Graciella B. Iradukunda, Norsk Folkehjelp

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Avisa Hordaland): På Voss har lokalsamfunnet en sterk tradisjon for å inkludere nye innbyggere i sine aktiviteter, men rasisme er aldri et tema. De som flytter til Voss, og andre steder i Norge, står imidlertid ofte overfor daglige utfordringer og harde kamper mot diskriminering, spesielt når det gjelder barn og unge.

«Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun», en undersøkelse om opplevd rasisme blant ungdom fra blant annet Antirasistisk Senter og Wasvik, M. (2017) og Unicef (2022), viser at mange barn og unge opplever rasisme.

Så mye som 68 prosent av respondentene svarer at de ikke mottok hjelp da de ble utsatt for rasisme.

Videre viser data fra Sør-Øst politidistrikt (2024) en økning i hatkriminalitet. Mange utsettes for grov hets og hat, spesielt på internett. Med all denne kunnskapen, er tiden inne for handling.

Omfattende forskning viser at rasisme finnes i de fleste samfunnsområder, inkludert arbeidsliv, utdanning og uteliv. Statistisk sentralbyrå rapporterer at over 70 prosent av Norges befolkning er i arbeid, og mange tilbringer derfor en betydelig del av sitt liv på jobb. Det er opprørende å høre om arbeidstakere som blir diskriminert på grunn av navn, tro, etnisitet eller hudfarge.

Rasisme og diskriminering kan anta mange former, noen ganger åpenlyst, andre ganger mer skjult.

Selv har jeg blitt utsatt for rasisme og diskriminering, noe som har fortsatt fram til i dag, men det har ikke stoppet meg.

Å stå alene i en slik situasjon kan føre til følelser av maktesløshet og utenforskap. Partene i arbeidslivet må være i stand til å forhindre og gjenkjenne rasisme, noe som krever systematisk kompetanseheving. Like viktig er et system for å motta og behandle saker om rasisme.

I anledning FN-dagen mot rasisme den 21. mars, oppfordrer vi i Norsk Folkehjelp Voss herad til å etablere en handlingsplan mot rasisme. Vi som sivilsamfunn må handle ved å bidra til å bryte ned fordommer og stereotyper. Norsk Folkehjelp Voss tror på et samfunn der alle har like muligheter og rettigheter, men dette kommer ikke av seg selv.

Ta initiativ til å bekjempe rasisme og diskriminering på din arbeidsplass. Etterspør handlingsplaner og opplæring, spør hvordan din bedrift håndterer saker som omhandler rasisme, og undersøk om det er tilstrekkelig kompetanse hos de som behandler disse sakene.

Sammen kan vi skape endring, og sammen kan vi lære av hverandre. Det viktigste er å ikke være redd for å heve stemmen din!

QOSHE - Rasisme har ikke stoppet meg - Graciella B. Iradukunda
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Rasisme har ikke stoppet meg

7 38
21.03.2024

Graciella B. Iradukunda, Norsk Folkehjelp

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

(Avisa Hordaland): På Voss har lokalsamfunnet en sterk tradisjon for å inkludere nye innbyggere i sine aktiviteter, men rasisme er aldri et tema. De som flytter til Voss, og andre steder i Norge, står imidlertid ofte overfor daglige utfordringer og harde kamper mot diskriminering, spesielt når det gjelder barn og unge.

«Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun», en undersøkelse om opplevd rasisme blant ungdom fra blant annet Antirasistisk Senter og Wasvik, M. (2017) og Unicef (2022), viser at mange barn og unge........

© Nettavisen


Get it on Google Play