Değerli dostlarım buraya kadar hatırlayabildiğim kadarıyla özetin özetinin özeti mahiyetinde devletimizin hükümetimizin 20 yıllık hizmet fotoğrafını çekerek büyük resimleri sizlere takdim etmiş oldum. Şimdi bu bölümde de 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının derin analizini yapmak istiyorum.

Milletimiz kime hangi mesajı vermiştir.

1-En önemli mesaj hükümete verilmiştir. "Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti'ye Cumhur ittifakına ve hükümete; "Devleti yönetme konusunda sana muvafakat veriyorum. Ülkemin en önemli sorununu güvenlik sorunu olarak görüyorum. Bu konuda en çok sana güvendiğim için sana bu defa vize veriyorum. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar iş ve eylemlerine bakarak vize verip vermeyeceğim konusunda kararımı sana bildireceğim" dedi. AK Parti'ye ve hükümete ciddi anlamda bir uyarıda bulundu. "Arkana ve önüne iyi bak, hesabını kitabını doğru yap,"uyarısında bulundu

2-ikinci mesajı da muhalefeteydi;

"20 yıl boyunca seni dinledim söz ve eylemlerine baktım. Ağırlıklı olarak "cek-cak"edebiyatı etrafında dolandın durdun. Ciddi anlamda sorunlara kaynak teşkil edecek çözüm getirecek bir projeni duymadım. Bu nedenle 20 yıl boyunca seni; beni yönetmen hususunda yetkilendirmedim. Ancak şimdi doğru dürüst gerçekçi bir proje sunmuş olmamana rağmen, mevcut hükümetin olumsuzluklarından duyduğum bıkkınlık ve tepkim nedeniyle sana muvafakat veriyorum. Bu süreçte seni de gözlemleyeceğim. Yerel yönetimlerde verdiğim bu vizenin karşılığını görebilirsem sonraki süreçte sana hükümet olma yetkisini de vereceğim. 5 yıl önce sana pek çok büyük şehrin yerel yönetimlerini teslim ettim. Ancak dişe dokunur Makro bir hizmetini projeni görmedim. Gerekçe olarak da meclis çoğunluğunun kendinde olmadığını ve merkezi hükümetin engellediği bahanelerini ileri sürdün. Şimdi bu bahaneleri ortadan kaldırdım. İstediğin meclis çoğunluğunda verdim. Artık sığınacak bir bahanen de kalmadı. 5 yılın sonunda verdiğin hizmetlerin değerlendirmesini yapacağım ve sandıkta karnenin sonucunu sana göstereceğim."dedi "Sana verdiğim muvafakatın sonucunda beklediğim hizmeti verirsen 2028 hükümet ve parlamento seçiminde sana vize vereceğim. Aksi halde bu oyların emanet olduğunu unutma! zamanı gelince senden emanetimi geri alırım"mesajını verdi.

Peki milletimizin AK Parti'ye; yaşadığı baygınlık sürecinden kurtulması için indirdiği uyarı tokatının sebepleri nelerdir?

1-AK parti teşkilatları özellikle son 6-7 yıl içerisinde toplumdan uzaklaştı Gönül bağını göz ardı etti. Enaniyet /kibirli kişiliklerini öne çıkardı. Toplumla etkili samimi iletişim kuramadı.

2-Devlet bürokrasisi parti teşkilatlarının ağırlıklı etkisi altında, kısmen güdümüne girdi. Liyakat ilkesi göz ardı edildi. Ahbap çavuş ilişkileri ön plana çıktı profesyonellik yerini amatörlüğe bıraktı.

Sıkça eleştiri anlamında duyduğum bir başka hususu da paylaşmak istiyorum. Belediye meclis üyelerinin belediye bürokratları ve müdürleri ile iletişimlerinde estetik ve entelektüel yaklaşım sergileyemedikleri kaba küçümseyici üslup içinde hareket ettikleri şeklinde serzenişler aldığımı ifade etmek isterim. Aslında belediye meclis üyeleri yerel hizmetlere dair sorunların belirlenmesi ve çözüme kavuşturması anlamında halkla kitlelerle belediye bürokratları arasında köprü vazifesi görmelidirler. Belediye başkanının ve meclis üyelerinin seçim kurulu'ndan mazbatalarını alıp göreve başlamalarını müteakiben rozetler çıkarılmış parti kimliği sadece siyasi çalışma alanlarına bırakılmış olmalıdır.

Belediye bürokratlarının belirlenmesinde çalışma ekibinin oluşturulmasında kesinlikle liyakat/ tecrübe/ kurum aidiyeti/bilgi donanımı/ hizmet aşkı ilkeleri esas alınmalıdır. Referanslar sadece bu kriterleri teyit etme konusunda dikkate alınmalıdır. Bunun dışında hiçbir ehemmiyet arz etmemelidir. (Devam edecek)

QOSHE - DERİN ANALİZ-4 - Kudsi Öncü
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

DERİN ANALİZ-4

18 0
23.04.2024

Değerli dostlarım buraya kadar hatırlayabildiğim kadarıyla özetin özetinin özeti mahiyetinde devletimizin hükümetimizin 20 yıllık hizmet fotoğrafını çekerek büyük resimleri sizlere takdim etmiş oldum. Şimdi bu bölümde de 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının derin analizini yapmak istiyorum.

Milletimiz kime hangi mesajı vermiştir.

1-En önemli mesaj hükümete verilmiştir. "Geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde AK Parti'ye Cumhur ittifakına ve hükümete; "Devleti yönetme konusunda sana muvafakat veriyorum. Ülkemin en önemli sorununu güvenlik sorunu olarak görüyorum. Bu konuda en çok sana güvendiğim için sana bu defa vize veriyorum. Önümüzdeki yerel seçimlere kadar iş ve eylemlerine bakarak vize verip vermeyeceğim konusunda kararımı sana bildireceğim" dedi. AK Parti'ye ve hükümete ciddi anlamda bir uyarıda bulundu. "Arkana ve önüne iyi bak, hesabını kitabını doğru yap,"uyarısında bulundu

2-ikinci mesajı da muhalefeteydi;

"20 yıl boyunca seni dinledim söz ve eylemlerine baktım. Ağırlıklı olarak "cek-cak"edebiyatı etrafında dolandın durdun. Ciddi anlamda sorunlara kaynak teşkil edecek çözüm getirecek bir projeni duymadım. Bu nedenle 20 yıl boyunca seni; beni yönetmen hususunda yetkilendirmedim. Ancak şimdi doğru dürüst gerçekçi bir proje........

© Yeni Meram


Get it on Google Play