menu_open
Mari Molkoselkä

Mari Molkoselkä

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Toi­mit­ta­jal­ta: Loi­koi­lu, pöt­köt­te­ly, köl­löt­te­ly, lor­vi­mi­nen, lepäily ja lais­kot­te­lu – siinä muutama mo­ti­vaa­tio­sa­na ensi vuo­del­le

28.12.2022 5

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Pe­rin­teen muut­ta­mi­nen on helpoin tu­le­vai­suu­del­le an­net­ta­va jou­lu­lah­ja

21.12.2022 8

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Riistoa ja ek­so­ti­soin­tia Ro­va­nie­mel­lä – ­pa­laa­ko mat­kai­lu taas tu­tuil­le mas­sa­tu­ris­min uril­leen?

08.12.2022 5

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki pitäisi saada edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäl­jel­lä

26.10.2022 10

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Puhe pal­jas­taa, kenet jä­te­tään ul­ko­puo­lel­le – sa­teen­kaa­ri­sa­nas­ton opet­te­lu avaa oven ih­mi­syy­teen ja auttaa huo­mioi­maan muita

11.10.2022 4

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Tuiskun Antti täältä Ro­va­nie­mel­tä pelasti ko­ti­mai­sen pop-mu­sii­kin – hän esiin­tyy vielä, ole siihen valmis

20.09.2022 10

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Toi­mit­ta­jal­ta: Työ­elä­mäs­sä alle 30-vuo­tiai­den rajoja ve­ny­te­tään vii­mei­seen asti

07.09.2022 10

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

Päi­vä­kir­ja: Hen­keä­sal­paa­va sankari nimeltä Chihiro – mo­ni­nai­suu­teen pyrkivä taide voi olla lapsen reitti ulos ste­reo­ty­piois­ta

16.07.2022 4

Lapin Kansa

Mari Molkoselkä

d1794bfad5e2798b897ead0f4fcdd8ce