menu_open
Prof. Dr. Cevat Akşit

Prof. Dr. Cevat Akşit

Milli Gazete

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Resulü Müctebâ Efendimiz’e (S.A.V.) Gaybın Anahtarları Verilmiştir

Yüce Allah (C.C.), Resulü Müctebâ Efendimiz’e (S.A.V.) gaybın anahtarlarını vermiş, gayba dair bilgileri ona öğretmiştir. Bu sebeple...

29.09.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Resulü Müctêba Efendimiz (SAV): Kur’an-ı Kerim Okurken Saygılı Olun

Resulü Müctêba Efendimiz (SAV) buyuruyor; “Kur’an okumayı öğrenin ve Kur’an’ı seslerinizle güzelleştirin. Kur’an-ı Kerim okurken...

22.09.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Mümin Yataktayken Üzerine Güneş Doğmayacak

15.09.2023 40

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Şu Altı Haslet Hayırdandır, Güzel İştir

Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor; “Şu altı haslet hayırdandır, güzel iştir. Cihat hayırlı iştir. Sıcak...

08.09.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Anne ve Baba, Evlatlar Arasında Adil Olmalıdır

Dinimiz İslam’da miras hukuku gayet anlaşılır ve açıktır. Öncelikle zengin veya fakir ayırt etmeksizin bir kişi mirastan pay alıyorsa...

01.09.2023 40

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Şu Yedi Kişiye Lanet Edilmiştir

Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor: “İnsanlardan yedi kişi vardır ki ben onlara lanet ettim. Duası Allah tarafından kabul edilen...

25.08.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Müslüman’ın Neye, Nasıl Niyet Ettiği Önemlidir

Yüce dinimiz İslam’da önemli bir konu olan niyet meselesinden devam ediyoruz. Bir kimse, “Ben falanca kişiyle konuşmayacağım” diyerek...

18.08.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

İşler, Kasıtlarıyla Beraberdir

Niyetin kaideleri konusunu açmak istiyorum. İşler kasıtlarıyla beraberdir, işler maksatları iledir. Dinimiz İslam’da kelam ilmi vardır ve...

11.08.2023 50

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Hanımına, Çocuklarına Haram Lokma Yedirmeyeceksin!

Müslümanlar olarak biz, dinimiz İslam’ın emirleri dışına çıkamayız. Dinimize ilave de yapamayız, eksik de söyleyemeyiz. Resulullah...

04.08.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

İyiliği Emretmek Allah’ın (C.C.) Emridir, Farzı Kifâyedir

Bu hafta da küfür sözler üzerine bilgi vermeye devam ediyoruz. İyiliği emretmek Allah’ın (C.C.) emridir, farzı kifâyedir. Hocalar için...

28.07.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Yağmurun Hikmetini İnkâr Eden Kâfir Olur

Dinimiz İslam’da iman eden, mümin kişinin söylememesi gereken sözler, kelimeler vardır. Bunlara küfür sözler denir. Küfür sözler,...

21.07.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Kıyamet Günü Âdemoğlunun Efendisi Benim

Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.), “Cennet, istisnasız bütün peygamberlere haram kılındı, ben o cennete girmedikçe. Benim ümmetim cennete...

14.07.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Hacca Gitmek Büyük Bir Şeref

İslam’ın 5 ana direğinden birisi biliyorsunuz ki ‘hac’ olarak geçiyor. Hac ibadeti ile ilgili Yüce Kur’an-ı Kerim’de, “Gitmeye...

07.07.2023 8

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Kur’an-ı Kerim’in Tek Bir Hükmünü Bile İnkâr Etmek Küfre Götürür

Yüce dinimiz İslam’da 4 esas üzerine bir yol çizilmiştir. Alimler bu konu üzerine çok tartışmış ve 4 esası ortaya koymuşlardır. Nedir...

23.06.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Müslüman Olan Birine Ne Olursa Olsun Lanet Edilmez

Yeis halinde bir insanın imanı makbul değildir. Yani insanlar öleceği zaman gözleri açılıyor, nereye gideceklerini görüyorlar. İşte...

16.06.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Resulü Müctebâ Efendimiz (SAV): Mümin Olana Kâfir Diyen Kendi Kâfir Olur

Resulü Müctebâ Efendimiz (SAV) buyuruyor; “Mümin olana kâfir diyen kendi kâfir olur.” Yüce dinimiz İslam’da iki önemli konu vardır ki,...

09.06.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Mucizeler Ve Kerametler

Allah’ın (C.C.) dostları, peygamberlerin mucizelerinden ve velilerin kerametlerinden bahsedeceğiz bu yazımızda. Keramet, Allah’ın (C.C.)...

02.06.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Yüce Rabbimizin (C.C.) 8 Sübûtî Sıfatı Vardır

Yüce Rabbimizin (C.C.) sıfatlarından bahsediyorduk, kaldığımız yerden devam edelim. Allah’ın (C.C.) sıfatlarının 8 tanesine sübûtî...

26.05.2023 90

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

İman; Dil İle İkrar, Kalple Tasdikten İbarettir

İtikat nedir? İtikat, İslam dininde her yükümlü, mükellef ilk önce şeran Allah’ın (C.C.)  hakkında vacip, caiz ve muhal olan şeylerin...

12.05.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

İslâm, İnsanlık Dinidir

Ebu Hureyre’den nakledilen bir hadis-i şerifte Efendimiz, “Meclis üç kişiye genişletilir, onlara yer verilir” buyuruyor. Kimdir peki...

05.05.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Ehlisünnet İtikadı Bizim Örfümüz, Âdetimiz Olmuş

Atalarımız 926'da Karahanlılar döneminde toptan Müslüman olmuşlardır. Daha evvel ferden Müslüman olanlar var fakat toptan Müslüman olma...

28.04.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Çalışmak Farzdır! Tembellik İslam’da Yok

İslam’da çalışmak, iş güç tutmak farzdır. Yüce dinimizde el açıp dilencilik etmek, başkasından istemek yok. Her Müslüman kendini...

17.03.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

“Faydasız Konuşmaları Terk Etmek Müslüman’ın Güzel Ahlakındandır”

Bir kişi Peygamber Efendimizi (S.A.V.) ziyaret gelip, “Bana bir tavsiyede bulun Ya Resulullah” demiş. Cevaben Resulü Müctebâ Efendimiz...

10.03.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

İnsanların Gafil Olduğu Ay: Şaban-ı Şerif

Aziz müminler, bütün zamanlar, bütün mekânlar her zaman Allah'ındır (C.C.). Ancak bazı zamanlar, bazı mekânlar müminlere Allah (C.C.)...

03.03.2023 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Resul-ü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.): Allah, O Kulunu Cennet Ehli Olarak Yazar

Resul-ü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor:  “5 haslet vardır ki bir kimse bunları bir günde yaparsa Allah, o kulunu cennet ehli olarak...

24.02.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Müslümanlar Yardımlaşmalıdır

İnsanların hiçbiri birbiriyle aynı seviyede değildir, bazı insanlar daha aklıselim olur, bazı insanlar daha güçlü olur ve bazı insanlar da...

10.02.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Resul-ü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.): “Dinin direği Allah'ı bilmektir”

Resul-ü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor: “Dinin gereği, dayandığı esas nedir? Dinin direği, esası Allah'ı bilmektir ve yakîn kesin...

03.02.2023 30

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Kâbe’yi ilk gördüğünüzde edeceğiniz dua reddolunmaz

Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor; “Namaz kılmak, dua etmek için Kâbe-i Muazzama’ya girmek, iyiliğe, sevaba girmek demektir ve...

27.01.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Cennete Girdikten Sonra Makam Amellere Göredir

Resulü Müctebâ Efendimiz (S.A.V.) buyuruyor, “Bir adam cennete girdi ve dünyadaki kölesinin ondan üstün derecede olduğunu gördü. Ya Rabbi,...

06.01.2023 20

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

Sen Müslüman’sın Güzel Kardeşim, Yılbaşı Kutlama

Önümüzdeki günlerde yılbaşı var. Bugün bir camiye gittik yolda baktım herkes dükkânları süslemiş. Yılbaşıyla ilgili ilanları...

30.12.2022 10

Milli Gazete

Prof. Dr. Cevat Akşit

5b40433e3936aaa8cafb4b315097dc26