menu_open
Leena Talvensaari

Leena Talvensaari

Lapin Kansa

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Ro­va­nie­men tulee valita ke­hit­tä­mi­sen läh­tö­koh­dat itse eikä antaa bis­nek­sen päättää niitä puo­les­taan

25.03.2024 8

Lapin Kansa

Leena Talvensaari

Istuipa ra­vin­to­las­sa kolme miestä, joista yksi teki väi­tös­kir­jan, toinen ohjasi sen ja kolmas toimi esi­tar­kas­ta­ja­na

01.11.2023 20

Lapin Kansa

Leena Talvensaari

Mi­nus­ta­kin on ju­ma­la­ton­ta, että hal­li­tus leikkaa lap­sil­ta – päät­tä­jien tulisi puo­lus­taa lasten oi­keuk­sia puo­lue­kan­nas­ta riip­pu­mat­ta

05.10.2023 9

Lapin Kansa

Leena Talvensaari

Ro­va­nie­men kes­kus­tas­ta tuli tu­ris­ti­lä­hiö – siinä syy, miksi kes­kus­ta on ka­dot­ta­nut ve­to­voi­man­sa asuin­aluee­na

07.09.2023 8

Lapin Kansa

Leena Talvensaari

99354721c78923e91bdabea26447097b