«Det er grunnleggende viktig i et demokrati som det norske at politiske hendelser, og i særlig grad valg, dekkes av frie og uavhengige medier.»

Forrige setning kunne vært vår egen, men den er formulert av Kommunal- og distriktsdepartementet i et forslag til endringer i valgloven. Merkelig nok ender forslaget opp med en konklusjon som tyder på at troen på frie og uavhengige medier ikke er like sterk som overnevnte formulering tyder på.

For forslaget, som Stortinget skal behandle seinere i vår, innebærer at mediene ikke skal få tilgang til valgresultater før alle valglokaler er stengt, normalt mandag klokka 21.

Mnjaaa, hvorfor skal mediene få vite noe før alle andre, går det an å spørre. Jo, det handler om at offentligheten skal få hurtig , løpende, god og grundig oppdatering om det alle sitter og venter på, nemlig valgresultatene. Dette har mediene vært i stand til å gjøre omtrent siden tidenes morgen, men nå har altså noen funnet på at dette må det bli slutt på.

Ikke fordi noen har misbrukt ordningen og heller ikke fordi noen har pekt på at det svekker høytidsfølelsen som skal prege valgdagen. Det er tvert imot følerier og synsing som ligger bak forslaget. Riktignok vises det til at det på grunn av økt forhåndsstemming er mer av stemmene talt opp enn tidligere og at andre land ikke har den samme muligheten. Igjen: dette er ikke misbrukt og vi kan være behjelpelige med å peke på land som har andre ordninger.

Medieorganisasjonene har vært tydelige på at forslaget i sterk grad vil endre på mulighetene til å gi presise og forståelige resultater og forklaringer av disse. Å få et innblikk i opptellingen tidlig bidrar også til at redaksjonene kan bruke ressursene på best mulig måte, for å gi velgerne en mest mulig relevant dekning.

En endring vil også svekke muligheten til å se offentligheten i kortene, fordi det blir kortere tid til å oppklare misforståelser, fjerne feil og eliminere feilaktige avvik i prognosene. Her har mediene, myndighetene og publikum felles interesser.

Det er derfor uforståelig at kommunalminister Erling Sande (Sp) har sluppet gjennom denne proposisjonen, en prosisjon som er stappfull av snusfornuft. Det er bare å håpe at stortingsflertallet gjenfinner den sunne fornuft.

QOSHE - Merkelig lovforslag - Dagbladets Lederavdeling
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Merkelig lovforslag

56 0
10.05.2024

«Det er grunnleggende viktig i et demokrati som det norske at politiske hendelser, og i særlig grad valg, dekkes av frie og uavhengige medier.»

Forrige setning kunne vært vår egen, men den er formulert av Kommunal- og distriktsdepartementet i et forslag til endringer i valgloven. Merkelig nok ender forslaget opp med en konklusjon som tyder på at troen på frie og uavhengige medier ikke er like sterk som overnevnte formulering tyder på.

For forslaget, som Stortinget skal behandle seinere i vår, innebærer at mediene ikke skal få tilgang........

© Dagbladet


Get it on Google Play