Bir önceki yüzyılın ilk çeyreği, koca imparatorluğun yıkılışına, dağılışına ve insanların bin bir çile ve perişanlıklar yaşamalarına sahne olmuştu.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreği ise ne yazık ki, çeyrek yöneticiler yüzünden heba oldu, heba edildi denilebilecek olumsuzluklara yaslanmış durumda.

Savaş şartlarından yeni çıkmış, imparatorluk küllerinden yediden doğmayı başarmış olmasına rağmen, genç devletin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar, tarım ve sanayi sahasındaki çok ciddi atılımlar sonucu ülkenin elde ettiği kazanımlar, nasıl becerdiler ve başardılarsa, çeyrek yüzyıl içinde adeta buharlaştı ve heba oldu gitti.

Fazla değil, çok çok kısa süre önce, bu ülkenin dört bir yanında şeker fabrikaları vardı, bu fabrikalara şeker pancarı yetiştirmek için sefer oluş milyonlar vardı, şekerin ham maddesini fabrikalara ulaştırmak için on binlerce nakliyeci esnafı vardı, şimdi yerlerinde yeller esiyor ve şimdi bu yüzden, bir kilo baklava 500 TL'ye satılıyor.

Bir zamanlar bu ülkenin, bölge bölge deri fabrikaları vardı, Sümerbankları vardı, Şişecam fabrikaları vardı, bu devlet kuruluşları yok fiyatına, içindeki makinalar fiyatına elden çıkarıldığı için, insanımız söz konusu ürünleri sadece vitrinlerde seyreder hale geldi.

Uçsuz-bucaksız tarım arazilerine, şarıl şarıl akan derelerine, çaylarına ve ırmaklarına rağmen, nüfusunun büyük çoğunluğunu doyuramaz olmuş, iki büklüm emeklisini dahi bir lokma ekmeğe muhtaç bırakmış bir ülke görünümünde.

Ülke nüfusunun eşit şartlarda eğitim ve sağlık imkânlarından, işe ve aşa erişme fırsatlarından yaralanma açısından baktığımızda tam bir fiyasko ile karşı karşıya olduğumuzu acı acı müşahede ediyoruz.

Tarafsız bir gözlemci sıfatıyla, 21. yüzyılın ilk çeyreğini, hangi açıdan incelerseniz inceleyin, göreceksiniz ve diyeceksiniz ki, bu sonucu hangi yöneticiler hazırlamış olurlarsa olsunlar, koca bir çeyrek asrı ülke açısından mutlak heba etmişler, yılları boşa harcamışlar, sadece yılları değil, ülkenin birikimlerini dahi bozuk para gibi harcamışlar.

Elbette geçen yüz yılın, geride kalan yüz yılların tarihleri yazıldığı gibi, yaşamakta olduğumuz bu 21. yüzyılın tarihi de tüm ayrıntıları ile yazılacaktır, ama görünen o ki, gelecek nesiller, bu yüz yılın ilk çeyreğinde yöneticilik yapmış ve yönetimin çeşitli kademelerinde görev almış olanları asla hayırla yâd etmeyeceklerdir.

QOSHE - İlk çeyrek heba oldu gitti - Aziz Karaca
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İlk çeyrek heba oldu gitti

14 1
16.04.2024

Bir önceki yüzyılın ilk çeyreği, koca imparatorluğun yıkılışına, dağılışına ve insanların bin bir çile ve perişanlıklar yaşamalarına sahne olmuştu.

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılın ilk çeyreği ise ne yazık ki, çeyrek yöneticiler yüzünden heba oldu, heba edildi denilebilecek olumsuzluklara yaslanmış durumda.

Savaş şartlarından yeni çıkmış, imparatorluk küllerinden yediden doğmayı başarmış olmasına rağmen, genç devletin oluşturduğu kurum ve kuruluşlar, tarım ve sanayi sahasındaki çok ciddi atılımlar sonucu ülkenin elde ettiği kazanımlar, nasıl becerdiler ve başardılarsa, çeyrek yüzyıl içinde adeta buharlaştı ve heba oldu gitti.

Fazla değil, çok çok kısa süre önce, bu ülkenin dört bir yanında şeker fabrikaları vardı, bu fabrikalara şeker pancarı yetiştirmek için sefer........

© Yeni Mesaj


Get it on Google Play