menu_open
Erdal Tanas Karagöl

Erdal Tanas Karagöl

Yeni Şafak

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Ekonomik birliktelik neden önemlidir?

Dünyada çok sayıda ülkenin bir araya geldiği grup, inisiyatif, organizasyon ve birliktelik bulunmaktadır. Bu organizasyonlara bakıldığında,...

thursday 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enflasyonun kötülükleri

Enflasyon, başta ülke ekonomisinde olmak üzere birçok alanda ciddi tahribatlara neden olmaktadır. Şöyle ki; Öncellikli olarak enflasyon yani...

08.04.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yerel seçimlerde ekonominin etkisi

Ekonomi, seçim kazanmada ya da kaybetmede dün ne kadar önemli olduysa bugün de önemini korumaktadır. Geçmiş yıllarda ekonomide yaşanılan...

04.04.2024 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yerel yönetimlerden beklentiler

Dün gerçekleşen yerel seçimler için, siyasi partilerin seçim öncesi açıkladıkları beyannamelerinde önemli vaatler öne çıktı. Kısaca...

01.04.2024 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Demografik dönüşüm

TÜİK tarafından yaşlı nüfus verileri açıklandı. Bu veriler, Türkiye’de 65 ve üzeri nüfus olarak adlandırılan yaşlı nüfusun...

28.03.2024 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ekonomilerde güç dengesi ve yeni arayışlar

Şöyle ki:Geçen yüzyılda ağırlıklı olarak batının üstünlüğüyle geçen bir dönemden sonra değişim sürecinde olan ekonomik güç...

25.03.2024 70

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkmenistan’ın enerjide artan önemi

Türkmenistan sahip olduğu doğal gaz rezervleri ile dünyada en fazla doğalgaz rezervine sahip ülkeler olan Rusya, İran ve Katar’dan sonra...

21.03.2024 7

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yeni ticaret ve enerji rotaları

Dünyada ticaret ve enerji rotaları yeniden belirleniyor. Geçmişte gelişmiş batı ülkeleri tarafından belirlenen ticaret ve...

18.03.2024 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Cari açığın azaltılması

Cari denge dış ticaret dengesi için önemli bir gösterge olduğu gibi ülkenin üretim gücünü göstermesi açısından da önemli bir...

14.03.2024 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Kredi derecelendirme kuruluşlarının notları önemli mi?

Kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlar, ülke ekonomileri için önemli göstergelerden birisi haline geldi. Diğer derecelendirme...

11.03.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası ekonomi kurumları neden eleştirilmektedir?

Bu kurumun ilk kurulduğu yıllardaki kurucu ülkelerin payının ağırlıkta olması ile öne çıkan ancak ülkelerin ekonomik gücüne göre ülke...

07.03.2024 80

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2023 yılında ekonomik büyüme

Peki GSYH’yi belirleyen harcamaların ve ortaya çıkan GSYH’yi oluşturan ekonomik faaliyetlerin büyüme hızı ne oldu? 2023 yılında...

04.03.2024 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Mavi yakalılar beyaz yakalılar ile yarışıyor

Beyaz yakalıları, eğitimini ve zihinsel gücünü kullanarak idari işler yapan meslek sahibi kişileri temsil ederken, mavi yakalıları ise daha...

29.02.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Dünyada altın rezervleri

Bu nedenle, merkez bankaları yerli ve yabancı paraların yanında altını da sürekli olarak rezerv olarak sahiplenmişler. Dünya Altın Konsey...

26.02.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Merkez Bankası’nın faiz kararı

Bilindiği üzere Para Politikası Kurulu (PPK) yılın ilk toplantısını 25 Ocak 2024 tarihinde yaparak bu toplantıda politika faiz oranını...

22.02.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülkelerin GSYH’ye göre sıralamaları

Diğer yandan, G20 ülkelerinin nüfusu ise dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturmaktadır.

19.02.2024 50

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2023 yılında uluslararası doğrudan yatırımlar

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) tarafından açıklanan “Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar” ...

15.02.2024 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enflasyonun sosyal etkileri

Enflasyonun birçok etkileri vardır. Yüksek fiyat artışları, özellikle birçok ülkede olduğu gibi Avrupa ülkelerinde de satın alma gücünü...

12.02.2024 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerji jeopolitiği neden önemli?

Enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler ne kadar önemliyse enerji kaynaklarına sahip olan ülkeler ile enerji kaynaklarına bağımlı ve yüksek...

08.02.2024 40

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Hizmet ticareti neden önemli?

Dünya ekonominde üretimde, tüketim alışkanlıklarında ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ile birlikte hizmet sektörlerinin önemi...

05.02.2024 4

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik büyümeleri yeterli mi?

Düşük gelirli ve orta gelirli yani gelişmekte olan ülkelerin, yüksek gelirli ülke olmak için daha yüksek ekonomik büyüme oranlarıyla...

01.02.2024 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ar-Ge, ihracat ve ekonomik büyüme üçlüsü

Ar-Ge, ihracat ve ekonomik büyüme üçlüsünün çalışması ekonomide üretim yapısının değişmesi, üretilen ve ihraç edilen ürünlerin...

29.01.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Sosyal politikalar ve belediyeler

Yerel seçimler yaklaşırken belediye başkan adaylarının imar, şehircilik, deprem, altyapı, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanında sosyal...

25.01.2024 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Cari açık ile başa çıkmak

Türkiye’de cari açığın en önemli sebeplerine bakıldığında, önemli faktörler öne çıkmaktadır. Son yıllarda hem doğalgaz...

22.01.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Davos zirvesi

Bu yıl 54. kez düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) yani Davos zirvesi devam ediyor. Geçmişte düzenlenen Davos zirveleri ile...

18.01.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yenilenebilir enerjinin geleceği

Yenilenebilir enerji kapasitesinin arttırılması konusunda bu avantajlar olduğu gibi önemli dezavantajlar da mevcuttur. Özellikle üretim,...

15.01.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Dünya ekonomisinde ekonomik büyüme beklentisi

2024 yılında düşük gelirli ülkelerin yüzde 5,5, gelişmekte olan ülkelerin yüzde 3,9 ve gelişmiş ülkelerin yüzde 1,2 oranında ekonomik...

11.01.2024 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yeni ekonomik oluşumlar ve BRICS

Dünyada mevcut ekonomik düzende gelişmiş ülkelerin her yönüyle ağırlığının hissedildiği bir gerçektir. Gelişmiş ülkelerin hem...

08.01.2024 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye’nin ihracatı

Türkiye ekonomisinin büyümesinde, yüksek GSYH’ye ulaşılmasında ve yüksek kişi başı gelire sahip olmasında ihracatın çok önemli etkisi...

04.01.2024 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2024 yılında ekonomiden beklentiler

Türkiye’nin kişi başı gelirde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmesi birçok makro ekonomik göstergeyi de olumlu anlamda iyileştirecektir....

01.01.2024 40

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2023 yılında ekonomi

Dolarizasyonun azaltılması dolayısıyla TL mevduatın bankacılık sistemindeki payını artırmayı teşvik edilmesi ve KKM’yi azaltacak ve...

28.12.2023 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Asgari ücretin önemi

Asgari ücretin yüksek olması ekonomide artan talep dolayısıyla ekonomik aktivitenin artmasına katkı sağlarken, asgari ücretin yüksek olması...

25.12.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yenilenebilir enerjinin önemi

Diğer yandan, gelişmekte olan ülkelerde ve özellikle Almanya gibi enerjide dışarıya bağımlı gelişmiş ülkelerde yenilenebilir enerjide...

21.12.2023 6

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülke kredi notu ve derecelendirme kuruluşları

Özellikle gelişmekte olan birçok ülkenin kredi derecelendirme kuruluşlarının verdikleri notladan olumsuz etkilendikleri de bir gerçektir.

18.12.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası doğrudan yatırımlar neden önemli?

Uluslararası yatımlarda başlayacak olumlu bir hareketlilik zincirleme etkiyle birçok makro ekonomik -göstergede de önemli iyileşmeyi de...

14.12.2023 5

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İllerin gelirlerine göre sıralaması

TÜİK, İl Bazında 2022 Yılı Gayrisafi Yurt İçi Hasıla rakamlarını açıkladı. Açıklanan bu rakamlar illerin GSYH’ye katkıları,...

11.12.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kalkınma seviyeleri kapanır mı?

Gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında var olan kişi başı gelir farkları azalır mı ya da gelişmiş ülkeler ve gelişmekte...

07.12.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İklim zirvesi ve sonuçları

İklim Değişikliği Konferansı’nın (COP) 28.’si, bu yıl Dubai’de gerçekleşiyor. Peki, Dubai’de iklim sorununa çözüm getirmek...

04.12.2023 5

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülke risk priminin önemi

Ülke risk primi, ülke ekonomisinin kredibilitesini göstermesi açısından kritik öneme sahiptir. Ülkenin ve dolayısıyla özel kesim...

30.11.2023 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İhracatın vazgeçilmezliği

Almanya, yıllarca araştırma ve geliştirmeye ayırdığı kaynak sayesinde ürettiği teknolojisi yüksek kaliteli ürünleri ile elde ettiği...

27.11.2023 60

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerjide iş birliği

Dünyada enerji alanında işbirliği, birçok açıdan önemli bir hamle anlamına gelmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte doğal gazda...

23.11.2023 7

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Bölgesel işbirlikleri değişir mi?

Geçmişte kurulan kurumlar ve ortaya çıkan işbirlikleri için var olan hususlar yeni dönemde yeni itici güçlerle yeni işbirliklerine yol...

20.11.2023 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye- Almanya ekonomik ilişkileri

Yaklaşık olarak 2,5 milyon vatandaşımızın Almanya’da yaşaması nedeniyle, Türkiye ve Almanya, ticaret açısından önemli ortak...

16.11.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası hizmet ticareti

Dünyanın birçok üniversitesi ve dünyadan birçok eğitim acentesi oradaydı. Dünyanın birçok ülkesinden bu fuara katılan üniversiteler,...

13.11.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yüksek gelirli ülkeler grubuna girmek

Dünya Bankası’nın Yüksek gelirli ülkelerin en fazla Avrupa’da olduğu görülürken, düşük gelirli ülkeler de Afrika kıtasında yer...

09.11.2023 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

12. Kalkınma Planı

Geçmişte hazırlanan ve uygulanan 11 Kalkınma Plan’ına baktığımızda söz konusu dönemde var olan ekonomik ve sosyal sorunlarına uzun...

06.11.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Kalkınma Planları

Geçmişte uygulanan Kalkınma Planları’na baktığımızda uygulanan dönemin özelliğine, mevcut ekonomik ve sosyal sorunların durumuna,...

02.11.2023 7

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye ekonomisinde 100 yıl

Bu dönemde yabancı sermaye girişini teşvik etmek amacıyla ilk kez yasal mevzuat oluşturulmuş ve KİT’lerin özel sektöre devri...

30.10.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ekonomik güvenlik

Ekonomik güvenlik ya da ekonominin güvende olması bu dönemde öne çıkan en önemli konuların başında gelmektedir. Bu dönemde, bir yandan...

26.10.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Doğu Akdeniz bölgesi

Doğu Akdeniz, birçok ülkenin bulunması ve coğrafi konumu nedeniyle dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir bölge olmuştur.Bu konumu...

23.10.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

e0e621f1e9afff08671186266543afd6