menu_open
Erdal Tanas Karagöl

Erdal Tanas Karagöl

Yeni Şafak

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Üniversiteler ve nitelikli işgücü

Bu durum ülke ekonomilerinde üretim için artan nitelikli işgücü ihtiyacını da beraberinde getirecektir. Nitelikli işgücünün, ekonomide...

yesterday 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerji, ticaret koridorları ve entegrasyonlar

Enerji ülke ekonomileri için en önemli girdi olduğu için enerji arz güvenliğinin en önemli mesele olduğu açıktır. Bununla beraber, dünya...

28.09.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ticaret koridorları

Dünya ekonomisinde rekabet, ticaret koridorları üzerinden şekilleniyor. Peki, bu iki proje arasındaki temel farklar ve benzerlikler nelerdir? Bu...

25.09.2023 3

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası kurumlarda reform ihtiyacı

Son dönemlerde uluslararası kurumlara yönelik eleştirilerin arttığı ve değişim ihtiyacının açık bir şekilde dile getirildiğini...

21.09.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası kurumların temsiliyeti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK)’nun 78’inci oturumu için 193 üye devletin liderleri bu hafta bir araya gelmeye hazırlanıyor. Başta...

18.09.2023 50

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme

Ekonomik büyüme rakamı ekonomik aktivitenin en önemli göstergesidir. Ekonomik aktivite artınca ekonomik büyüme ile beklentiler artarken,...

14.09.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

G20 zirvesi

Kovid-19 sonrası küresel ekonomideki sorunlar, iklim değişikliğiyle mücadele için yatırım ve finansmanın hızla ve önemli ölçüde...

11.09.2023 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye’nin enerjide merkez ülke olması

Türkiye’nin enerjideki rolünün enerji merkezi ile taçlandırılması enerjide yeni dengelerin oluşmasına neden olacağı gibi kurulacak enerji...

07.09.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2023 yılının ikinci çeyrek ekonomik büyümesi

Harcamalar açısından bakıldığında, 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre en yüksek katkının...

04.09.2023 8

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Nitelikli işgücünün önemi ve Almanya’da meslek eğitimi

Son yıllarda birçok sektörde nitelikli işgücüne olan talep gittikçe artmaktadır. Güçlü bir sanayi ve rekabet edebilen bir ekonomi için,...

31.08.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ekonomik ve siyasi oluşumlar

Ülkeler arasında meydana gelen ekonomik ve siyasi oluşumlar, bölgesel olduğu kadar küresel açıdan da önemli rol oynamaktadırlar. Dünyada...

28.08.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Doğalgaz depolama

Yaz mevsiminin yavaş yavaş bitmesiyle sonbahar ve kış mevsiminde enerji arz güvenliği, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere ve doğalgazda...

24.08.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Dünyanın en fazla ihracat ve ithalat yapan ülkeleri

Dış ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma arsında güçlü bağ mevcuttur. Dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler GSYH ve kişi başı geliri...

21.08.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Derecelendirme kuruluşları

Derecelendirme kuruluşları ekonomilerin kredibilitesini ölçen ve piyasalarda hakimiyetleri gittikçe artan kurumlardır. Bu da ülkeleri ve...

17.08.2023 400

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Cari açıktan cari fazlaya

Geçen perşembe günü yazdığım yazıda cari açığın nedenlerini ve cari açıktan kurtulmak için yapılması gerekenleri yazmıştım. Cari...

14.08.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Cari açığı düşürmek

Bizim gibi özellikle enerjide ve üretim için gerekli girdide yurtdışına bağımlı olan birçok ekonomide cari açık önemli bir sorun...

10.08.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Afrika ülkeleri ve enerji kaynakları

Dünyanın en büyük varlık fonlarına sahip olan Norveç Devlet Emeklilik Fonu’nun, BAE Yatırım Otoritesi’nin, Suudi Arabistan’ın, Kuveyt...

07.08.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Türkiye’nin doğalgazda enerji merkezi olma potansiyeli

Doğalgazda merkez ülke olmak, doğalgazın üretiminde, taşınmasında, doğalgazın sıvılaştırılmasında ve ihracatında öncü rol...

03.08.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ekonomi için beşeri sermaye

Bununla beraber beşeri sermayenin arttırılması, beşeri sermaye yatırımlarının gelişmesine, eğitim, sağlık, nüfus, gelir ve yaşam...

31.07.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yüksek teknolojik üretim

Ekonomide üretimin artması ve yüksek ekonomik büyüme rakamlarına erişilmesi ne kadar önemliyse katma değeri yüksek üretim yani yüksek...

27.07.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İhracat pazarları

En önemlisi de ülke ekonomisinde meydana gelebilecek daralma dönemlerinde firmaların üretimlerini devam ettirmek için ihracat pazarları hayati...

24.07.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

G-20 Ekonomi Zirvesi

Bununla beraber, G-20 Maliye Bakanları seviyesinde zirveler yapılsa da, G-20 ülkeleri arasında ekonomiyi ilgilendiren konularda anlaşmazlık...

20.07.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Darbelerin ekonomiye verdiği zarar

12 Eylül 1980 tarihinde gerçekleşen askeri darbenin, 28 Şubat post-modern darbesi sonrası yaşanan 2001 ekonomik krizinin ve 15 Temmuz FETÖ...

17.07.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Sosyal politikalar neden önemli?

Çünkü eğitim ve sağlık alanında uygulanacak sosyal politikalar nitelikli işgücünün yetiştirilmesinde, çalışanların verimliliklerinin...

13.07.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yeni ekonomi hikâyesinde nitelikli işgücü

Gelişmiş Avrupa ülkelerinde yaşlanan nüfus nedeniyle nitelikli işgücüne olan ihtiyacın her sektörde hissedilmesi, bu ülkelerin yeni eylem...

10.07.2023 40

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülkelerin bulundukları gelir gruplarında değişiklik oldu mu?

Bu da ülke gelir sınıflamalarını değiştirmektedir. Bu da eşik değerlerinin değişmesi anlamına gelmektedir. Bunun yanında artan petrol ve...

06.07.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülke gelir sınıflandırmasında kişi başı gelir ve satın alma gücü

Dünya Bankası, her yıl 1 Temmuz tarihinde ülkeleri sahip oldukları kişi başı dolar gelire göre sınıflandırıyor. Dünya Bankası’nın...

03.07.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Uluslararası doğrudan yatırımlar

Bu vesileyle kurban bayramınızı tebrik eder, nice bayramlar diliyorum.

29.06.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İhracatın artan önemi

Şöyle ki;Türkiye 2022 yılında 254 milyar ihracat rakamına ulaşırken, 2023 yılı için ise 385 milyar dolarlık bir ihracat hedefi...

26.06.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerjide bağımsız olmak

Dolayısıyla, enerji bağımlılığının düşürülmesi ya da sona erdirilmesinin siyasi ve ekonomik açıdan ne kadar önemli olduğu açıktır.

22.06.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enflasyon

Kovid döneminde bir çok ürünün fiyatlarındaki artış ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgali ile birlikte enerji fiyatlarındaki artış üretim...

19.06.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yenilenebilir enerjide en çekici ülkeler

Fosil kaynaklardan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş için yol haritası belirlenirken yenilenebilir enerji ülkesi olma konusunda...

15.06.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerjinin önemi

Enerjinin üretimdeki hayati derecede önemi nedeniyle, enerji arz güvenliğinde meydana gelen gelişmeler ekonomiyi derinden etkilemektedir....

12.06.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Sosyal politikalarda yeni dönem

Türkiye’de bir taraftan ekonomide yeni bir dönem başlarken diğer yandan toplumsal refahın artışı ve sosyal riskin azaltılması için sosyal...

08.06.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

İktisat politikaları

Ülkeler karşılaştıkları güncel ekonomik sorunlarını çözmek ve belirledikleri makro ekonomik hedeflere ulaşmak için farklı ekonomik...

05.06.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

2023 yılı birinci çeyrek döneminde ekonomik büyüme

Türkiye ekonomisi, 2023 yılı birinci çeyrek döneminde yani Ocak-Şubat ve Mart aylarında yüzde 4 oranında büyüdü. Zorlu küresel finansal...

01.06.2023 40

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ekonomik kalkınma için sosyal göstergeler

Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde seçim dönemlerinde olsun veya seçim sonrasında olsun gündemde olan en önemli konu, hangi sosyal...

29.05.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

G7 zirvesinde enerji meselesi

Temiz enerjiye geçiş hazırlıkları, hem iklim değişikliği ile mücadele için hem de fosil enerji kaynaklarında dışarıya bağımlı olan...

25.05.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

G7 zirvesinden yansımalar

1976 yılında Kanada ve 1998 yılında Rusya’nın resmi katılımıyla beraber grubun üye sayısı sekize yükselmesi nedeniyle bu ülkeler...

22.05.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Borç limiti nedir?

ABD ekonomisinde borç limitine ulaşılması nedeniyle borç limitinin artırılması konusunda tarafların anlaşmazlıkları devam ediyor. Taraflar...

18.05.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Ülkelerin ekonomik başarılarını ne belirliyor?

Dünya ekonomisinin en büyük ekonomilerine bakıldığında her ülkenin gelişmesinde ve kalkınmasında etkili olan ilginç özellikler ortaya...

15.05.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yenilenebilir enerji alternatif enerji kaynağı olur mu?

Dünya, bir yandan iklim değişikliğinin önlenmesi için fosil kaynakları azaltmak hatta sonlandırmaya çalışırken diğer yandan yenilebilir...

11.05.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Nitelikli işgücü ve Ar-Ge’nin gelişmekte olan ülkeler için önemi

Dolayısıyla, Ar-Ge için ayrılan kaynak bir ülkenin kalkınmasında ve gelişiminde hayati öneme sahiptir. Ar-Ge harcamalarının Gayrisafi Yurt...

08.05.2023 30

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerjide bağımsızlık, ekonomide bağımsızlık anlamına gelmekte

Türkiye bu ülkelere örnek bir ülke konumundadır. Son yıllarda keşfedilen doğalgaz kaynakları, bu açıdan enerjide dışarıya bağımlı...

04.05.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yerel paralar ile ticaret

Bununla birlikte, BRICS ülkelerinden Çin ve Rusya’nın kendi aralarında yerel paralarıyla gerçekleştirdikleri ticaretin her gün artması, bu...

01.05.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Enerjide dönüşüm ve bu dönüşümün önündeki engeller

Özellikle de rüzgâr ve güneş enerjisinin enerji arz güvenliğindeki artan payı, rüzgar ve güneş enerjisinde devam eden maliyet...

27.04.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Nitelikli işgücünde rekabet

24.04.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Doğal gazın artan önemi

20.04.2023 9

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Dünya finans merkezleri

17.04.2023 20

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

Yeni dönemde sosyal politikalar

13.04.2023 10

Yeni Şafak

Erdal Tanas Karagöl

e0e621f1e9afff08671186266543afd6