Hatırlayınız! Boğaziçi Üniversitesi dünyaya; “Öğrenciler tepeden atanan bir rektörü istemediler... Olaylar çıktı... Polis üniversitenin kapısına kelepçe vurdu...” diyen haberlere konu olmuştu. Rektör seçimle gelmedi. Partili biri bulundu. Tepeden atandı. Partili birini üniversiteye tepeden rektör atamanın sonunda ne çıkmıştı?

★★★

Hep unutuyoruz.

Çıka çıka partiye hizmet etmiş, parti liderine “biat etmiş”, kim güçlüyse ona teslim olmuş; “akademik özgürlük ve üniversite özerkliği” gibi değerlerle ilgisi olmayan bilgiyle, buluşla, bilimle ilgiliymiş gibi görünen bir öğütücü, geriletici, lekeli koltuğa oturmayı sevici yapı çıkmıştı...

★★★

Lütfen hatırlayınız.

Özel, vakıf üniversiteleri dahil neredeyse tümüne rektörleri atama ile geliyor ama o üniversitelerin öğrencileri ile öğretim üyeleri “sessiz- suskun- dilleri kesilmiş” kalıyorlar, karşı çıkmıyorlardı. İşte Boğaziçi öğrencileri ile öğretim üyeleri “bu dilsizliği” “kayyum rektör istemiyoruz” diye tepki göstererek bozmuşlardı.

★★★

Bu tepki ülkemiz için dönüm noktası çok önemli bir adımdı. Çünkü “Türkiye dilsizleştirilerek yönetilen bir ülke yapılmış” koyun gibi güdülen bir toplum yapısı hedeflenmişti.

Dilini kesti.

Basını susturdu.

Dilini kesti.

Yargıyı susturdu. Dilini kesti.

Sendikaları susturdu.

Dilini kesti.

Dernekleri susturdu.

★★★

Dilini kesti. İş adamlarını susturdu. Dilini kesti. Kendi partisinin bile parti içi muhalefetini susturdu. Dilini kesti. Üniversiteleri susturdu. Boğaziçi Üniversitesi, dil kesicisine karşı diklenişe geçtiği için “susturulmuş- bastırılmış- korkutulmuş koyun gibi güdülen topluma” uyarı çığlığı olmuştu.

★★★

Tekrar yazıyorum.

Net hatırlayın.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ile öğretim üyelerinin tek savundukları seçimdi: Rektör seçimle gelsin. İmtiyaz istemiyorlardı. Kayırma talep etmediler. Emir de vermiyorlardı. İsim de dayatmıyorlardı. Seçim yapılsın. En iyiler yarışsın. En iyi bulunsun. O rektör olsun. Bunda bir kötülük yoktu! Tersine iyilik vardı.

★★★

Toplumun bu iyiliğe doğru uyanmasını istemedikleri için Boğaziçi öğrencileri ile öğretim üyelerinin de dilleri kesilmiş kalmasına yardımcı olacak profesörler aradılar. Buldular ve onları “tepeden inme rektör olarak” atadılar. Böylece ortaya “politikacı için çalışan profesörler” çıktı. Bu kayyum profesörler de; “dünyada kabul edilmiş akademik özgürlük ilkelerine” bile bile ihanet etmiş oldular.

★★★

Akademik özgürlük ilkeleri nedir? Merak eden bulur okur.

Şunlar yazıyor:

Profesörler politikacı için çalışmazlar. Profesörler üniversite mütevellileri için çalışmazlar. Profesörler parasal ve kişisel çıkar gözetmezler. Profesörler kendileri için de çalışmazlar. Profesörler kendilerini toplum için, insanlık için ve halk için bilime katkı yapmaya adarlar.

★★★

Boğaziçi Üniversitesi’nin atanmış Rektörü Prof. Dr. Naci İnci, iktidarın arka bahçesi haline getirilen VARLIK Fonu şirketi Türkcell’e yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Atayanlar, onda büyük bir yönetici becerisi ve GSM sektör tecrübesi görmüş olmalı... Ayda 150.000 TL maaş ve yıllık da 100.000 Euro temettü alacakmış.

Profesörlük!

Ve lekeli koltuk.

Ben ne yazayım!

Erzincan’da altın çıkarıcı yerli ortaklı yabancı şirketin” tipik sömürge madenciliği yaptığı yaşanan 9 ölümlü büyük bir felaketle ortaya çıkmıştı. Bu felaket; “iktidar siyasetçisi- yüksek makam sahibi bürokrat- yabancı şirkete ortak edilmiş iktidara yakın iş adamı” yapısının sömürge tipi madenciliği koruyup kolladığını, bu koruma olmasaydı felaketin yaşanmayacağını, siyanür yüklü taşıma dağın o kadar yükseltilemeyeceğini bize gösterdi. Üzerinden 82 gün geçti. Sorumluluğu üstelenecek bir kurum ortaya çıkmadı. Sorumlu Bakan’ı aranıyor. Meclis’te Araştırma Komisyonu kuruldu. Fakat Çevre ve Enerji Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı, “bizim faaliyet alanımız değil” açıklaması yaptılar. Şu sorular 82 gündür cevap bekliyor: Bu yerli ortaklı yabancı şirketi, kim, kimler korudu kolladı? Ne kadar altın çıkardı, Türkiye’ye ne ödedi, vergisini hangi ülkelere verdi, deprem fay hattı üzerine kurduğu siyanürle altın arama maden ocağının yeri, fay hatları haritasından kimin emriyle silindi, daha önce siyanür havuzu borusu patladığı halde bu şirkete yeniden kapasite artırım izni kolayca neden ve kimlerin oluruyla verildi, altıncı şirketin devlete olan 7.2 milyon dolarlık vergi borcunun silinmesinde kim etkili oldu?

QOSHE - Politikacı için çalışan profesör ve lekeli koltuk! - Necati Doğru
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Politikacı için çalışan profesör ve lekeli koltuk!

163 16
06.05.2024

Hatırlayınız! Boğaziçi Üniversitesi dünyaya; “Öğrenciler tepeden atanan bir rektörü istemediler... Olaylar çıktı... Polis üniversitenin kapısına kelepçe vurdu...” diyen haberlere konu olmuştu. Rektör seçimle gelmedi. Partili biri bulundu. Tepeden atandı. Partili birini üniversiteye tepeden rektör atamanın sonunda ne çıkmıştı?

★★★

Hep unutuyoruz.

Çıka çıka partiye hizmet etmiş, parti liderine “biat etmiş”, kim güçlüyse ona teslim olmuş; “akademik özgürlük ve üniversite özerkliği” gibi değerlerle ilgisi olmayan bilgiyle, buluşla, bilimle ilgiliymiş gibi görünen bir öğütücü, geriletici, lekeli koltuğa oturmayı sevici yapı çıkmıştı...

★★★

Lütfen hatırlayınız.

Özel, vakıf üniversiteleri dahil neredeyse tümüne rektörleri atama ile geliyor ama o üniversitelerin öğrencileri ile öğretim üyeleri “sessiz- suskun- dilleri kesilmiş” kalıyorlar, karşı çıkmıyorlardı. İşte Boğaziçi öğrencileri ile öğretim üyeleri “bu dilsizliği” “kayyum rektör istemiyoruz” diye tepki göstererek bozmuşlardı.

★★★

Bu tepki ülkemiz için dönüm noktası çok önemli bir adımdı. Çünkü “Türkiye dilsizleştirilerek yönetilen bir ülke yapılmış” koyun gibi güdülen bir toplum yapısı hedeflenmişti.

Dilini kesti.

Basını susturdu.

Dilini kesti.

Yargıyı susturdu. Dilini kesti.

Sendikaları susturdu.

Dilini kesti.

Dernekleri susturdu.

★★★

Dilini kesti. İş adamlarını susturdu. Dilini kesti. Kendi partisinin bile........

© Sözcü


Get it on Google Play