Mübarek Ramazan ayında zekat çok önemlidir. Çevredeki birçok kişilere bakıyorum varlıkları olduğu halde zekatı tam vermediği görülüyor. Yüce dinimizde zekatın çok önemli olduğu bellidir. Maalesef Müslüman kardeşlerimiz zekâtı pek önemsemiyor. Eğer herkes yüce dinimizin emrettiği şekilde zekatını tam verse ortada fakir kalmaz. Parası olmayanlar hiç olmazsa biraz rahatlar. Aldığı zekât parasıyla birçok sıkıntılarını giderebilir, bundan dolayı yüce dinimiz zekatı fevkalade önem vermektedir.
Yüce dinimize göre;
Her şeyin ilk ve son sahibi Allah’tır. İnsan ise, malı üzerinde bekçi ve emanetidir. Allah istediği an, o malı alıp dilediğine verebilir. Bu bakımdan Müslüman, elinde emanet olarak bulundurduğu malı, sahibinin yani Allah’ın emrine uyarak harcamak, ondan fakir ve yoksulların hakkını ayırmak mecburiyetindedir. İslam’da zenginin elindeki malda, fakirin hakkını tayin eden, müessese zekattır. Temizlenme ve artma anlamına gelen zekât, İslam’ın beş esasından biridir. Hicretin ikinci senesinde farz kılınmıştır . Zekat imanın ve dinde samimi olmanın delilidir. Zenginin vazifesi, fakirin de hakkıdır. Zengin, zekat vermek suretiyle hem mal borcunu ödeyecek, hem de fakirin yüzünü güldürecektir.
Zekat vermeyen kimse, imanın hakikatine eremez, Allah’ın, resulünün ve müminlerin dostluğunu, sevgisini kazanamaz. Zekatı vermeyen kimse, mal ve servetinin bereketini göremez ,cimrilik ,ihtiras ,katı kalplilik, bencillik, aşırı mala düşkünlük gibi kötü duygulardan emin olamaz. Zekat vermeyen kimse malını içkiyi ,kumar, şehvet ve çılgın eğlenceler peşinde harcamak suretiyle hesapsızlığın en korkuncuna yuvarlanmaktan kendini kurtaramaz. O halde, Müslüman zekatını verecektir. Vermeye mecburdur. Halk arasında meth edilmek, kendine iyi insan dedirtmek için değil, Allah’ın emri olduğu ve Allah rızası için vermeye mecburdur. Zekat verirken de fakiri küçük göremez verdiğini başka kakamaz. Zira zekât, fakirin hakkıdır. Dinimizce, zenginlik bir şeref ölçüsü olmadığı gibi, fakirlik de zillet ölçüsü değildir.

QOSHE - ZEKATIN ÖNEMİ - Muammer Bağcı
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ZEKATIN ÖNEMİ

20 0
29.03.2024

Mübarek Ramazan ayında zekat çok önemlidir. Çevredeki birçok kişilere bakıyorum varlıkları olduğu halde zekatı tam vermediği görülüyor. Yüce dinimizde zekatın çok önemli olduğu bellidir. Maalesef Müslüman kardeşlerimiz zekâtı pek önemsemiyor. Eğer herkes yüce dinimizin emrettiği şekilde zekatını tam verse ortada fakir kalmaz. Parası olmayanlar hiç olmazsa biraz rahatlar. Aldığı zekât parasıyla birçok sıkıntılarını giderebilir, bundan dolayı yüce dinimiz zekatı fevkalade önem vermektedir.
Yüce dinimize göre;
Her şeyin ilk ve son sahibi Allah’tır. İnsan ise, malı üzerinde bekçi ve emanetidir. Allah istediği an, o malı alıp dilediğine verebilir. Bu........

© Yeni Meram


Get it on Google Play