Особеното при тази комбинация на 9 юни е разликата в избирателните права - както за гражданите, така и за кандидатите, поради условието за уседналост при вота за ЕП, казва шефката на ЦИК

Още акценти от интервюто:

- Г-жо Нейкова, досега не сме имали избори 2 в 1 - европейски и парламентарни. Какви подводни камъни крие подобна комбинация за организацията на вота?

- Особеното при тази комбинация от избори, в които ще гласуваме на 9 юни, е разликата в избирателните права на гражданите - както за избирателите, така и за кандидатите, поради условието за уседналост при избори за Европейски парламент, посочено в закона. Българските граждани имат право да избират членове на ЕП от България, ако към 9 март 2024 г. (три месеца преди изборния ден) имат регистрация по постоянен и настоящ адрес в страната или имат постоянен адрес в страната и настоящ адрес в друга държава - членка на ЕС. При избори за народни представители няма такова изискване.

- Един от аргументите да се слеят двата вота е да се спестят 100 милиона (по ПП-ДБ) - колко е реалната сума, и това ли е основният аргумент?

- Дали изборите са на една и съща дата, или поотделно - не може да се каже еднозначно, че единият или другият начин е по-добрият. Но със сигурност при избори 2 в 1 част от разходите може да се спестят или поне да бъдат в по-малък размер - например за логистика, за подготовка на избирателните секции, за възнаграждения на избирателните комисии и др.

Но може би най-важното е, че хората ще отидат само веднъж до избирателните секции да гласуват в двата вида избори, ще се назначи само една районна избирателна комисия за всеки изборен район, много от дейностите ще се организират само веднъж, например подготовката на машините за гласуване и тяхното транспортиране до секциите, осигуряването на хартиени бюлетини в секциите и др.

Ако всичко това трябва да се повтори през кратък период от време, е по-голямо предизвикателство, отколкото ако изборите са на една и съща дата.

- Очаквате ли проблеми и обърквания с избирателните списъци, след като условията за гласуване на двата вота са различни? Както сама споменахте - за европейските има уседналост.

- Ако се работи внимателно, не би трябвало да има обърквания, тъй като избирателните списъци ще бъдат отделни за всеки вид избор. Важно е хората да проверят своите избирателни права предварително.

Добре е тези, които не са сигурни в адресната си регистрация, да направят проверка в общината доста по-рано. Постоянният адрес на всички български граждани е вписаният в личната карта. Настоящ адрес може да заяви всеки от нас в общината, когато живее в населено място, различно от постоянния му адрес. За да имаме право да гласуваме в европейските избори, трябва постоянният и настоящият ни адрес да са регистрирани в страната или друга държава от ЕС към 9 март 2024 г.

Когато кметовете обявят избирателните списъци, хората да проверят в кой фигурират. В изборния ден секционната комисия трябва да проверява всеки в кой списък е включен, да провери и дали не е включен в забранителния списък и едва тогава да го допуснат да гласува. Различните избирателни права в двата вида избори ще бъдат разяснявани от ЦИК по всички подходящи начини.

- Ето, сама предупредихте СИК да внимават, за да не ходят после по досъдебни производства и да носят наказателна отговорност, ако допуснат избиратели, които фигурират в забранителния списък.

- Така е. И трябва много ясно членовете на СИК да разбират своята отговорност в изборния процес. В последните години не са малко случаите, при които се оказва, че избиратели са гласували в нарушение на правилата поради допускането им от СИК, т.е. дописвани са в избирателните списъци без основание, и при проверка след това се установява.

Особено внимание трябва да се обръща при гласуване в избори, когато има изискване за уседналост, каквото има при тези за членове на ЕП. Хората, включени в забранителния списък, не трябва да се дописват в избирателния списък от СИК произволно, а едва след представяне на удостоверение от общината, от което да е видно, че е отпаднало основанието за включването им в забранителния списък.

Хората, които са подали заявление за гласуване извън страната, а в изборния ден се намират у нас, може да гласуват в секцията по постоянния си адрес, ако имат избирателни права, като представят декларация, че не са и няма да гласуват на друго място.

- Как ще се явяват партиите - с един или с два различни номера в двете бюлетини?

- Партиите и коалициите, които се регистрират за участие и в двата вида избори с едно и също наименование и състав, в двата вида бюлетини ще бъдат с еднакъв номер.

- Обмисляте ли да направите бюлетините за ЕП и за НС отличими една от друга - например защитата на гърба им може ли да е в различни цветове?

- Съгласно Изборния кодекс, когато се произвеждат два различни вида избори на една и съща дата, хартиените бюлетини са с различен цвят на полиграфическата защита на гърба.

- А възможно ли е да има едни и същи имена/кандидати в двете листи - за София и за Брюксел?

- Напълно е възможно, тъй като няма ограничение в закона, а и всеки вид избор трябва да се разглежда самостоятелно.

- Ако има - те трябва да имат по два различни номера за преференции в двете бюлетини, това няма ли да създаде объркване сред избирателите?

- Не бива да се смесват изборите за Народно събрание с тези за членове на ЕП. Общото между тях е, че се гласува в един и същ ден. Така че се спазват изискванията на Изборния кодекс за участие съобразно разпоредбите за съответния вид избор.

Изключенията, посочени в Изборния кодекс, когато се провеждат едновременно избори за Народно събрание и за членове на ЕП, са посочени в преходните и допълнителните разпоредби и те не са много. Подреждането на кандидатските листи в изборите за членове на ЕП и за народни представители е изцяло в преценката на партиите и коалициите.

Избирателите трябва да знаят, че за да е действителен гласът им, при попълване на бюлетината първо трябва да отбележат своя глас в квадратчето с номера на избраната партия, коалиция или независим кандидат. Едва след това - ако желаят, да отбележат преференция в кръгчето с номера на избран кандидат. Отбелязването само на преференция води до недействителност на гласа.

- Реално накрая ще се броят 4 бюлетини - по две за всеки вид вот - от машина и хартиена. Очаквате ли това да доведе до повече грешки от обикновено? И без това с превръщането на машините в принтери се усложни работата на СИК, имаше и много недействителни бюлетини на последните избори.

- Много е важно членовете на СИК да не бързат при преброяване на гласовете и попълване на протоколите. Да, действително ще се преброяват хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за всеки вид избор и резултатите ще се вписват в протокол за съответния избор.

Винаги указваме на СИК първо да попълват черновата на протоколите, да проверяват верността на данните и контролните числа в интерактивните протоколи, които публикуваме на сайта на ЦИК, и едва когато се уверят, че всичко е коректно, тогава да попълнят оригиналните екземпляри. Ако следват тези указания, при предаването на протоколите в РИК няма да имат затруднения и да се налага корекция на грешки.

- Ще може ли да се гласува на една машина за двата вида избори? Ще съумеете ли да верифицирате машините и да заложите в тях две бюлетини?

- Да, ще може. Това беше възможно в изборите за президент и за Народно събрание, в които гласувахме на една и съща дата - 14.11.2021 г. По същия начин бяха подготвени машините и за изборите за общински съветници и за кметове, при които се гласува с две и повече бюлетини.

- Дали извън ЕС ще може да се гласува с машини?

- В секциите извън страната, които отговарят на условията на закона да има машинно гласуване, ще бъдат осигурени устройства.

На територията на държави, които не са членки на ЕС, ще може да се гласува за членове от България на Европейския парламент само в секциите, образувани в дипломатическите и консулските ни представителства. Например във Великобритания ще се гласува за народни представители във всички разкрити секции, но само в тази в посолството - и за членове на ЕП, т.е. и за двата вида избори.

- Поръчката за машините за евровота беше пусната отдавна и трябваше вече да е затворена - има ли време да я преработите, или е проблем?

- За съжаление, не беше възможно преработване в рамките на обявената обществена поръчка, тъй като Законът за обществените поръчки не позволява да се промени предметът на поръчката и други нейни условия.

Новата обществена поръчка вече е обявена, но отново трябва да преминем през всички етапи и да спазим съответните срокове, за да може да имаме определен изпълнител на дейностите за машинно гласуване. Като спазваме изискванията и сроковете на ЗОП, може едва в края на април да имаме договор с изпълнител, ако има подадени оферти.

- Винаги се коментира като лоша практика, но не трябва ли все пак да се отвори сега Изборният кодекс, за да се поправи текстът за машините и да се върне директното прилагане на протоколите от тях.

- Действително не е добра практика изборното законодателство да се променя в навечерието на избори. Това е казано не в един доклад на ОССЕ, Венецианската комисия и др., които смятат, че 6 месеца преди избори не трябва да се правят промени, а ако те са съществени - 1 година преди избори да не се променят правилата.

Централната избирателна комисия всяка година представя доклад на Народното събрание с конкретни предложения за изменение в кодекса, които са продиктувани от практическите проблеми, които срещаме при прилагането. Надявам се след изборите да има време за широка дискусия и обмислени промени в изборното законодателство, които да доведат до едни по-добри правила и да улеснят процеса, най-вече за избирателите и за секционните комисии.

- От години се говори и за необходимостта от постоянна изборна администрация - защо такава не беше създадена?

- Зависи какво имате предвид под “изборна администрация”. За нас това е онази част от администрацията на общините и областните центрове, от администрацията в изпълнителната власт, които са ангажирани с организационно-техническата подготовка на вота. Те разполагат със съответния административен капацитет и ресурси, за да може своевременно да се извършват всички действия, свързани с подготовката на изборите.

- Намерихте ли прословутите 17 флашки по делото на Ваня Григорова за изборите в София?

- Всички флашпамети от изборите за кмет на столицата, предадени в ЦИК, са предоставени по делото. Никога не е имало изгубени флашпамети в ЦИК, каквито изказвания бяха направени.

- А получихте ли вече отговор от съда ще ви върне ли тези носители и ще има ли достатъчно флашки за изборите?

- Очакваме отговора на съда, като разчитаме флашпаметите да бъдат върнати скоро. Тъй като съгласно измененията на Изборния кодекс от 2022 г. резултатите от машинното гласуване се отчитат чрез преброяване на отпечатаните от машината бюлетини.

Визитка

QOSHE - Камелия Нейкова: Бюлетините за депутати в НС и в Европарламента ще се различават лесно - по цвета на гърба им - Лиляна Клисурова
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Камелия Нейкова: Бюлетините за депутати в НС и в Европарламента ще се различават лесно - по цвета на гърба им

51 12
15.04.2024

Особеното при тази комбинация на 9 юни е разликата в избирателните права - както за гражданите, така и за кандидатите, поради условието за уседналост при вота за ЕП, казва шефката на ЦИК

Още акценти от интервюто:

  • Партиите и коалициите, които участват и в двата вота с едно и също наименование и състав, в двете бюлетини ще са с еднакъв номер
  • Избирателните списъци ще бъдат отделни за всеки вот, важно е хората да проверят своите избирателни права предварително
  • Законът позволява един човек да е кандидат и за София, и за Брюксел - името му ще е и в двете листи
  • След изборите са нужни дискусия и обмислени промени в законодателството, за да има по-добри правила и по-лесен процес - и за хората, и за СИК
  • Не са малко случаите, при които избиратели са гласували в нарушение поради допускането им от СИК - дописвани са в списъците без основание
  • За да е действителен гласът на хората, при попълване на бюлетината първо да отбележат квадратчето с номера на избраната партия и едва след това преференция

- Г-жо Нейкова, досега не сме имали избори 2 в 1 - европейски и парламентарни. Какви подводни камъни крие подобна комбинация за организацията на вота?

- Особеното при тази комбинация от избори, в които ще гласуваме на 9 юни, е разликата в избирателните права на гражданите - както за избирателите, така и за кандидатите, поради условието за уседналост при избори за Европейски парламент, посочено в закона. Българските граждани имат право да избират членове на ЕП от България, ако към 9 март 2024 г. (три месеца преди изборния ден) имат регистрация по постоянен и настоящ адрес в страната или имат постоянен адрес в страната и настоящ адрес в друга държава - членка на ЕС. При избори за народни представители няма такова изискване.

- Един от аргументите да се слеят двата вота е да се спестят 100 милиона (по ПП-ДБ) - колко е реалната сума, и това ли е основният аргумент?

- Дали изборите са на една и съща дата, или поотделно - не може да се каже еднозначно, че единият или другият начин е по-добрият. Но със сигурност при избори 2 в 1 част от разходите може да се спестят или поне да бъдат в по-малък размер - например за логистика, за подготовка на избирателните секции, за възнаграждения на избирателните комисии и др.

Но може би най-важното е, че хората ще отидат само веднъж до избирателните секции да гласуват в двата вида избори, ще се назначи само една районна избирателна комисия за всеки изборен район, много от дейностите ще се организират само веднъж, например подготовката на машините за гласуване и тяхното транспортиране до секциите, осигуряването на хартиени бюлетини в секциите и др.

Ако всичко това трябва да се повтори през кратък период от време, е по-голямо предизвикателство, отколкото ако изборите са на една и съща дата.

- Очаквате ли проблеми и обърквания с избирателните списъци, след като условията за гласуване на двата вота са различни? Както сама споменахте - за европейските има уседналост.

- Ако се работи внимателно, не би трябвало да има обърквания, тъй като........

© 24 Часа


Get it on Google Play