menu_open
Metin V. Bayrak

Metin V. Bayrak

Bianet

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

'Çocuk' üzerine

Bu yazının muradı, “çocuk” imgemizden yola çıkarak “çocuk” kavramını felsefi iletişim yöntemiyle sorunsallaştırmak.

16.09.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Barışın 'zafer'e kurbanı üzerine

30 Ağustos’ta zafer kutlamaları yapıp savaşa, savaştaki kahramanlıklara övgüde bulunup öbür gün barış mesajları vermek, en makul...

02.09.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Düşünme üzerine

İnsan, dille düşünür, dille kurar dünyasını ve o dünya içinde diliyle yaşar. İnsan, düşünerek, inanarak yeni connectomlar (bağlantı)...

26.08.2023 8

Bianet

Metin V. Bayrak

Dişil iletişim üzerine

Özgürlük, iletişim içindeki öznelerin anlam evrenini birlikte üretme sürecidir. Özgürlüğe olanak sağlayan dişil iletişim ile birey, bu...

29.07.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Adlandırma üzerine

Ürettiğimiz anlamlardan örülü hanelerimizde yaşarız. Yaşamak edimi, anlamlandırmayla, adlandırmayla özdeştir.

22.07.2023 750

Bianet

Metin V. Bayrak

İlişki üzerine

İlişki de ilişkideki kişiler de ilişkiyle birlikte yeniden doğarlar. İlişkiden önceki kişiler değildirler. İlişkiyle birlikte yeniden var...

15.07.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Özen üzerine

Her dilde var olan, gündelik yaşamı, ilişkileri taşıyan önemli, işlevsel kavramlardan olan, sevgi ile saygının eksilmeden birleştiği...

08.07.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Bayram üzerine

Bayrama ihtiyacımız var. Bayrama, o çok gerilerde kalan çocukluğumuza. Kısacası katharik ayinlere, içinde güvenle eridiğimiz halaylarla,...

01.07.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Kimlik üzerine

Kimlik, hapishane olduğu kadar o hapishanenin duvarlarını yıkacak kaldıraçtır da aynı zamanda.

24.06.2023 8

Bianet

Metin V. Bayrak

Esenlik üzerine

İyiyim dediğimizde yanıtımız anlıktır. Eşsizdir. Bağlamsaldır. İyiyimin anlamı, bağlamında saklıdır. Felsefi iletişim, bağlam ve...

17.06.2023 1000

Bianet

Metin V. Bayrak

Özsaygı Üzerine

Özsaygı, insanın korunaklı yuvasının zeminidir. Her şey bu zemin üzerinde varlık kazanır. Bu nedenle yaşamın anlama içkin olan...

10.06.2023 5

Bianet

Metin V. Bayrak

Umut üzerine

Umut, canlı olduğumuzun en büyük kanıtı. İçinde yaşadığımız ve ayrılamaz bir parçası olduğumuz evrene, çevreye, topluma güven.

03.06.2023 8

Bianet

Metin V. Bayrak

Zarlar atıldı

Sonuç ne olursa olsun yeni bir sayfa açılacak. Kartlar yeniden karılacak. Biz de o sahnede var olmaya devam edeceğiz.

27.05.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Altına hücum üzerine

Bu yazının sınırlarını aşan yüzlerce atıf, her olaya içkindir. Artık şaşırma kaslarımız felçleşmiş; böylelikle olup bitenlerin...

20.05.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Ayna üzerine

Pazar günü mührü elimize aldığımızda karşımızda kendimizi mi yoksa ötekini mi göreceğiz? Özdeşleştiğimiz öteki, artık öteki...

13.05.2023 20

Bianet

Metin V. Bayrak

Ruhun bilinçle dansı üzerine

Platon, Phaidon diyaloğunda Sokrates'e insan ruhunu bir metaforla anlattırır: İnsan ruhu, biri delişmen olan siyah; diğeri uysal olan beyaz bir...

06.05.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Zihnin sınırlarının sınıfsallığı üzerine

Ancak eleştirel düşünme becerisi, bilgi olanla olmayanı, güvenilir kaynakla propaganda mecralarını birbirinden ayırıp karşılaştığı...

22.04.2023 20

Bianet

Metin V. Bayrak

Okul ya da modern hapishanelerimiz üzerine

Öğrenci, değirmenin öğüteceği tahıl taneleridir. Değirmenin suyu ideolojidir. Sahiplik ya da mülkiyet devletten sermayeye geçince de artık...

15.04.2023 8

Bianet

Metin V. Bayrak

Gaspın norma dönüşmesi üzerine

Bu iklimde de mülkiyetin fetişleştirilmesi toplumsal, kamusal hizmetlerin devletin artık iş takipçisine dönüştüğü şirketlere delege...

01.04.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

“Nasıl?” üzerine

10 yıl öncesi için kâbus denebilecek hali yaşıyoruz. Karanlık zamanlardayız. Sis koyulaşıyor. Belirsizlik arttıkça kaygımız artıyor....

11.03.2023 4

Bianet

Metin V. Bayrak

İhya ve rehabilitasyonun öznesi: “Melez Türkler”

Yeni bir öznenin talepleri belirleyecek hayatımızı. Bu yeni öznenin etrafında bütün maneviyatımızı yeniden tanımlayacağız. Bildiğimiz...

04.03.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Memleket üzerine

Şimdi durup depremde toplumsal belleğimiz, yuvalarımız, çocukluğumuz, yurdumuzun gözlerimizin önünde katledilmesine tanıklık eden...

25.02.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

Gasp üzerine

Siyaset yapmak, hem de şimdi siyaset yapmak, borcumuz ve sorumluluğumuzdur.

18.02.2023 7

Bianet

Metin V. Bayrak

Sonsuzluğu anlama cesareti üzerine

Sonsuzluğu kavrayamadığımız için yaratıyoruz tanrıları. Delege ediyoruz irademizi tanrılara. Sisli kalan her noktayı tanımlayarak...

21.01.2023 10

Bianet

Metin V. Bayrak

İradeye felsefeyle bakmak - I

İrade, bilinçli bir seçme yeteneğini hayata geçiren güçtür. Öyleyse irade gösteren kişinin eylemlerinden sorumlu olduğu iddiasında...

31.12.2022 10

Bianet

Metin V. Bayrak

f98c73b862cb04c67f14370888dd8a9c