“Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders uygulaması “
Ana dil” eğitimidir.Oysa Kürtlerin istediği “Ana dilde” eğitimdir.”

Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders, “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında veriliyor. Bu ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli dersler arasında yer alıyor.Kürtçe seçmeli dersin tam adı, “Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe – Kurmancî veya Zazakî)” şeklindedir. Bu ders, Kürtçenin Kurmancî veya Zazakî lehçelerinden birini kapsamaktadır.

Kürtçe seçmeli dersin ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Bu kitap, Kürtçenin dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar içermektedir.Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders, 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alındı. Bu ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında veriliyor. Kürtçe seçmeli ders, teorik olarak seçmeli dersler arasında yer alıyor. Ancak, pratikte uygulanmasında bazı sorunlar yaşanıyor.

Bu sorunlardan biri, Kürtçe seçmeli ders için yeterli sayıda öğretmenin olmaması. Kürtçe öğretmenliği eğitimi veren üniversitelerin sayısı az ve bu üniversitelerden mezun olan öğretmenlerin ataması da yeterli düzeyde yapılmıyor. Bu nedenle, bazı okullarda Kürtçe seçmeli ders verilemiyor.

Bir diğer sorun ise, Kürtçe seçmeli dersin tanıtımı ve uygulanmasında yaşanan sorunlar. Kürtçe seçmeli ders, bazı okullarda yeterince tanıtılmıyor ve öğrenciler bu dersten haberdar olamıyor. Ayrıca, bazı okullarda Kürtçe seçmeli ders, diğer seçmeli derslere göre daha az önemseniyor ve bu nedenle yeterli ilgi görmüyor.

Bu sorunlara rağmen, Kürtçe seçmeli ders, Türkiye’de Kürt dilinin gelişimi açısından önemli bir adım. Bu ders, Kürtçeyi öğrenmek isteyen öğrencilere fırsat sunuyor ve Kürt dilinin yaygınlaşmasına katkıda bulunuyor.

2022-2023 eğitim-öğretim yılında, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda Kürtçe seçmeli dersi tercih eden öğrenci sayısı 25 bin 800’e ulaştı. Bu, önceki yıla göre yaklaşık %100’lük bir artış anlamına geliyor. Bu artış, Kürtçe seçmeli derse olan ilginin arttığını gösteriyor.Ancak milyonlarla ifade edilen kürt çocuklarından sadece 25 bin 800’ünün Kürtçe seçmeli dilini seçmesi sizce düşündürücü değilmidir.

Kürtçe seçmeli dersin daha yaygın bir şekilde uygulanması için, Kürtçe öğretmen sayısının artırılması ve bu dersin tanıtımı ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yapılması gerekiyor.

Kürtçe seçmeli ders, Kürt çocuklarının dilini öğrenmesinde önemli bir adımdır. Ancak, bu ders tek başına yeterli değildir. Kürt çocuklarının dilini tam olarak öğrenmeleri için, Kürtçenin günlük yaşamda daha fazla kullanılması gerekir.

Kürtçe seçmeli ders, Kürt çocuklarının Kürtçeyi okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur. Ancak, Kürtçenin günlük yaşamda kullanılması, çocukların Kürtçeyi anlama ve kullanma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Kürtçenin günlük yaşamda daha fazla kullanılması için, Kürtçenin eğitim, medya ve kültür alanlarında daha fazla kullanılması gerekir. Kürtçenin bu alanlarda kullanılması, çocukların Kürtçeyi daha fazla duymalarına ve kullanmalarına yardımcı olur.

Kürtçenin günlük yaşamda daha fazla kullanılması için, aileler de önemli bir rol oynayabilir. Aileler, çocuklarını Kürtçe ile konuşmaya ve Kürtçe kültürünü öğrenmeye teşvik etmelidirler.

QOSHE - Kürtçe Seçmeli Ders, Kürt Çocuklarının Dilini Öğrenmesinde Yeterli mi? - Arslan Özdemir
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kürtçe Seçmeli Ders, Kürt Çocuklarının Dilini Öğrenmesinde Yeterli mi?

4 0
12.01.2024

“Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders uygulaması “
Ana dil” eğitimidir.Oysa Kürtlerin istediği “Ana dilde” eğitimdir.”

Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders, “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında veriliyor. Bu ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda seçmeli dersler arasında yer alıyor.Kürtçe seçmeli dersin tam adı, “Yaşayan Diller ve Lehçeler (Kürtçe – Kurmancî veya Zazakî)” şeklindedir. Bu ders, Kürtçenin Kurmancî veya Zazakî lehçelerinden birini kapsamaktadır.

Kürtçe seçmeli dersin ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Bu kitap, Kürtçenin dil bilgisi, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar içermektedir.Türkiye’de Kürtçe seçmeli ders, 2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından müfredata alındı. Bu ders, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda “Yaşayan Diller ve Lehçeler” adı altında veriliyor. Kürtçe seçmeli ders, teorik olarak seçmeli dersler arasında yer alıyor. Ancak, pratikte uygulanmasında bazı sorunlar yaşanıyor.

Bu sorunlardan biri, Kürtçe seçmeli ders için yeterli sayıda öğretmenin olmaması. Kürtçe öğretmenliği eğitimi veren........

© Nokta Haber Yorum


Get it on Google Play