menu_open
Mustafa Erdoğan

Mustafa Erdoğan

Daktilo1984

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kapitalizm ve yoksulluk

Geçenlerde facebook sayfamda Amerikalı müteveffa iktisat Profesörü Walter Williams’tan şu alıntıyı paylaşmış ama herkesçe doğru...

sunday 40

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

31 Mart seçimleri ne söylüyor?

Geçen Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ortaya çıkardığı siyasî manzara malum: Türkiye genelindeki performansları bakımından...

07.04.2024 50

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Türkiye’nin özgürleşme şansı

Bugün Türkiye’de seçim var. Bu bir mahallî seçim olmasına rağmen ülke aşağı yukarı üç aydır bir genel seçim havası yaşıyor. Oysa...

31.03.2024 6

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Kapitalizm ve aydınlar

Bizim gençliğimizde, kabaca 70’li yıllarda yani, milliyetçi-muhafazakâr kesimlerin siyasî hedeflerinin ve sloganlarının merkezinde...

24.03.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Türkiye’de ‘’hak yok vazife vardır’’

Şu müessif gerçeği artık kabul edelim: Türkiye’de toplumun çoğunluğunun zihin dünyasında ‘’hak’’ fikrinin yeri yoktur. Oysa hak...

17.03.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Eğitim ve ideoloji

İngiliz filozofu William Godwin (ö. 1836) bir keresinde şöyle yazmıştı: “Eğitim gibi güçlü bir mekanizmayı ne olduğu apaçık belli...

10.03.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Türkiye’nin kurtuluşu paradigma değişimine bağlıdır

Kabaca 2011 yılından itibaren ülkemizin hemen hemen her bakımdan bir gerileme sürecine girdiği ve 2017’de yapılan otoriter başkanlıkçı...

03.03.2024 9

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Rızaya dayanan baskıcı yönetim olur mu?

Başlıktaki soruyu ünlü siyaset teorisyeni John P. Plamenatz’ın (1912-1975) siyasî itaat yükümlülüğünü tartıştığı Consent, Freedom...

25.02.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

“Terörizm’’ isnadı artık masum değildir

Aşağı yukarı 20. yüzyılın son onyıllarından itibaren devletlerin siyasî jargonunun gözde terimlerinden biri, belki de birincisi,...

18.02.2024 9

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Anayasa mahkemesinin sonu mu?

Anayasa Mahkemeleri çağdaş liberal-demokratik sistemlerin vazgeçilmez unsurlarındandır. Sahici demokrasiler için bu mahkemeler başlıca iki...

11.02.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Kanun ve yasa

Geçen haftaki yazımda, bağımsız bir hukuk geleneğinin var olmadığı ve dolayısıyla hukukun esas olarak devlet tarafından üretildiği...

04.02.2024 6

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Hukukun üstünlüğü idealinin gerçekleşme şansı

Genel olarak hukukla ilgili en önemli kavramlardan biri adalet, diğeri ise hukukun üstünlüğüdür. ‘’Hukukun üstünlüğü’’ (rule of...

28.01.2024 20

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Demokrasi ve Hukuk

Hür ve medenî bir toplum için hukukla demokrasi vazgeçilmez iki değerdir. Başka bir deyişle, aynı anda hem doğru anlamda hukuku hem de...

24.01.2024 10

Fikir Coğrafyası

Mustafa Erdoğan

Korku, din ve erdem

Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından Bertrand Russell (1872-1970) ‘’Hür Düşüncenin Değeri’’ başlıklı denemesinde 1944...

21.01.2024 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

"Yeni Türkiye’den ‘’Türkiye yüzyılı’’na

Hatırlanacağı gibi "Yeni Türkiye" Adalet ve Kalkınma Partisi’nin iktidara geldikten bir süre sonra benimsediği gözde sloganlardan biriydi....

14.01.2024 7

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Çoğulculuk, özgürlük ve demokrasi

‘’Çoğulcu demokrasi’’ kavramındaki ‘’çoğulcu’’ kelimesinin biri tasvirî-analitik, diğeri normatif olmak üzere iki farklı...

07.01.2024 6

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

AKP’nin statükoyu sarsmayan son ‘’yaramazlıkları’’

Son günlerde yaşadığımız iki olayın Türkiye’deki rejimin mahiyeti bakımından bazı sembolik anlamlar taşıdığını düşünüyorum....

31.12.2023 9

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Eğitimde ‘’din’’li zamanlar

Devlet okullarında dinsel etkinin ‘’dayatma’’ denebilecek derecede yoğunluk kazanması son haftalar, hatta ayların öne çıkan gündem...

24.12.2023 20

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

PISA 2022 VERİLERİ, EĞİTİM VE ÜNİVERSİTE

Son PISA araştırmasının Türkiye’yle ilgili olarak ortaya koyduğu, her defasında olduğu gibi, bu sefer de neredeyse bütün ülkede yaygın...

17.12.2023 4

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Kayyım uygulamasında ısrar ne anlama geliyor?

Önümüzdeki Mart ayı sonunda yapılacak olan yerel yönetim seçimlerinin yaklaşması bir yandan siyasî partilerin aday belirleme...

10.12.2023 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Özgürlük-güvenlik dengesi mi? 

“Anayasa bireysel hakları tecavüzlere karşı korursa da, o bir intihar fermanı değildir.” Bu cümle Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin 1963...

03.12.2023 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Artık itiraf edelim: bizim sorunumuz devletten önce toplumla

Kendilerini ‘’demokrat aydınlar’’ olarak niteleyen solcular ile bazı Kemalistler 12 Eylül rejiminin Türkiye toplumunu depolitize ettiğini...

26.11.2023 20

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Sivil din, siyasî din ve Türkiye

Sivil din (civil religion) 18. yüzyılda Jan Jack Rousseau’nun icat ettiği ve Amerikalı sosyolog Robert Bellah’ın 1960’lar ve 70’lerde...

19.11.2023 4

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Yargıtay’ın yanlış hamlesi

Son zamanlarda Türkiye’nin yargı düzeniyle ilgili skandalların ardı arkası kesilmiyor, bir skandal unutulmadan bir yenisi gündeme geliyor! ...

12.11.2023 20

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Prof. Dr. Ergun Özbudun’un ardından

Bugün Türkiye’nin seçkin bir sosyal bilimcisi, benim de hocam olan Prof. Dr. Ergun Özbudun’dan bahsetmek istiyorum. Kendisi maalesef 1 Kasım...

05.11.2023 5

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Ulus-devlet nedir?

Bugün “devlet” olarak adlandırılan siyasi örgütlenme biçimi insanlık tarihinde oldukça yeni bir olgudur.  Başka bir ifadeyle, bugün...

29.10.2023 5

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Yargıda yolsuzluk ve ‘’çeteleşme’’ iddiaları

İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısı İsmail Uçar’ın yargıda rüşvet iddialarıyla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulu’na...

22.10.2023 20

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Özgürlüksüz demokrasi demokrasi değildir

Son iki yüzyılın önde gelen politik değerleri arasında demokrasi popülaritesi açısından ilk sırada yer alıyor. Tam da bu gerçek, yani...

15.10.2023 40

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Ufukta ışık görünmüyor

Geçen haftanın hukuk ve siyaset gündeminde peş peşe yaşanan iki önemli gelişme vardı. İlki, ByLock kullandığı için Türk yargı sistemi...

08.10.2023 30

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Yalçınkaya kararına dair

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 26 Eylül’de Gülen Cemaati mensubu veya sempatizanı oldukları için yargılanıp hapis cezasına...

01.10.2023 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

SİYASÎ PARTİLER NE İŞE YARAR?

Günümüzde siyasî partiler ‘’demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsurları’’ olarak görülmektedirler. Bunun temel nedeni, modern...

24.09.2023 10

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

AKP’nin ‘’Yeni Anayasa’’ girişimine dair

MHP destekli AKP/Erdoğan yönetiminin acı birer ironi niteliğindeki girişimleri hiç eksik olmuyor. Yakın geçmişte bunun tipik örneklerini,...

17.09.2023 4

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

‘’CUMHURİYET FAZİLET’’ MİDİR?

İ lkokul ö ğ rencili ğ i y ıllarımda de ğ ilse de, orta ö ğ renimim s ı ras ı nda çokça duydu ğ um ...

10.09.2023 3

Diyalog Gazetesi

Mustafa Erdoğan

9f788516d2cd8558ba3f573bb262e490