menu_open
Arne Pedersen

Arne Pedersen

Ságat

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Bengt Rune Strifeldt sin forutsigbarhet

Tillatelse til fiske og fangst kan da overføres som privat arvegods til ny generasjon, og på samme måte som det gjøres i oppdrettsnæringen. Det...

30.05.2024 50

Ságat

Arne Pedersen

Når Fiskebåt og ledelsen i Fiskarlaget rydder i åpen gruppe

I Finnmark er 88 % av fiskebåtene under 11 meter. Av dem er 61 % i åpen gruppe. Totalt er det i landet 1.778 båter i åpen gruppe. Over 40 prosent...

21.05.2024 70

Ságat

Arne Pedersen

Et utsrakt fiske på småfisk pågår

Lodda gyter i hovedsak bare langs Finnmarkskysten og tett inntil land. Rogna som lodda legger, kleber seg til bunnen. Lodderogna blir dermed en lett...

13.05.2024 70

Ságat

Arne Pedersen

Finnmark er inne i en vond spiral

Marianne Sivertsen Næss, vil du gjøre som Ludviksen, endre forskriften over natten, MEN nå ta tilbake forskriften med leveringsplikt og la loven...

06.05.2024 40

Ságat

Arne Pedersen

Kvotemeldingen skuffer

Gytebestanden for torsk er svært svak, derfor er kvoterådene fra forskerne satt lavt. Det rammer kystfiskerne og fiskeindustrien brutalt. Gjennom...

23.04.2024 30

Ságat

Arne Pedersen

Finnmark Ap går mot Modell X og mer kvotehandel

Torskekvotene må reduseres kraftig. Gytebestanden er svært svak. En torsk blir først gytemoden i fem seks års alderen. Det fører igjen til at...

12.04.2024 9

Ságat

Arne Pedersen

En skummel fiskeripolitikk

Ilandført fisk i Nord-Troms og Finnmark er blitt redusert fra 24 prosent av norsk totalfangst i 1985 til 8 prosent i 2020. Landingene til Finnmark er...

22.03.2024 10

Ságat

Arne Pedersen

KrF blir beskyldt for å la seg kjøpe. Det er bare tull

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. Opposisjonen i...

05.03.2024 10

Drammens Tidende

Arne Pedersen

Tråldrift medfører store CO₂-utslipp

Utslippet fra norsk havfiskeflåte er tretti ganger mer enn hva utslippet er fra gasskraftverket på Melkøya. CO₂-avgiften er en avgift som...

22.02.2024 20

Ságat

Arne Pedersen

Krever omveltning i kvotepolitikken

Norsk hovedfiskeri er et fiskeri på gyteklar fisk i gytefeltene. Da står fisken naturlig nok tett og kan fanges med passive og stillestående...

01.02.2024 9

Ságat

Arne Pedersen

Finnmark som nytt fylke er ikke tilbake før fisken er tilbake

Det meste av fisken i Norge er å finne i havet fra og med Lofoten og nordover. Men andelen ilandført fisk i Nord-Troms og Finnmark er redusert fra...

04.01.2024 10

Ságat

Arne Pedersen

275bedc8f49d28f17f716a79913a4f81