menu_open
Joonas Hentilä

Joonas Hentilä

Kaleva

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

Ko­lum­ni: Ar­vo­ki­sa­huu­ma Su­si­jen­gin ym­pä­ril­lä ei ehtinyt edes nousta ennen kuin turnaus oli käy­tän­nös­sä ohi

02.09.2023 9

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Kem­pe­leen Kirin tehtävä vä­li­eris­sä on yhtä aikaa yk­sin­ker­tai­nen ja lähes mah­do­ton: py­säyt­tää Roope Kor­ho­nen

30.08.2023 8

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Pe­sä­pal­lo tar­vit­see ken­til­le kei­no­va­lais­tuk­sen syksyn ot­te­lui­ta varten

16.08.2023 10

Kaleva

Joonas Hentilä

NHL:n voit­to­po­kaa­li Stanley Cup on vuosien saa­tos­sa kier­tä­nyt etenkin poh­jois­suo­ma­lai­sia kiek­koi­li­joi­ta

04.06.2023 7

Kaleva

Joonas Hentilä

Su­per­pe­sis esit­te­li ylväitä vi­sioi­ta tu­le­vai­suu­des­ta, mutta sar­jal­la on on­gel­ma, joka pitäisi korjata heti

04.05.2023 10

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Su­per­pe­sis esit­te­li ylväitä vi­sioi­ta tu­le­vai­suu­des­ta, mutta sar­jal­la on on­gel­ma, joka pitäisi korjata heti

04.05.2023 7

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Jo­kai­nen moot­to­ri­ur­hei­li­ja hy­väk­syy la­jiin­sa liit­ty­vät riskit ve­täes­sään kypärän pää­hän­sä

20.04.2023 10

Kaleva

Joonas Hentilä

Kom­ment­ti: Kärp­pien kauden päätös oli hä­peäl­li­nen ka­tast­ro­fi – pö­höt­ty­nees­sä seu­ras­sa on syvän it­se­tut­kis­te­lun paikka

16.03.2023 10

Kaleva

Joonas Hentilä

Kom­ment­ti: Surkea Kärpät on­nis­tui vielä kerran alit­ta­maan riman

11.03.2023 9

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Nort­hu­gin haamu lei­jai­lee Kläbon maineen ylä­puo­lel­la

01.03.2023 6

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Kaikki tie­tä­vät, mil­lai­nen loppu ah­neel­la on – ja se on näkynyt Pla­ni­cas­sa

28.02.2023 5

Kaleva

Joonas Hentilä

Suo­ma­lai­set ovat saaneet huomata Pla­ni­cas­sa, että huip­pu­hiih­to on raakaa kes­tä­vyys­ur­hei­lua – nollan mitalin saldo näyttää mah­dol­li­sel­ta

26.02.2023 8

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Pai­kal­lis­ten sil­mis­sä näiden MM-ki­so­jen yk­kös­la­ji on mä­ki­hyp­py

24.02.2023 5

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Olym­pia­ko­mi­tean entisen pomon ma­kaa­be­ri heitto rea­li­soi­tui

23.02.2023 6

Kaleva

Joonas Hentilä

Ko­lum­ni: Pla­ni­can ku­van­kau­niit mai­se­mat saavat kat­so­jan hauk­ko­maan henkeä

22.02.2023 6

Kaleva

Joonas Hentilä

Lauri Mark­ka­nen pelaa NBA:ssa ti­las­to­jen valossa yhtä his­to­rial­lis­ta kautta kuin Dirk No­witz­ki, kun sak­sa­lais­le­gen­da va­lit­tiin liigan ar­vok­kaim­mak­si pe­laa­jak­si

14.01.2023 6

Kaleva

Joonas Hentilä

b08e33866ab8f17eff094600dfe4a2d3