Cenabı Allah’ın yarattıkları arasında kendisine irade ve akıl verdiği tek canlı insandır. İrade sahibi olmasından dolayı iradesini kullandığı her eylemden her sözden sorumludur. İyi veya kötü yaptığı her hareketin karşılığını ceza veya mükafat olarak görecektir.
Rabbimiz insanların iradelerini doğru yolda kullanmaları, sorumluluklarını hatırlatmaları için peygamberler ve onlar vasıtası ile de kitaplar göndermiştir. Dünya ve ahiret dengesi vahyin öğretilerine ve resullerin tebliğine uygun bir hayat yaşamakla mümkündür.
İnsan fıtratı gereği dünya hayatının güzelliklerinin cazibesine kapılabilir. Nefsinin şiddetle arzuladığı her şeye sahip olmak isteği ile hareket edebilir. Dünyanın geçici nimetlerine sahip olma hırsı insanı ebedi alemdeki sahip olacaklarından mahrum bırakabilir. Bunun için Rabbimizin uyarılarına dikkat etmek gerekir.
Allah (cc) buyuruyor:
“Kadınlar, oğullar, yük yük altın ve gümüş, salma atlar, davarlar ve ekinler gibi nefsin şiddetle arzuladığı şeyler insana süslü gösterildi. Bunlar dünya hayatının geçimliğidir. Oysa asıl varılacak güzel yer ancak Allah'ın katındadır.
De ki: "Size, onlardan daha hayırlısını haber vereyim mi? Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah'ın rızası vardır." Allah, kullarını hakkıyla görendir.
(Bu nimetler) "Ey rabbimiz! Biz gerçekten iman ettik, günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru" diyenler, sabredenler, doğruluktan şaşmayanlar, huzurda boyun bükenler, hayır yolunda harcama yapanlar ve seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dileyenler (içindir).” (Al-i İmran 3/14-17)
Dünya hayatının geçici menfaatlerine odaklanma yerine asıl imrenilmesi ve arzulanması gereken şeyin Allah’ın rızasını kazanacak bir hayat yaşamaktır. Allah katında üstün bir mevki elde etmek için gayret etmektir. Bunun yolu da iman etmek, imanın gereği dosdoğru bir hayat yaşamak, istikametten sapmamak, hayır yolunda harcama yapmak ve seher vakitlerinde dua etmektir.
Cennet nimetleri ile ilgili Kur’an-ı Kerimde çok sayıda ayet vardır. Bunlardan birinde rabbimiz cennet nimetlerini şöyle haber veriyor:
“İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, "Bu (tıpkı) daha önce (dünyada iken) bize verilen rızık!" diyecekler. Halbuki bu rızık onlara (dünyadakine) benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Bakara 2/25)
Cennet nimetlerine sahip olacak hayat yaşama temenni ve duası ile…

QOSHE - Cennet nimetlerine sahip olmak - Hüseyin Toptaş
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Cennet nimetlerine sahip olmak

47 0
23.02.2024


Cenabı Allah’ın yarattıkları arasında kendisine irade ve akıl verdiği tek canlı insandır. İrade sahibi olmasından dolayı iradesini kullandığı her eylemden her sözden sorumludur. İyi veya kötü yaptığı her hareketin karşılığını ceza veya mükafat olarak görecektir.
Rabbimiz insanların iradelerini doğru yolda kullanmaları, sorumluluklarını hatırlatmaları için peygamberler ve onlar vasıtası ile de kitaplar göndermiştir. Dünya ve ahiret dengesi vahyin öğretilerine ve resullerin tebliğine uygun bir hayat yaşamakla mümkündür.
İnsan fıtratı gereği dünya hayatının güzelliklerinin cazibesine kapılabilir. Nefsinin şiddetle arzuladığı her şeye sahip olmak isteği ile hareket edebilir. Dünyanın geçici nimetlerine sahip olma hırsı insanı ebedi alemdeki sahip olacaklarından mahrum bırakabilir. Bunun için Rabbimizin uyarılarına dikkat etmek gerekir.
Allah (cc)........

© Yeni Meram


Get it on Google Play