek

İnsan, hayatın en önemli ve değerli varlığı olmasına rağmen; tarih boyunca yöneticiler tarafından bilerek veya bilmeyerek, gereği gibi...

11.03.2024 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

28 Şubat:  Halkın  ve Değerlerin Sindirilişi

Toplumların hayatında dönüm noktaları vardır. Türkiye, uzun yıllar Batılılaşma ile tarihin en yanlış ve çözümsüz problemleri içine...

04.03.2024 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

SOSYALDEN UZAKLAŞIP, TEKNİĞE SARILMAK

Türkiye, son yıllarda teknoloji ’ye o kadar önem verdi ki, sosyal bilgi ve değerlerini bir kenara bıraktı. Bu durum, Türkiye’nin medeniyet...

26.02.2024 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

BİR TOPLUM KENDİNİ BİLMEZSE NE OLUR?

Bu soru, belki bazılarına sıradan bir konu gibi gelebilir. Ama, üzerinde biraz durulduğunda aslında birçok problemin temelinde, bu bilgisizlik...

19.02.2024 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Toplum ve İnsan Olabilme Hedefi

İnsanoğlu, dünya hayatında toplum halinde yaşama ihtiyacında olan varlıklardır. İnsanın ruh ve fikir yönü, onun asıl özelliğinin,...

12.02.2024 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Demokrasi, Her Şeye Çare Mi?

Demokrasi, ilk çağda siyasi hak ve yetkilerin düzensizliği ve haksızlığını gidermek için öne sürülen siyasi ve hukuki bir model. Bir...

05.02.2024 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Türkiye’nin Geleceği Kimlere Emanet

Türkiye ’nin varlığı ve geleceği, acaba  halkın ve hükümetin elinde mi? Yoksa, çeşitli uluslararası ve yerli güç ve menfaat...

22.01.2024 6

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İNSAN KALİTESİ VE MANEVİ SORUMLULUK

İnsan kalitesi ülkemizde gün geçtikçe düşmektedir.  Bu kalite düşüklüğü, genelde bilgi ve gayret eksikliği olarak görülüyorsa da,...

15.01.2024 8

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Küreselleşme Çağında Var Olabilmek

Dünya , uzun süredir belli güçlerin kontrolü ve yönlendirmesi altında bulunuyor. İlim, siyaset, yaşama kültürü ve kurumsal yapılar,...

08.01.2024 7

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Mekke’nin Fethi Şuuru, Hayatımızda Devam Edebilecek mi?

Bir yılı sona erdirirken, yeni bir yıla başlıyoruz. Ama, hangi duygu ve ruhla?. Bir tarafta, geçen bir yıldan sonra, yeni bir yıla girerken...

01.01.2024 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Halkın İradesi Adaletin Garantisidir

Tarihin ilk dönemlerinden beri, halkın iradesi ve hükümet arasındaki ilişki, neredeyse bütün problemlerin temelinde yer alan bir faktör...

25.12.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Siyaset, Değerlerimizin Yerine Geçerken Kayıplarımız

Siyaset , bir yönetim anlayışı ve felsefesidir. Bir diğer ifadeyle, toplumun çeşitli problemlerini gidermek, çözümler getirmek için bir...

18.12.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İktisadi Problemleri, Sadece İktisadi Politikalar İle Çözebilir Miyiz?

İktisat, batı’nın ekonomi diye farklı mecralara çektiği bir kelime. Halbuki iktisat, “iktisatlı olmak”tan kaynaklanan bir manaya sahip....

11.12.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İktisadi Kriz mi, Yoksa sosyal/ahlaki kriz mi?

Türkiye, geçtiğimiz yıllarda Kovit, Sel baskınları ve Deprem gibi büyük afetler yaşadı. Elbetteki, bu tür sıkıntıların ciddi bir maddi...

04.12.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Değerlerden Kopmak ve Yalana Teslim Olmak

İnsanoğlu, dünyaya geldiği andan itibaren belli bir değer sistemine uygun yaşama zorundadır. Bunun sebebi, hayatını manalandıran ve...

27.11.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İslam Dünyasında Fikri Sorumluluk ve Ahlak

Her insan ve toplum, hayatını bir gaye etrafında gerçekleştirme inanç ve çabası içerisindedir. Çünkü insan; düşünen ve inanan bir...

20.11.2023 30

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Kimlik Ve Değerler Arasındaki Münasebeti Anlamak

Her ferdin kişiliğinin farklı olması gibi, toplumların da tarihî, geleneksel, biyolojik ve dinî özellikleri se­bebiyle farklı “sosyal...

16.11.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Batı’yı ve Batılılaşmayı Yeniden Düşünmek

Batı, Avrupalı ülkelerin dünyası olarak bilinir. Yıllardan beri, dünya görüşü ve sistem anlayışı bakımından batı, kendine farklı bir...

06.11.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Cumhuriyet ve Kültür

Cumhuriyetin 100. Yılında, Cumhuriyeti nasıl anlamamız gerektiğine dair, bir otokritik yapmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir toplumu...

30.10.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

FİLİSTİN- İSRAİL SAVAŞININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

7 Ekim’de Hamas’ın askeri harekatı ile başlayan olay, Batı ve İsrail yanlısı medya grupları tarafından, dünyaya bir saldırı olarak...

23.10.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Filistin Olaylarında Çıkan Plan: Emperyalizm, Irkçılık ve  Vahşet

Bazı olaylar ve davranışlar, insan ve toplumların gerçek niyet ve karakterlerini ortaya koyar.  Filistin’deki Hamas harekatı, aslında Gazze...

16.10.2023 2

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

FİLİSTİN: HAKLI OLURKEN, HAKSIZ KILINAN TOPLUM

Filistin davası,  yetmiş yıldır hapishane hayatı yaşayan; suyu, elektriği kesilen,  insanca yaşaması engellenen ve keyfi olarak...

09.10.2023 4

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Kimliğimizi Muhafaza Etmek ve Ayakta Tutmak

Gözlerimizi dünyaya açtıktan sonra, ailemiz ve toplumumuz bize bir  kültür ve kimlik veriyor. Bu kimlik, bizim irademiz dışında...

02.10.2023 5

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

İDEOLOJİK VE SOSYAL BAKIŞ ARASINDAKİ FARKI GÖREBİLMEK

Günümüzde enteresan bir yanıltma ile karşı karşıya kalıyoruz. Bazı batılı modernist söylemler, kendilerini insan hakları ve demokrasi...

25.09.2023 2

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

“Sosyal Suç” Gerçeği ile Yüzleşebilmek

Günlük dilde, suç dendiğinde daha çok fiili baskı, saldırı veya iftira gibi konular dile getiriliyor. Halbuki asıl suç, bir toplumu...

18.09.2023 10

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

Normal’den Anormal’e Geçiş Nasıl Mümkün Oluyor

Bir toplumun normal ve tabii ilişkiler sürdürerek mi, yoksa şuursuz veya rastlantılar ile mi  hareket ettiğini nasıl anlayabiliriz?...

11.09.2023 3

Mir'at Haber

Prof. Dr. Sami Şener

b95f6bd4c0a2d09668293e28cf37fd86