Det haster og det loves belønning (subsidier) til utbyggerne. Er det virkelig sånn at vi må ofre naturen for å berge planeten?

«Det grønne skiftet» er en bløff og en løgn som gjentas i det uendelige. Natur-, miljø- og natur-krisa skal stoppes med «Det grønne skiftet», med grønn omstilling, avkarbonisering, elektrifisering, nullutslipp, grønne arbeidsplasser, grønt industri løft, grønn innovasjon, grønn infrastruktur, bærekraft, fornybar kraft osv. Løgnen er blitt til sannhet og har skapt et forvrengt bilde av virkeligheten. Alle partiene på Stortinget og store deler av miljøbevegelsen har latt seg lede med i kampen for en grønn og bedre fremtid.

«Det grønne skiftet» har gjort olja til syndebukken i klimakrisen. Som om kniven skulle være årsaken til et mord. Det er bruken som er problemet. Planeten lider av vårt overforbruk av natur og ressurser, og olje.

«Det grønne skiftet» har ikke bare overtatt og avsporet klima- og miljøkampen, det har også gjort den uhyre lønnsom for verdens investorer. Det kastes penger fra fellesskapet til «grønne» tiltak og investeringer. I USA er det satt av 369 milliarder dollar til grønn industri. Den norske stat / fellesskapet sponser alt som kan se grønt ut i «det grønne skiftes» navn, fra vindmøller til elbiler. Et stygt eksempel er de fire milliarder kronene batterifabrikken på Mo fikk fra staten rett før de la ned. En av flere gedigne pengeoverføringer fra statene til investorer som har mer enn nok fra før.

Overforbruket og ødeleggelsene av kloden fortsetter. Det ropes krise og ingen tiltak settes i verk, som i pandemi-krisa. I media jubles det når verdens største cruiseskip settes på sjøen. En båt med 7000 passasjerer og 3000 mannskap som forbruker strøm som en middels stor norsk by, og til ingen nytte. Sånne «overforbruk» av jordas ressurser finnes det masse av. Den meningsløse utviklinga med større og flatere TV-skjermer, bedre og flere mobiltelefoner, større og raskere veier og biler og det enorme kraftbehovet til data og «kunstig intelligens» blir ikke nevnt som et problem i det grønne skiftet, men som et argument for massiv mineralutvinning og kraftutbygging.

«Det grønne skiftet» har ikke bare tatt fokuset bort fra den reelle miljøkampen. Den legger til rette for økt overforbruk av jordas natur og ressurser, som bare gjør krisa verre. Man kan lurer på hva som har fått store deler av verdens statsledere til å drive denne politikken. Og man kan lure på hvor det ble av klimafornekterne som ble sponsa av oljelobbyen.

Naturen i Porsanger skal ikke ofres for meningsløse overforbruk og investorers kortsiktige profittbehov. Stopp «Det grønne skiftet».

QOSHE - Porsanger i det grønne skiftet - Dag Nilsen
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Porsanger i det grønne skiftet

58 0
08.05.2024

Det haster og det loves belønning (subsidier) til utbyggerne. Er det virkelig sånn at vi må ofre naturen for å berge planeten?

«Det grønne skiftet» er en bløff og en løgn som gjentas i det uendelige. Natur-, miljø- og natur-krisa skal stoppes med «Det grønne skiftet», med grønn omstilling, avkarbonisering, elektrifisering, nullutslipp, grønne arbeidsplasser, grønt industri løft, grønn innovasjon, grønn infrastruktur, bærekraft, fornybar kraft osv. Løgnen er blitt til sannhet og har skapt et forvrengt bilde av virkeligheten. Alle partiene på Stortinget og store deler av miljøbevegelsen har latt seg lede med i kampen for en grønn og bedre........

© Ságat


Get it on Google Play