menu_open
Edvard Hollertz

Edvard Hollertz

ATL

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

”Revolutionen på gårdarna märks i Bonde söker fru”

Att lantbrukare och landsbygdsföretagare med många järn i elden är det som främst syns i Bonde söker fru lär inte bara handla om att de gör...

30.04.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Lagstiftaren knuffar miljöarbetet åt fel håll i skogen”

Nya regler som ska skydda fåglar får motsatt effekt. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs...

26.04.2023 5

ATL

Edvard Hollertz

”Ekomålen kollapsar – och politiker bryr sig inte”

De rödgröna satsade hårt på ökad ekologisk produktion. Men när ekomålen kollapsar verkar ingen riktigt bryr sig längre. Det visar hur flyktigt...

06.04.2023 3

ATL

Edvard Hollertz

”Sätt stopp för stöldligorna”

Stöldligor ska inte få tillåtas att härja landets gårdar, med stora mänskliga och nationella kostnader som följd. Detta är en ledartext. Det...

04.04.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Mat är ett vapen i det nya kalla kriget”

Begrav inte livsmedelsberedskapen i utredningar. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om...

01.04.2023 9

ATL

Edvard Hollertz

”Låt inte priskriget slå mot lantbruket”

Det närmast politiskt initierade priskriget på mat bör ta hänsyn till vikten av att svensk livsmedelsproduktion. Detta är en ledartext. Det...

30.03.2023 7

ATL

Edvard Hollertz

”Låt frihet under ansvar gälla i lantbruket”

Det behövs en frihetsreform inom svenskt lantbruk. Annars väntar en framtid där lantbrukaren har begravts i papper. Detta är en ledartext. Det...

27.03.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Svenska gårdar kan lösa livsmedelsberedskapen”

Sverige kan relativt snabbt få på plats en livsmedelsberedskap värd namnet. Basen för den finns redan på gårdar runt om i landet. Detta är en...

18.03.2023 4

ATL

Edvard Hollertz

”Köttet kan förena KD och miljörörelsen”

Att landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) låter sig fotograferas med en svensk entrecôte i handen och ett leende på läpparna är en politisk...

09.03.2023 8

ATL

Edvard Hollertz

”Aldrig har jordbrukspolitiken varit viktigare”

När konsumenterna sviker svenska livsmedel växer politikens ansvar för att värna matproduktionen i landet. Detta är en ledartext. Det innebär...

02.03.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Tillåt gårdsförsäljning av alkohol”

Bordet står dukat för regeringen. Tillåt det återhållsamma förslag som ligger. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans...

23.02.2023 4

ATL

Edvard Hollertz

”Svensk kulturvård ska inte vila på ryskt timmer”

När kyrkor och slott restaureras kräver myndigheterna en typ av virke som andra myndigheter förbjuder svenska skogsägare att leverera. Detta är...

11.02.2023 4

ATL

Edvard Hollertz

”I landet av havredryck och sockerlösning är lantbrukarna förlorare”

Den växtbaserade revolutionen är en förklädd industriell revolution om inte lantbrukarna kontrollerar förädlingsledet. Detta är en ledartext....

02.02.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”LRF liknar alltmer ett parti”

Svenska kyrkan och Centerpartiet verkar ångra centraliseringarna. Ändå slår LRF in på samma väg. Detta är en ledartext. Det innebär att den...

25.01.2023 9

ATL

Edvard Hollertz

”Därför fiskar miljövännen ål”

Statsminister Ulf Kristerssons nära medarbetare PM Nilsson har fått böter för ålfiske och kritiken har inte låtit vänta på sig. Samtidigt gör...

21.01.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Ökad stordrift kan inte för evigt vara framtiden”

Utsikten kanske är att det med tiden blir två äggbolag i Sverige, ett på börsen och ett ägt av ett riskkapitalbolag. Men är det dit vi vill? Om...

19.01.2023 10

ATL

Edvard Hollertz

”Blott Sverige har svenska skogar”

Det finns knappt skogar av svenska mått på kontinenten, vilket gör det direkt olämpligt att svenskt skogsbruk ska regleras i Bryssel. Detta är en...

12.01.2023 6

ATL

Edvard Hollertz

”Snart kan de självägande bönderna vara borta”

Trots bolagsförbudet i lagstiftningen kan fysiska personer testamentera gårdar till aktiebolag och runda kravet på förvärvstillstånd. Den...

10.01.2023 40

ATL

Edvard Hollertz

”Från elkris till matkris?”

Riksdag och regering har en tendens att inte agera förrän vi är mitt i en kris. Nästa gång kan det handla om maten. Detta är en ledartext. Det...

02.01.2023 30

ATL

Edvard Hollertz

”Tillåt hållbart brukande i skyddad natur”

När de nya miljömålen ska omsättas i praktiken bör svenska lantbrukares viktiga roll för en rik natur erkännas. Detta är en ledartext. Det...

25.12.2022 7

ATL

Edvard Hollertz

”Julbordet – den enda beständiga måltiden”

Att julbordet är den kanske enda måltiden som inte genomgår förnyelser säger något om hur föränderliga mångas matvanor har blivit. Detta är...

23.12.2022 5

ATL

Edvard Hollertz

”Centimetrarna som kan ha avgjort äganderätten till rymdstenen”

I en avgörande bedömning anser tingsrätten att meteoriten är lös egendom. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans...

21.12.2022 8

ATL

Edvard Hollertz

”Kan lantbrukare stämma staten för överbyråkratisering?”

I Sverige brukar vi inspireras av USA. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar ledarsidans uppfattning i en fråga. Läs mer om ATL:s...

21.12.2022 10

ATL

Edvard Hollertz

”Värdefulla rymdstenar ska inte kunna plockas som blåbär”

Meteoritfallet är principiellt viktigt. Det prövar markägarnas ställning i Sverige i dag.  Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar...

17.12.2022 20

ATL

Edvard Hollertz

”Siffertrixande eller föredömligt miljöarbete i Arla”

Hur ska alla turer kring Arlas hållbarhetsarbete tolkas? Det finns två sätt att se på det. Detta är en ledartext. Det innebär att den speglar...

15.12.2022 9

ATL

Edvard Hollertz

”Det gröna näringslivet bör rusta”

Efter en dag i försvarets tecken i Karlskoga växer en oro fram. Har svensk lantbruk och dess organisationer insett det som försvarsindustrin och...

07.12.2022 10

ATL

Edvard Hollertz

”Äldre lantbrukare betalar det yttersta priset för billig mat”

Det är skamligt att politiker, konsumenter och livsmedelskedjor har pressat lönsamheten så hårt inom svenskt lantbruk att en del äldre aldrig kan...

01.12.2022 20

ATL

Edvard Hollertz

87ea87c48fa28520a2c25e3eb1b97528