menu_open
Fatma Fulya Tepe

Fatma Fulya Tepe

Bianet

We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close

1930’larda “Yeni Kadın” modeliyle Kemalist ataerkil pazarlığa geçiş -1

Kandiyoti, Ortadoğu’daki ülkelerdeki kadınların konumlarındaki farklılıkları anlamada söz konusu ülkelerin sömürgecilik deneyimleri,...

10.06.2023 30

Bianet

Fatma Fulya Tepe

Hollanda’ya Türkiye’den göç edenler ya da Cemal’in kültürel üçlemi

Hollandalı göçmenlerin "arada bir şey" yani melez olma sorunu, faillik kapasitesinin kaybıyla ilgili gibi görünüyor.

29.04.2023 4

Bianet

Fatma Fulya Tepe

Türkiye’de annelik çalışmaları ve anne-kız ilişkileri

Araştırmalara katılan kızların anlatılarında annelerine pek yer vermedikleri ve özellikle baba-kız ilişkilerini önplana çıkardıkları...

08.04.2023 8

Bianet

Fatma Fulya Tepe

18de1d074634a1ba5973c0b1762ff434