menu_open
Sari Pelttari-Heikka

Sari Pelttari-Heikka

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Kuinka vanha juna voi olla – missä matkan hin­noit­te­lu ylittää tar­jon­nan

20.03.2024 10

Lapin Kansa

Sari Pelttari-Heikka

Huol­to­var­muus ei ole vain sa­na­he­li­nää – Ruotsin mal­mi­ra­dan on­net­to­muus osoit­ti, miten haa­voit­tu­va teol­li­suu­del­le elin­tär­keä lo­gis­tiik­ka voi olla

12.01.2024 8

Lapin Kansa

Sari Pelttari-Heikka

Mitä saa 638 ki­lo­met­ril­lä vil­la­lan­kaa? Ar­mei­jaa käy­mät­tö­mä­nä ei ehkä en­sim­mäi­se­nä mieti so­ti­lai­den tur­val­li­suus­asioi­ta vil­la­suk­kien värejä va­li­tes­sa

12.11.2023 9

Lapin Kansa

Sari Pelttari-Heikka

Lippous ha­lu­taan sau­nan­kal­tai­sek­si Unes­co-pe­rin­teek­si – yk­sin­ker­tais­ta se ei ole

26.09.2023 9

Lapin Kansa

Sari Pelttari-Heikka

Kil­pa­juok­su Na­to-tu­ki­koh­dis­ta alkoi

18.09.2023 8

Lapin Kansa

Sari Pelttari-Heikka

4bccb15e7e596e52cf57ac737abca4f7